Aicinām piedalīties Kurzemes reģiona vienaudžu izglītotāju apmācībā „JAUNIETIS JAUNIETIM”

VIENAUDŽU IZGLĪTĪBA ir process, kura laikā izglītoti un motivēti jaunieši veic dažādas izglītojošas aktivitātes savu vienaudžu vidū ar mērķi attīstīt zināšanas, attieksmes un iemaņas. Latvijā īpaši izplatīta ir vienaudžu izglītības programmu izstrāde veselības jomā, piemēram, par seksuāli reproduktīvo veselību, savstarpējām attiecībām u.tml.

Apmācības notiks: 2015. gada 10. – 12. aprīlim, viesu namā „Smuku muiža”, Remtes pagastā, Brocēnu novadā (http://www.smukumuiza.lv/kontakti ) (Pieteikšanās šeit: http://ieej.lv/TIwJ3 , pieteikšanās termiņš 27. marts, rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2015. gada 30. martam)

Apmācību mērķis: Sniegt jauniešiem nepieciešamās zināšanas par vienaudžu izglītības konceptu un attīstīt prasmes un attieksmes, kas nepieciešamas kvalitatīvas vienaudžu izglītības īstenošanai Latvijā.

Apmācību uzdevumi: 

•Informēt par vienaudžu izglītību Latvijā un iespējām līdzdarboties;
Aktualizēt neformālās izglītības dažādus aspektus un tās izmantošanu vienaudžu izglītībā;
Sniegt informāciju par iespējām sevi attīstīt kā vienaudžu izglītotāju;
Sniegt atbalstu mācīšanās procesā, nodrošinot drošu un atbalstošu neformālās izglītības mācību vidi.
Veidot savstarpējo vienaudžu izglītotāju sadarbības tīklu nākotnes darbībai.

Dalībnieku profils: Jaunieši vecumā no 13-18 gadiem. Apmācībā paredzēti 22 dalībnieki.

Apmācībā aicinām piedalīties jauniešus bez pieredzes vienaudžu izglītībā vai ar nelielu pieredzi.

Pieredze neformālās izglītības pasākumos vai tematiskos pasākumos, tiks uzskatīta par priekšrocību.

Apmācības vadīs: Rudīte Muraševa, Žigimants Krēsliņš 

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Jūs varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani – Laura Riekstiņa, Kurzemes un Zemgales reģionālā koordinatore tālr.: 22046231, laura.riekstina[at]redcross.lv