Aicinām piedalīties Kurzemes reģiona neformālās izglītības apmācībās par stāstu stāstīšanu kā metodi darbā ar jauniešiem

Publicitātes foto

Arī Kurzemes reģiona jaunatnes darbiniekiem, jaunatnes organizāciju pārstāvjiem un citiem speciālistiem, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem, tiek organizētas mācības "Sapņi un omlete", kuru laikā tiks apgūta neformālās izglītības metode darbā ar jauniešiem - stāstu stāstīšana. Pieteikties trīs dienu semināram iespējams līdz 11. martam. 

Apmācības notiks:

2015. gada 25.-27. martā, viesu namā „Īvandes muiža”, Īvandes pagastā, Kuldīgas novadā (http://ivandes-muiza-sia.infolapa.zl.lv/) (Pieteikšanās šeit: http://ieej.lv/8b96k, pieteikšanās termiņš 11. marts. Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2015. gada 13. martam).

Apmācību mērķis: veicināt izpratni par stāstu stāstīšanu kā pieeju un instrumentu darbā ar jauniešiem.

Apmācību uzdevumi: 

-sniegt izpratni par stāstu stāstīšanas būtību, filozofiju, pieeju un ieguvumiem;

-identificēt stāstu stāstīšanas pielietojamību darbā ar jaunatni;

-palīdzēt dalībniekiem attīstīt stāstu stāstīšanas prasmes;

-dot iespēju dalībniekiem izprast savu darba un atbalsta mērķi, stilu un veidu.

Dalībnieku profils: jaunatnes darbinieki, jaunatnes organizāciju pārstāvji un citi, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem un vēlas apgūt jaunas pieejas un metodes darbam ar jaunatni, kā arī pilnveidot savas komunikācijas prasmes.

Apmācības vadīs: Gunta Kelle, Inese Priedīte

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai tu varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani – Laura Riekstiņa, Kurzemes un Zemgales reģionālā koordinatore tālr.: 22046231, laura.riekstina@redcross.lv

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienību „Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Zemgales un Kurzemes reģionā), Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv