Aicinām piedalīties neformālās izglītības apmācībās Vidzemes reģiona jauniešus ar redzes traucējumiem un aktīvus jauniešus, kuri vēlas īstenot kopīgus projektus

Apmācības notiks: 2015. gada 13 .-15 .februārī, Vidzemes reģionā, viesu namā „Ezernieki” http://www.ezernieki.lv/index.html, Augšlīgatnē, Līgatnes novadā. Pieteikties var šeit http://ej.uz/okew, pieteikšanās termiņš 4. februāris, rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2015. gada 6. februārim.

Apmācību mērķis: Veicināt jauniešu mērķu un ideju īstenošanu, veidojot dalībnieku starpā ilgtspējīgu sadarbību un sniedzot atbalstu personiskās izaugsmes attīstībā.

Apmācību uzdevumi:

  • iedrošināt un radīt jauniešiem telpu, kur būtu iespēja atklāt sevī vēl līdz šim nezināmo;
  • radīt izpratni par neformālo izglītību, tās būtību, vērtībām un pamatprincipiem;
  • iesaistīt neformālās izglītības procesā - pilnveidot sevi, iepazīties, būt un mācīties kopā, kā arī dalīties pieredzē;
  • veicināt jauniešu savstarpējo sadarbību, izvirzot mērķus nākotnei.

Dalībnieku profils: Jaunieši vecumā no 16-25 gadiem (jaukta grupa). Apmācībās piedalīsies 22 dalībnieki - 11 jaunieši ar redzes traucējumiem + 11 jaunieši, kuri strādā/ ir kopā, vai ir ieinteresēti sadarboties nākotnē ar jauniešiem, kuriem ir redzes traucējumi.

Apmācības vadīs: Gunta Grīnhofa, Normunds Pīlips un Rudīte Muraševa.

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai jūs varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani – Ilga Ķuze, Vidzemes reģionālā koordinatore tālr.: 26311363 ilga.kuze[at]gmail.com