Aicina pieteikt pretendentus balvai „Darbs ar jaunatni”

2010. gada nogalē pirmo reizi notika Izglītības un zinātnes ministrijas dibinātās balvas „Darbs ar jaunatni” svinīgā pasniegšanas ceremonija, suminot astoņus laureātus no dažādiem Latvijas reģioniem Latvijas Jaunatnes politikas foruma 2010 ietvaros.

Novērtējot pašvaldību, darbā ar jaunatni iesaistīto personu un jaunatnes organizāciju ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai, arī šogad Izglītības un zinātnes ministrija aicina pieteikt pretendentus balvas „Darbs ar jaunatni” saņemšanai trīs kategorijās:

1.    kategorijā „Pašvaldības” piešķir šādās nominācijās:
•    straujākais lēciens darba ar jaunatni attīstībai pašvaldībā;
•    jaunietim draudzīgākā pašvaldība;
•    darba ar jaunatni tradīcijām bagātākā pašvaldība.

2.     kategorijā „Jaunatnes organizācija un biedrība, kas veic darbu ar jaunatni” piešķir šādās nominācijās:
•    straujākais lēciens jaunai jaunatnes organizācijai (viens darba gads);
•    darbīgākā jaunatnes organizācija sociālās atstumtības mazināšanai un līdzdalības veicināšanai jauniešu vidū;
•    pieredzes bagātākā jaunatnes organizācija.

3.     kategorijā „Pašvaldības darbā ar jaunatni iesaistītā persona” piešķir šādās nominācijās:
•    uzlecošais jaunatnes darbinieks (viens gads aktīvā darbā jaunatnes jomā);
•    aktīvākais jaunatnes darbinieks Latvijas un Eiropas ietvaros;
•    pieredzes bagātākais jaunatnes darbinieks.

Balvu piešķir, pamatojoties uz motivētu ierosinājumu par balvas piešķiršanu atbilstoši ierosinājuma balvas piešķiršanas formai, kas iesniegta līdz 2012.gada 20.novembrim personīgi, pa pastu (pasta zīmogs 20.11.2012.) vai elektroniski, izmantojot elektronisko parakstu vai skanētā veidā, adresējot to Sporta un jaunatnes departamentam vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi marika.galilejeva@izm.gov.lv. Pieteikuma formas un vērtēšanas kritēriji atbilstoši pretendentu kategorijai ir pieejami pielikumā.

Balvu „Darbs ar jaunatni” veido diploms un piemiņas balva, kura deviņiem laureātiem tiks pasniegta 2012.gada 14.decembrī „Darba ar jaunatni balvas 2012” svinīgajā pasniegšanas ceremonijā Rīgā, piedaloties jaunatnes lietu speciālistiem, jaunatnes organizāciju līderiem,  pašvaldību pārstāvjiem un citiem interesantiem no visas Latvijas.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzu sazināties ar Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta un jaunatnes departamenta pārvaldes vecāko referenti Mariku Arkliņu (tālr. 67047952, e-pasts: marika.galilejeva@izm.gov.lv).

Kritēriji
Veidlapa