Aicinām piedalīties neformālās izglītības apmācībās „ATSPERIES jeb ceļā uz mērķiem!”

Apmācības Zemgales reģiona jaunatnes darbiniekiem par motivāciju un mērķu izvirzīšanu darbā ar jauniešiem notiks 2014. gada 2.- 4.aprīlī, viesu namā „Bērzkalni”, Bauskas novadā, Īslīces pagastā. Apmācības ir BEZ MAKSAS!

Apmācību mērķis: Veicināt jaunatnes darbinieku izpratni par saviem un jauniešu mērķiem un motivāciju veiksmīgai turpmākai darbībai un sadarbībai. Pieteikšanās termiņš - 2014.gada 21.marts!

Apmācību uzdevumi: 
1. Izprast jaunatnes darbinieka funkcijas un apzināties savu un jauniešu mērķu nozīmi ikdienas darbā;
2. Pilnveidot jaunatnes darbinieku sadarbības prasmes, balstoties uz motivācijas izpratni;
3. Attīstīt jaunatnes darbinieku pieredzes apmaiņu un sadarbības iespējas;
4. Apzināt un attīstīt idejas stratēģisko plānu izstrādei darbā ar jauniešiem.

Dalībnieku profils: 22 Zemgales reģiona jaunatnes lietu speciālisti, jaunatnes darbinieki, jaunatnes organizāciju pārstāvji, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem un vēlas uzlabot savas prasmes darbā ar jaunatni. 

Apmācības vadīs: Ieva Grundšteine un Rudīte Muraševa

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Jūs varētu piedalīties visas apmācību dienas! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.

Piesakieties, aizpildot anketu elektroniski http://ejuz.lv/sper līdz 21.martam! Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2014. gada 24. martam. Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti – Laura Riekstiņa, laura.riekstina[at]redcross.lv 

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienību „Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Zemgales un Vidzemes reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv