Youthpass Tavai nākotnei!

Sveicieni no Līvāniem! Gads noteikti iesācies strauji visiem jaunatnes jomā entuziastiskajiem!  Vēlos dalīties savā pozitīvajā pieredzē saistībā ar „Youthpass” (Jaunatnes pase) sertifikātu, par kuru vēl novembrī daudz apguvu un izzināju jaunatnes darbinieku apmācībās Beļģijā „Take Initiative in coaching and Youthpass”. Jo vairāk tāpēc, ka diezgan nesen izveidoju un saņēmu jau trešo personīgo „Youthpass” sertifikātu.

Kopš pirmoreiz uzzināju, ka tāds ir un kas tas ir, ir pagājuši trīs gadi. Jāsaka, ka ir mainījušās vairākas lietas saistībā ar to. Un, manuprāt, tikai kvalitatīvas attīstības virzienā. 2011.gadā, koordinējot jauniešu iniciatīvas projektu „Mūsu Termoss – Tavas iespējas”, kopā ar projekta atbalsta personu bijām atbildīgas par projekta izvērtēšanas posmiem – vidus un gala posmu. Toreiz, projekta noslēgumā veidojot „Youthpass” sertifikātus katram no mums, mēs bijām tie cilvēki, kuri apkopoja visu, ko katrs no mums - pieciem jauniešiem - bija rakstījuši, vizuāli atveidojuši un sarunās pauduši atgriezeniskajā saitē par projekta norisi. Apkopojām, ievadījām speciālajā tiešsaistes formā www.youthpass.eu/en/youthpass/ un drukātā veidā nodevām dalībniekiem. Atceros, cik sarežģīti tas bija. It īpaši tajos mirkļos, kad, vērtējot katra dalībnieka atbildības dažādās aktivitātēs, mēģinājām saprast, vai šie jaunieši tiešām no savas atbildības iemācījās to, kas tās veidošanā bija „ieslēpts” un ietverts. Tajās situācijās radās vēlme veidot vēl individuālas pārrunas ar katru jaunieti, bet diemžēl to neizdarīju. Bet šo divu gadu laikā ir daudz sanācis mācīties, un šādu kļūdu es vairs nepieļautu. Tiesa, veidojot „Youthpass” sertifikātu, tāda situācija, kā toreiz, vairs nerodas. Kāpēc? Tāpēc, ka ir pamatos izmainīti principi, kā šis sertifikāts tiek sagatavots.

Un kas tad ir šī galvenā izmaiņa?
Jaunieši paši ievada informāciju un sagatavo to „Youthpass” daļu, kura atspoguļo projekta laikā gūto pieredzi un mācību iegumumus pamatprasmju apraksta daļā. Ar šo „Youthpass” uzlabojumu ir sperts, manuprāt, ļoti vērtīgs solis projektos ietvertās neformālās mācīšanās procesu izvērtēšanai. Tādā nozīmē, ka projekta koordinatoram un atbalsta personai ir vēl viens efektīvs veids, kā motivēt un ieinteresēt dalībniekus rūpīgāk un „dziļāk” PAŠIEM izvērtēt savu neformālās mācīšanās pieredzi, procesus un panākumus. Un, kā mēs savā starpā jokojām atbalsta personu apmācībās (par ko minēju raksta ievadā), - mums vairs nav stundām ilgi jāapkopo un jānodrukā viss, kas projektu izvērtēšanās tika izanalizēts un saprasts.

Šajās apmācībās tā arī neizdevās izveidot manu pirmo „Youthpass” divās valodās (vēlējos arī latviešu), bet tādas opcijas nebija. Kā secinājām apmācībās Beļģijā - visur Eiropā jaunieši uz jautājumu – „Vai Tu vēlies saņemt ”Youthpass” sertifikātu?” bieži atbild – „Kur man to reāli dzīvē vajadzēs?”. Uz to mana atbilde ir viena. Savu pirmo „Youthpass” es esmu kādam devusi divreiz – iesniedzot dokumentus studijām Latvijas Kultūras akadēmijā un pievienojot savam CV, piesakoties uz angļu valodas apmācītājas vakanci. Toties savus trīs sertifikātus laiku pa laikam esmu izlasījusi, pati meklējot atskaites punktu – kur tad un kā īsti es kādu prasmi esmu apguvusi. Šodien pat, vēlreiz pārlasot savu pirmo „Youthpass”, secināju, ka tur ļoti daudz kas nav dokumentēts, - ikdienā nozīmīgas atziņas un prasmes, ko iniciatīvu projekta laikā guvu.

Kāda būs „Youthpass” nozīme Tavā projektā un pēc tā – To veido Tu pats!

Projektā „Saliec sevi pats”, kuru kopā ar 18 jauniešiem esam sagatavojuši, pilnīgi noteikti pielietosim „Youthpass”. Esam arī jau vienojušies, ka sava sertifikāta sagatavošana notiks visu projekta laiku. Katram dalībniekam būs projekta dienasgrāmata – tā, lai netiktu aizmirsti arī būtiski sīkumi. Iesaku pamēģināt šo pieeju arī visiem lasītājiem, jo man personīgi pagaidām šis strādā kā efektīvākais atgriezeniskās saites nodrošināšanas rīks. Ir plānots atsaukties arī uz noderīgām shēmām un ieteikumiem, kas ietverti speciālistu izstrādātajā bukletā „Youthpass Unfolded”. Katram iesaku pāršķirstīt un atrast sev noderīgo tajā. Tas noder arī ikdienas darbā ar jauniešiem, nestrādājot konkrētos projektos. Pagaidām tas pieejams gan tikai angļu valodā, bet ceru, ka Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras speciālisti parūpēsies arī par to. Bet līdz tam var ļoti daudz smelties jau iztulkotajā materiālā „Koučinga ceļvedis” http://ej.uz/gqbh. Par to ļoti vēlos pateikties mūsu Nacionālās aģentūras darbiniekiem!

Galvenās mana atziņa, šo trīs gadu laikā saskaroties ar „Youthpass”, ir vienkārša:
 
To vajag mazāk uztvert kā sertifikātu, kuru nākotnē jaunieši dalīs darba devējiem, bet vairāk kā rīku jauniešu pašizziņas, atgriezeniskās saites efektīvākai veicināšanai un kā individuālās attīstības punktu iearhivēšanas rīku.

Evija

Ja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā un publikācijā norādīta saite uz citu iestāžu vai privātpersonu mājaslapām, kontiem vai vietnēm, par attiecīgajos informācijas resursos ievietoto informāciju Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra neatbild.