Vēlos būt neformālās izglītības apmācītājs!

Šā gada 18. – 24. septembrī piedalījos starptautiskā apmācību kursā TIC TAC „San Simón”, Spānijā. TIC TAC ir jau vairāku gadu garumā organizētas starptautiskas apmācības brīvprātīgajiem un profesionāliem jaunatnes darbiniekiem, jauniešu līderiem un projektu vadītājiem, kas iesaistīti starptautiskajā jaunatnes darbā un vēlas īstenot programmas „Jaunatne darbībā” apmācību un sadarbības tīklu veidošanas projektus  (3.1. un 4.3. projektu veidos).

TIC TAC apmācību galvenie mērķi:
-iepazīstināt ar ES programmu „Jaunatne darbībā” kā izglītības instrumentu;
-atklāt programmas „Jaunatne darbībā” iespējas  ar fokusu uz projektu veidiem (4.3. „Jaunatnes darbā un organizācijās aktīvo personu apmācības un sadarbības tīklu veidošana” un 3.1.”Apmācību un sadarbības veidošanas projekti ar kaimiņvalstīm”);
-izprast 4.3. un 3.1. projektu iespējas organizācijas ilgtermiņa stratēģijā;
-starptautiskajās komandās izmēģināt pirmos soļus 4.3. un 3.1. projektu organizēšanā;
-attīstīt dalībnieku kompetences, plānojot neformālās izglītības un starpkultūru mācīšanās procesus;
-veicināt jauniešu līdzdalību un Eiropas pilsonību, veidojot „Jaunatne darbībā” projektus.

Kā viss sākās?
Sākotnēji atradu informāciju par apmācību kursu TIC TAC „San Simón” gan Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) mājas lapā http://www.jaunatne.gov.lv/, gan SALTO-YOUTH (Support, Advanced Learning and Training Opportunities within the European YOUTH programme) mājas lapā http://www.salto-youth.net/ , kas viennozīmīgi ir divi no labākajiem neformālās izglītības un izaugsmes iespēju portāliem. Tā kā mani piesaistīja apmācību temats un mērķi, jūnija sākumā pieteicos apmācībām TIC TAC „San Simón”. Pēc pieteikšanās notika atlase un rezultātu paziņošana. Jūlija vidū uzzināju, ka esmu apstiprināts šim projektam. Līdz projekta sākšanās brīdim bija padarāmi vairāki darbiņi, lai sagatavotos projektam – projekta organizatoru sagatavotie mājas darbi, sīkāka iepazīšanās ar informāciju par projektu (projekta būtība, norises vieta u.c.), līgums ar Latvijas Nacionālo aģentūru (NA), ceļojuma detaļu plānošana u.c.

Laiks, kā jau vienmēr, skrien vēja spārniem, un nu jau atskatos uz notikušo apmācību laikā.

Manuprāt, projekta būtību visnotaļ labi atspoguļo mani galvenie ieguvumi, piedaloties šajās apmācības:
-Viens no galvenajiem ieguvumiem noteikti ir jauni un uzticami sadarbības partneri projektiem. Ar vairākiem no projekta dalībniekiem (piem., no Vācijas, Beļģijas, Bulgārijas un Spānijas) izveidojās ļoti tuvs kontakts, kas ir viena no galvenajām un būtiskākajām lietām, lai nākotnē tiktu veikta cieša un veiksmīga sadarbība. Un ne tikai sadarbība ar šiem partneriem, realizējot projektus un iesaistot viņus kā dalībniekus vai partnerus, bet arī, konsultējoties ar konkrētiem cilvēkiem, kuriem pieredze attiecīgās jomās un lietās ir lielāka un bagātāka.
-Attiecībā uz projektiem droši varu apgalvot, ka esmu ieguvis lielāku izpratni par projektu rakstīšanu un pieteikuma formas aizpildīšanu. Tajā pat laikā apzinos nepieciešamību joprojām padziļināt savas zināšanas un prasmes.
-Būtiskākais attiecībā uz profesionālo izaugsmi ir savas atziņas nostiprināšana par to, ka es labprāt vēlos turpināt būt profesionāls treneris (pasniedzējs), it īpaši – neformālajā izglītībā. Savukārt projektu rakstīšanā vēlos sniegt artavu ar savu pieredzi un zināšanām, konsultējot projektu iesniedzējus.

Dažas no vērtīgākajām atziņām par projektiem, ko ieguvu apmācību laikā:
-projekts ir jāsagatavo pēc iespējas laicīgāk, lai var paspēt konsultēties ar Nacionālo aģentūru, kā arī ar saviem paziņām un draugiem neformālajā izglītībā;
-projekta partneriem ir jābūt uzticamiem un personiski pazīstamiem, jo tad partneru dalība, aktivitāte un iesaiste projekta norisē būs daudz lielāka un ciešāka;
-vienmēr jāpārbauda un jāsalīdzina ar vadlīnijām tādas pamatlietas, kā atļautais pasākuma un aktivitātes ilgums, minimālais un maksimālais dalībnieku skaits utt.;
-u.c.

Iegūtās zināšanas, noderīgie kontakti, patiesi izbaudīts laiks, kopā darbojoties, jokojoties un smejoties, burvīgās ainavas, komandas gars un citas notikušās lietas uz Svētā Simona salas bija, ir un paliks dalībnieku un organizatoru kopējās atmiņās.

Ja arī Tu esi gatavs ne tikai profesionāli augt, bet arī iegūt neaprakstāmas emocijas un brīžus, nekavējies un raksti, veido, piesakies, piedalies un izbaudi starptautiskus projektus!

Sandris

Ja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā un publikācijā norādīta saite uz citu iestāžu vai privātpersonu mājaslapām, kontiem vai vietnēm, par attiecīgajos informācijas resursos ievietoto informāciju Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra neatbild.