Vienoti vidē

2011. gada beigās Latvijas Vides zinātnes studentu apvienības (LVZSA) jaunieši nolēma, ka ir laiks savas studiju laikā gūtās zināšanas nodot tālāk Latvijas sabiedrībai. Tā radās ideja par projektu skolēniem „Vienoti vidē”. Projekts tika iesniegts projektu veidā „Jauniešu iniciatīvas”. Četros Latvijas reģionos LVZSA organizēja radošās darbnīcas skolēniem, lai veicinātu izpratni par vides aizsardzību un klimata pārmaiņām.

Pirmais reģionālais pasākums notika 13. aprīlī Kuldīgā, pēc tam 20. aprīlī mēs devāmies uz Smilteni, 3. maijā – uz Rēzekni, bet pēdējā projekta kārta norisinājās Jelgavā 11. maijā. Šajos pasākumos tika aicināti piedalīties skolēni no dažādām reģiona skolām vecumā no 12 līdz 14 gadiem. Katrā reģionālajā pasākumā skolēni prezentēja arī savus paveiktos darbus apkārtējās vides izzināšanā un uzlabošanā. Projekta ietvaros tika izveidotas piecas radošās darbnīcas, kurās skolēni pilnveidoja savas zināšanas par vides jautājumiem un ieguva arī jaunus draugus. Skolotāji ieguva sadarbības partnerus un domubiedrus.

Veselīgs dzīvesveids. Šajā darbnīcā skolēniem tika stāstīts par labumiem, ko organismam dod dabiskās zāļu tējas un, kas ir eko-kosmētika. Darbnīcā skolēniem bija iespēja pagatavot pašiem sev ekoloģiskus lūpu balzāmus. Katrs skolēns nodarbības beigās saņēma arī ekoloģiskās zāļu tējas paciņu. Kā liecina skolēnu atsauksmes, šī darbnīca patika visvairāk, jo bija iespējams taisīt lūpu balzāmus.

Zemes resursi. Šajā darbnīcā skolēni ieguva zināšanas par atjaunojamajiem enerģijas resursiem. Galvenais uzsvars tika likts uz eksperimentu par siltumnīcas efekta veidošanos, salīdzinot divas dažādas vides – vienu bez siltumnīcas efekta un otru – ar mākslīgi izveidotu siltumnīcas efektu. Salīdzinoši vienkāršais eksperiments sniedz viegli uztveramu informāciju par to, kas ir siltumnīcas efekts, kādēļ tas tiek saukts tieši tā, un parāda, cik liela ir tā nozīme. Eksperiments ļāva skolēniem iegūt labāku izpratni par globāliem procesiem dabā.

Ūdens un gaiss. Šajā darbnīcā skolēni uzzināja par ūdens nozīmi cilvēka veselībai un par gaisa kvalitāti iekštelpās. Skolēni varēja pārbaudīt, kā mainās gaisa kvalitāte, ja netiek vēdinātas telpas. Eksperimentā tika izmantots speciāls CO2 mērītājs, kurš precīzi attēlo CO2 koncentrācijas izmaiņas apskatāmajā vidē. Tas ļāva izprast, cik ātri telpās mainās gaisa kvalitāte, un kādi ir galvenie faktori, kas to ietekmē. Skolēniem tika rādīts eksperiments ar nelietderīgu ūdens izmantošanu un sniegti ieteikumi, kā mājās var ietaupīt ūdeni ikdienā.

Enerģijas lietošana. Šajā darbnīcā skolēniem tika sniegta informācija par lietderīgu enerģijas izmantošanu. Tika pievērsta uzmanība jautājumiem, kāpēc ir svarīgi taupīt enerģiju un kā to var izdarīt ikdienā. Labākas izpratnes veidošanai tika parādīts stends kvēlspuldžu un ekonomisko spuldžu enerģijas patēriņa salīdzināšanai, kā arī mērīts enerģijas patēriņš iekārtām gaidīšanas režīmā. Praktiskā uzdevuma laikā skolēni ēkas shēmā atzīmēja tās vietas, kur mājās ir iespējams ietaupīt enerģiju.

Atkritumi. Šajā darbnīcā skolēni uzzināja par atkritumu šķirošanas iespējām un nozīmi. Praktiskā uzdevuma laikā skolēni sadalījās divās grupās. Katrai grupai tika iedots noteikts daudzums otrreizēji izmantojamu atkritumu, no kuriem bija jāizveido lieta, ko cilvēki varētu ikdienā izmantot. Katra grupa savu sagatavoto darbu prezentēja pārējiem pasākuma dalībniekiem.

Katra reģionālā pasākuma noslēgumā tika noskaidrotas trīs labākās komandas, kas tika aicinātas uz noslēguma pasākumu Rīgā, kurā skolēni prezentēja iegūtās zināšanas, to pielietojumu ikdienas dzīvē, kā arī tikās ar vides un reģionālās attīstības ministru Edmundu Sprūdžu.

Projektā iesaistītajiem LVZSA jauniešiem galvenais ieguvums ir praktiska pieredze pasākumu organizēšanā, komandas darbā un komunikācijā ar organizācijām (skolām) un bērniem – skolēniem. Šī pieredze ir būtiska, tā ceļ jauniešu pašapziņu un ļauj apzināties savas spējas un prasmes. Projekta noslēgumā, atskatoties uz paveikto, visi dalībnieki bija vienisprātis, ka projekts ir izdevies un LVZSA ir gatava īstenot nākamos projektus. Izvērtējot projektu kopumā, tika atzīts, ka šī projekta īstenošanā bija jāiegulda daudz darba un arī pašiem bija krietni jāpilnveidojas, lai spētu pa īstam aizraut skolēnus.

Alise