Aizputes novada domē tika rīkots informatīvs pasākums par projekta "PROTI un DARI!" uzsākšanas iespējām

2018. gada 4. jūlijā, Aizputes novada domē notika informatīvs pasākums par projektu "PROTI un DARI!", kurā piedalījās dažādu iestāžu pārstāvji no Aizputes novada, Rucavas novada, Liepājas pilsētas un Kuldīgas novada pašvaldībām.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras darbinieki informatīvā pasākuma laikā sniedza pašvaldību darbiniekiem informāciju par projekta uzsākšanas iespējām, par tā īstenošanas nosacījumiem, kā arī finansiālajiem jautājumiem. Pasākum laikā ar savu pieredzi par praktiskajiem ieguvumiem un mērķa grupas jauniešu uzrunāšanu un iesaisti projektā dalījās Liepājas pilsētas domes un Kuldīgas novada pašvaldību darbinieki.  

Projekta plašāka informācija, tai skaitā interaktīvā karte ar projekta kontaktpersonām katrā pašvaldībā, kurā pašlaik projekts tiek īstenots, interesentiem pieejama sadaļā: Par projektu