Aktualitātes „Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos”

Līvānu novada pašvaldība no 2011.gada jūnija īsteno projektu „Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos”, kura ietvaros tiks izveidots Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs, iegādājoties iekštelpām un pieguļošajai teritorijai nepieciešamo aprīkojumu un inventāru.

Projekta ietvaros tika izstrādāts JIC tehniskais projekts. Šī gada marta mēnesī tiks uzsākti centra ēkas un apkārtējās teritorijas rekonstrukcijas darbi, kurus finansēs ERAF projekta ietvaros.
Nākotnē JIC realizēs dažādus jauniešiem aktuālus pasākumus ārpus formālās un interešu izglītības. Lai nodrošinātu centra funkcijas projekta ietvaros, tiks iegādātas nepieciešamās mēbeles, saimniecības un virtuves, dušu un tualešu inventārs. Plānots iegādāties arī modernāku datoraprīkojumu ar multimediju iespējām, biroja tehniku, trenažieru zāles, DJ un mūzikas, noliktavu aprīkojumu, aktīvās atpūtas inventāru. Savukārt, lai jauniešiem radītu iespēju darboties arī ārpus centra telpām, projekta ietvaros plānots iegādāties Strītbola grozus ar vairogiem, klinšu sienu un hokeja laukuma bortus ar vārtiem. Lai nodrošinātu kārtību kā JIC telpās, tā arī apkārtējā teritorijā, plānots iegādāties un uzstādīt video novērošanas sistēmu.

Projektu finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.
Kopējās plānotās izmaksas sastāda 100 000.00 Ls, no kurām programmas finansējums sastāda 72.15%, pašvaldības – 27.85%.


Informāciju sagatavoja Līvānu novada domes Investīciju un projektu nodaļa. Tel.: +371 65307807