ZOO rehabilitācijas centrā? Malta dalās pieredzē

Publicitātes foto

Tu ikdienā strādā ar jauniešiem un vēlies celt savas profesionālās spējas? Uzdrošinies rakstīt “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektus! Lūk, iedvesmas stāsts, kā biedrības “Donum animus” pārstāvji piedalījās jaunatnes darbinieku mobilitātes projekta ietvaros rīkotajās apmācībās Maltā. 

Par mācībām

Apmācību kurss ““InContext: the systemic approach working with youth with disabilities and their families” Maltā notika no 2014. gada 12. līdz 18. septembrim. 

Tajā piedalījās jaunatnes darbinieki, jaunieši līderi, aktīvie jaunieši, kas ikdienā strādā vai darbojas kā brīvprātīgie ar jauniešiem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm. Apmācībās piedalījās speciālisti no Bulgārijas, Nīderlandes, Maltas, Lietuvas, Turcijas, Austrijas, Rumānijas un Latvijas. Apmācību kursā Latviju pārstāvēja Elza Helēna Sniķersproģe, Dace Goldmane un Sintija Bernava. 

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu Maltā īstenoja aktīva jauniešu organizācija PRISMS, kas realizē projektus ne vien sociālās iekļaušanas jomā, bet arī aktīvas līdzdalības un jauniešu nodarbinātības veicināšanā. 

Tā kā visi projekta dalībnieki ikdienā darbojas  ar jauniešiem ar īpašām vajadzībām, projekts bija īpašs ar to, ka tajā nozīmīga loma tika veltīta tieši praktiskai vides un ģimenes nozīmes analīzei. Šī metode ir svarīga, lai veiksmīgāk piemeklētu tās metodes, kas noderētu katra konkrētā jaunieša un viņa ģimenes situācijā, kā arī tāpēc, lai projekta dalībnieki izprastu apkārtējās vides nozīmi  darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti. Lielākajai daļai dalībnieku šī pieeja bija jaunums, jo daudzās valstīs joprojām netiek izmantota vides analīze un darbs ar cilvēkiem ar invaliditāti ir ļoti formāls.

 Vislielākais iedvesmas avots – pieredzes stāsti

Lai labāk izprastu vides un ģimenes nozīmi, projekta dalībnieki, darbojoties grupās, kā arī individuāli, pielietoja  treneres Helēnas Attardas (Helen Attard) praktiskos ieteikumus un pieredzes stāstus. Viņa ir pieredzējusi Maltas psiholoģe, kura ikdienā strādā ar cilvēkiem, kuriem ir īpašas vajadzības, un viņu ģimenēm. Tāpat projekta dalībnieki izspēlēja vairākas situāciju simulācijas. Neaizmirstamu  iespaidu uz dalībniekiem atstāja praktiskie pieredzes stāsti.  

Projekta ietvaros tā dalībnieki apmeklēja Maltas sociālo rehabilitācijas centru, kas specializējas darbam ar cilvēkiem ar smagu  invaliditāti. Projekta dalībniekiem tika dota iespēja apskatīt centra telpas:  speciāli aprīkoto baseinu un sporta zāli, kuru var apmeklēt cilvēki, kas ikdienā pārvietojas ratiņkrēslā, kā arī speciālas krāsu un skaņas terapijas istabas, kas mazajiem pacientiem palīdz uzlabot viņu motoriku un refleksus. Rehabilitācijas centra teritorijā ir ierīkots neliels zoodārzs un āra peldbaseins. Centra dalībnieki projekta dalībniekiem stāstīja par dzīvnieku nozīmi terapijas procesā, jo īpaši tāpēc, ka saskarsme ar zoodārza iemītniekiem (zirgiem, kazām, cūkām, aitām, govīm un citiem) mazajiem pacientiem palīdz uzlabot socializācijas prasmes. Centra pakalpojumi ir pieejami ikvienam Maltas iedzīvotājam, tādā veidā sekmējot cilvēku sociālo integrāciju un aizspriedumu un stereotipu mazināšanu. 

 

Raksta autore: Sintija Bernava