Aicinām Latgales reģiona jauniešus piedalīties apmācībās par starpkultūru izglītību!

Apmācību sniegs jauniešiem nepieciešamās zināšanas par starpkultūru izglītību un veidos prasmes iniciatīvu attīstīšanā, sekmējot izpratni par sabiedrības daudzveidību. Apmācības notiks no 2016. gada 1. aprīļa līdz 3. aprīlim atpūtas kompleksā "Ezerkrasti", Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā. Pieteikšanās līdz 20. martam šeit: http://ej.uz/skizgl, rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2016. gada 23. martam.

Apmācību uzdevumi:

  • noskaidrot starpkultūru izglītības lomu jaunatnes programmās;
  • izzināt starpkultūru izglītības kompetenču attīstību un to apgūšanas tehnikas;
  • izprast pārmaiņas, kas notikušas starpkultūru izglītības attīstībā;
  • veicināt jaunu iniciatīvu/projektu izveidi starpkultūru izglītības jomā.

Dalībnieku profils: 13 līdz 25 gadus veci jaunieši, kuri vēlas veidot projektus un iniciatīvas starpkultūru izglītības jomā. Apmācības paredzētas 22 dalībniekiem.

Apmācības vadīs: Lauma Žubule, Inese Priedīte.

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai tu vari piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu jāsedz pašiem.

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani – Ieva Strazdiņa, Latgales reģionālā koordinatore tālr.: 26585129; laukuforums[at]gmail.com

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrību "Latvijas Lauku forums" (JSPA reģionālais sadarbības partneris Latgales reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" tīmekļa vietnē: www.jaunatne.gov.lv