Aicinām piedalīties apmācībās „ATSPERIES jeb ceļā uz mērķiem!”

Apmācības Kurzemes reģiona jaunatnes darbiniekiem par motivāciju un mērķu izvirzīšanu darbā ar jauniešiem notiks 2014. gada 23.-25.aprīlī, viesnīcā „Rezidence”, Vandzene, Vandzenes pagasts, Talsu novads. Piesakies līdz 10. aprīlim!

Apmācību mērķis: Veicināt jaunatnes darbinieku izpratni par saviem un jauniešu mērķiem un motivāciju veiksmīgai turpmākai darbībai un sadarbībai.

Apmācību uzdevumi:
1. Izprast jaunatnes darbinieka funkcijas un apzināties savu un jauniešu mērķu nozīmi ikdienas darbā;
2. Pilnveidot jaunatnes darbinieku sadarbības prasmes, balstoties uz motivācijas izpratni;
3. Attīstīt jaunatnes darbinieku pieredzes apmaiņu un sadarbības iespējas;
4. Apzināt un attīstīt idejas stratēģisko plānu izstrādei darbā ar jauniešiem.

Dalībnieku profils: 22 Kurzemes reģiona jaunatnes lietu speciālisti, jaunatnes darbinieki, jaunatnes organizāciju pārstāvji, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem un vēlas uzlabot savas prasmes darbā ar jaunatni.

Apmācības vadīs: Rudīte Muraševa un Vilis Brūveris

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Jūs varētu piedalīties visas apmācību dienas! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.
Piesakieties, aizpildot anketu elektroniski http://ej.uz/Atsperies-Kurzeme līdz 10. aprīlim! Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2014. gada 15. aprīlim. Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti – Līga Krēsliņa, ligad[at]inbox.lv.

Apmācības ir BEZ MAKSAS!

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Bērnu un jauniešu biedrību „Liepājas Jaunie Vanagi” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Kurzemes reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv