Aicinām jaunatnes darbiniekus piedalīties Rīgas reģiona apmācībās "Kā iesaistīt un motivēt jauniešus”

Apmācības notiks no 2016. gada 28.  līdz 30. septembrim viesu namā "Umuri", Ķeguma novadā. Piesakieties apmācībām līdz 2016. gada 17. septembrim, rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2016. gada 19. septembrim. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu, šeit: http://ejuz.lv/riganefizgl

Apmācību mērķis ir veidot jaunatnes darbiniekiem dziļāku izpratni par neformālās izglītības būtību jaunatnes darbā, neformālās izglītības atzīšanas procesu ikdienas jaunatnes darbā un pilnveidot jaunatnes darbinieku kompetences attiecībā uz dažādu jauniešu motivēšanu un iesaistīšanu organizācijas vai jaunatnes centru aktivitātēs.

Dalībnieku profils: Jaunatnes darbinieki, jaunatnes organizāciju pārstāvji un citi interesenti, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem, vēlas uzzināt par neformālās izglītības iespējām jauniešu iesaistīšanai un motivēšanai, kā arī ir gatavi aktīvi darboties un realizēt jaunas idejas. Apmācības paredzētas 22 dalībniekiem.

Apmācības vadīs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras apmācītāji – Lauma Žubule un Rinalds Rudzītis.

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Jūs varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz/no apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, rakstiet vai zvaniet – Ginta Salmiņa, Rīgas un Vidzemes reģiona koordinators, tālr.: 29256888; apmacibas@brfonds.lv

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar nodibinājumu "Baltijas Reģionālais fonds" (JSPA reģionālais sadarbības partneris Rīgas un Vidzemes reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv