Aktuālais projekts: "Komunikāciju labirinti"

Projekts "Komunikāciju labirinti" norisināsies visas vasaras laikā - līdz septembra beigām, tajā būs iespēja bez maksas piedalīties 12 jauniešiem, kas vēlas papildināt savas teorētiskās un praktiskās zināšanas komunikācijas jomā. Jaunieši darbosies nelielās grupās un izstrādās savas mazbudžeta kampaņas dažādu sociālo problēmu risināšanā. Katra grupa saņems nelielu sēklas naudu savas kampaņas īstenošanai.

Projekta noslēgumā - 26.septembrī, katra grupa sniegs prezentāciju par savu realizēto kampaņu.

Projekta laikā dalībniekiem būs iespēja veselu mēnesi iegūt noderīgas zināšanas vieslekcijās un noslēgumā saņemt licencētu neformālās izglītības diplomu! Plānotās mācību tēmas: projektu rakstīšanas pamati, laika menedžments, misijas, vīzijas un mērķu formulēšana, PR un komunikācijas kanāli, to iespējas, mediji, sociālie tīkli, copywriting, preses relīzes, sponsoru piesaistīšana, komunikācijas prasmju attīstīšana rakstot, blogojot un veicot citas sociālās aktivitātes. Kā arī mediju plānošana, mazbudžeta kampaņas, plānu sastādīšana, sabiedrības uzmanības pievēršanas aktivitātes. Vieslekciju sarakst drīzumā būs pieejams šeit. 

Projekta nodarbības notiks trešdienu, ceturtdienu un piektdienu vakaros plkst.17:00-20:10 Nodarbību grafiks pieejams lejuplādei. Līgumu parakstīšana un neliela personības testa aizpildīšana apstiprinātajiem projektu dalībniekiem plānota 11-13.jūnijā. Nenokavē! Projekta sākums jau 16.jūnijā! 

SOCIĀLĀS TĒMAS: 

Projekta dalībnieki var izvēlēties sev sirdij tīkamāko tēmu, ar kuru gribētu darboties visas vasaras garumā, lai palīdzētu komunikāciju risinājumu meklēšanā (jāatzīmē sava izvēle pieteikuma anketā). 

Sadarbība ar Palīdzēsim.lv Tēma: Komunikācijas organizēšana akcijai „Skola sauc”-  mērķis -palīdzēt sagatavoties skolai mazturīgajiem bērniem.

Sadarbība ar tradīciju kopu „Pērkonieši”. Tēma: Nometne "Dzīvesziņas skola" - latvisko traīciju un kultūrmantojuma izzināšana (starppaaudžu sadarbība).

Sadarbība ar Skrodernīcu Tēma: dabas resursu taupīšana (apģērbu pārveide)

Sadarbība ar Riņķotājuklubs.lv  Tēma: Veselības uzlabošana  ar rinķi (DVD sagatavošanu vingrojumiem ar riņķi)

Vairāk informācijas projekta mājaslapā: Mārketinga guru