Aicinām Rīgas reģiona darbā ar jaunatni iesaistītās personas piedalīties apmācībās "Iepazīts=Iesaistīts!"

Rīgas reģiona apmācības par neformālās izglītības izmantošanu darbā ar jauniešiem sociālās iekļaušanas jomā notiks 2015. gada 21. - 23. oktobrī, viesu namā "Debesu bļoda", Ogres novada, Brahmaņos, Ogresgala pagastā (www.viesunamiem.lv/debesu-bloda).

Pieteikšanās termiņš: 10. oktobris. Piesakieties apmācībām, aizpildot pieteikuma anketu elektroniski: https://goo.gl/Eo3VE3. Apstiprinājums par dalību apmācībās katram personīgi tiks nosūtīts e-pastā līdz 2015. gada 13. oktobrim.
Apmācību mērķis: attīstīt un pilnveidot izpratni par neformālo izglītību kā sociālās iekļaušanas instrumentu jaunatnes darbā.
Apmācību uzdevumi:

  • attīstīt un pilnveidot izpratni par neformālo izglītību un sociālo iekļaušanu;
  • dot dalībniekiem vietu un laiku, lai dalītos pieredzē par situāciju jaunatnes darbā no sociālās iekļaušanas skatījuma;
  • apzināt izaicinājumus un to pārvarēšanas iespējas sociālās iekļaušanas jomā darbā ar jauniešiem;
  • dot iespēju dalībniekiem apzināties pieejamos vietējos resursus.

Dalībnieku profils: Dalībniekiem ir praktiska pieredze darbā ar jauniešiem (jaunatnes darbinieki, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, skolotāji, skolu psihologi, direktoru vietnieki audzināšanas darbā, skolēnu pašpārvalžu konsultanti, NVO pārstāvji, u.c.), tie pārstāv organizāciju vai institūciju, kas ikdienā strādā ar jauniešiem, īpaši ar sociālās atstumtības riskam pakļautajām jauniešu grupām un tiem ir priekšzināšanas un praktiska pieredze neformālās izglītības jomā (dalība JSPA rīkotajās apmācībās par neformālo izglītību u.c.).

Apmācības vadīs: Lauma Žubule un Nataļja Gudakovska
Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Jūs varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.
Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, rakstiet vai zvaniet – Ginta Salmiņa, Rīgas reģiona koordinators, tālr.: 29256888; ginta.salmina[at]gmail.com

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar nodibinājumu "Baltijas Reģionālais fonds” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Rīgas reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv