Ānē atklāts jauniešu iniciatīvu centrs!

2013. gada 30. janvārī  Ānē (Celtnieku ielā 12) tika atklāts Ozolnieku novada multifunkcionālais Jauniešu iniciatīvu centrs, kas atrodas ciemata bijušajā ražošanas bāzē. Centra atklāšanas pasākumā piedalījās Šveices Konfederācijas ārkārtējais un  pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā Valters Hafners (Walter Haffner), Ozolnieku novada domes vadība, novada izglītības darbinieki, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji, kā arī dažādu jauniešu organizāciju pārstāvji un citi interesenti.

Līdz šim organizētie pasākumi, piemēram, Ozolnieku novada skolēnu sporta olimpiāde un Graffiti festivāls «Mālzemītis sporto»  jau ir pierādījuši, ka Ozolnieku novadā dzīvo aktīvi un radoši jaunieši, kuriem ir jāsniedz iespēja izpausties, strādājot komandā un padarot Ozolnieku novada jauniešu dzīvi aizvien daudzpusīgāku.

Jauniešu iniciatīvu centrā jaunieši Ozolnieku novada jaunatnes lietu speciālista Oskara Otgona vadībā turpmāk varēs dalīties idejās un daudzpusīgi pilnveidot savu personību, rodot iedvesmu jauniem sasniegumiem dzīvē un mācībās.  Centra telpās darbosies Ozolnieku novada Jauniešu padome, kas plānos un organizēs aizvien jaunas aktivitātes, paplašinot centra piedāvātās programmas un veidojot kopējo Ozolnieku novada jauniešu iniciatīvu veicinošo pasākumu plānu. 

Lietderīgai jauniešu brīvā laika pavadīšanai centrā būs pieejamas sportiskās aktivitātes, iespējas attīstīt savu radošumu, apgūstot DJ prasmes, skatuves kustību, iesaistoties jauniešu popgrupā vai angļu valodas klubiņā, izkustēties trenažieru zālē, iemēģināt roku galda tenisā, biljardā, novusā, šahā un citās spēlēs. Centra viesiem būs pieejamas arī naktsmītnes – 7 istabiņas (21 cilvēkam). Centra telpās arī izremontētas labierīcības, mājīga virtuve un dušas jauniešu vajadzībām.

Līdzīgs centrs jauniešiem, kas arī izveidots Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros,  jau kopš 2012. gada oktobra veiksmīgi darbojas Jelgavas novada Elejā, un abu centru pārstāvjiem 2013. gada 1. martā būs iespēja tikties pieredzes apmaiņas seminārā ar citu Latvijas jauniešu centru pārstāvjiem.

Projekts „Jauniešu iniciatīvu centra izveide Ozolnieku novada Ānē” tika īstenots Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos”  ietvaros. Tā kopējās izmaksas ir 85 625,85 Ls apmērā, no tiem 13511,84 Ls -  Ozolnieku novada domes līdzfinansējums. Projekts no apstiprināšanas brīža līdz centra atklāšanai realizēts  pusotra gada laikā. Latvijas un Šveices sadarbības programmas īstenotājs ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.