Aicina pieteikties jauniešu biznesa ideju konkursam "Radām novadam"

Pirmdien, 6. februārī, sākas jauniešu komandu uzņemšana biznesa projektu konkursā ''Radām novadam''. Konkurss ir turpinājums pilotprojektam, kurš noslēdzās 2016. gada vasarā un Eiropas Komisijas vērtējumā tika atzīts par labāko uzņēmējdarbības veicināšanas projektu Latvijā un vienu no labākajiem Eiropā. Konkursa norisi atbalsta Latvijas lielākais portāls "Delfi".

Konkursa mērķis ir dot iespēju apliecināt sevi talantīgiem un uzņēmīgiem Latvijas jauniešiem, izstrādājot un īstenojot dažādus biznesa projektus Latvijas novados.

Konkursā jauniešu komandām līdz 2018. gada novembrim, realizējot biznesa idejas, ir jārada pēc iespējas lielāka ekonomiskā vērtība savos izvēlētajos novados – radot jaunas darbavietas, piesaistot investīcijas un dažādos citos veidos veicinot sociālekonomisko attīstību.

Konkursā var piedalīties ikviens jaunietis vecumā no 18 līdz 30 gadiem, ja viņa pieredze uzņēmējdarbībā nepārsniedz sešus mēnešus. Jaunieši tiek aicināti pieteikties konkursam līdz 31. martam, izveidojot komandu vismaz trīs cilvēku sastāvā un reģistrējoties "radamnovadam.lv". Konkursā tiek aicināts pieteikties ikviens jaunietis, kurš jūt sevī spēkus sasniegt savus izvirzītos mērķus.

Komandām tiks sniegts atbalsts ideju realizācijai un komandas iegūs arī publicitāti un atpazīstamību, potenciāli palielinot iespējas piesaistīt finansējumu saviem projektiem un papildus atbalstu no novadiem.

Kā skaidro konkursa organizatori, ""Radām novadam" no visiem uzņēmējdarbības konkursiem atšķiras ar to, ka tā fokusā ir rezultāti, nevis biznesa idejas".

Visām komandām būs iespēja saņemt finansiālu atbalstu granta veidā vismaz 2000 eiro apmērā. Papildus tam labākās komandas divu gadu laikā sadalīs balvu fondu 10 000 eiro vērtībā.

"Īstenojot savus biznesa projektus, jaunieši konkursa ietvaros tiks mudināti izmantot un attīstīt savus talantus, spējas, iegūstot nepieciešamās zināšanas, mentoringu, kontaktus un pieredzi," norāda konkursa organizatori.

Kā liecina pilotprojekta rezultāti, lielākos panākumus guva komandas, kuru dalībniekiem nebija nedz iepriekšējas pieredzes, nedz arī izglītības ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumos, tādējādi pierādot, ka, lai īstenotu savu ideju, vissvarīgākais ir spēt pārvarēt grūtības, spēt uzņemties riskus un atbildību un tikai pēc tam nāk zināšanas.

Konkursa pilotprojektā, kurš norisinājās no 2014. gada marta līdz 2016. gada jūlijam iesaistījās ap 120 jauniešiem. Konkursa laikā tika radīti 14 jauni uzņēmumi un biedrības, bet projektu īstenošanai piesaistīti apmēram 175 000 eiro.

Konkursu organizē biedrība "Radām novadam", sadarbībā ar portālu "Delfi". Konkurss īstenots "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Konkursa organizatori saka īpašu paldies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai un Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai, it īpaši deputātiem Laimdotai Straujumai (V) un Eināram Cilinskim (NA).

Oriģinālavots: http://bit.ly/2kpHdgJ