Veiksmīgi noslēgušās jauniešu starptautiskā apmaiņas projekta „Cool Craft” aktivitātes

Jūlija sākumā Kalupes pamatskolas atbalsta biedrība „Tilts” organizēja starptautiskā jauniešu apmaiņas projekta aktivitātes. Projekts tika realizēts sadarbībā ar partneriem no Lietuvas – „Inceptus”, Polijas – „Pro patria et familia”, Daugavpils vācu biedrību „Erfolg” un ar programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” finansiālo atbalstu.

Projekta dalībniekiem – radošiem skolēniem tika dota iespēja mācīties dažādus amatniecības veidus. Aktivitāšu beigās dalībnieki apmeklēja Naujenes bērnu namu, kur organizēja bērniem labdarības koncertu un radošas darbnīcas.

Kalupes pamatskolas skolēniem un viesiem no ārzemēm tika piedāvāta plaša un daudzveidīga projekta programma. Katru dienu jaunieši ar interesi iesaistījās dažādās projekta aktivitātēs. Dalībniekiem tika organizētas latviešu, lietuviešu un poļu amatniecības meistarklases. Projekta aktivitāšu laikā notika arī tādas aktivitātes, kuru laikā jaunieši tika iesaistīti neformālās spēlēs, grupu darbos un diskusijās, kas palīdzēja nojaukt sociālās un kultūras barjeras, tādējādi radot draudzīgu, vienotu vidi. Lai nedaudz atpūstos no rokdarbiem un iepazītu Daugavpils pilsētu, skolēniem tika organizētas ekskursijas. Viņi apmeklēja Daugavpils cietoksni, Marka Rotko centru, Saules skolu, Daugavpils baznīcu kalnu. Marka Rotko centrā notika jaunās sezonas atklāšana. Jauniešiem tika piedāvāta dažādu izstāžu apskate. Tās deva jauniešiem iespēju papildināt  redzes loku par Latvijas mākslu un keramiku, kas turpmāk arī palīdzēja viņiem uzlabot savas prakstiskas darba spējas amatniecības jomā.

Lai attīstītu savu radošo potenciālu  un ar prieku un gandarījumu pašizpaustos radošajā darbībā, jaunieši apmeklēja Skrindu dzimtas muzeju Vabolē, kur ekskursijas laikā jauniešiem bija iespēja apgūt jostu aušanas iemaņas un tradīcijas pie audējas Daces Teivānes,  līdzdarboties komu vārīšanā. Skrindu dzimtas muzejā pie saimes galda cienāja ar zāļu tēju un lauku maizi. Dalībniekiem tika piedāvāta izklaide - šaušana ar loku un arbaletu, kurus jaunieši izveidoja paši. Projekta laikā jaunieši devas un Daugavpils Māla mākslas centru, kur iestādes darbinieki pastāstīja viņiem par to, kādas iespējas viņi piedāvā vietējiem jauniešiem, cik rokdarbu mākslas ir aktuālas mūsdienās, kādas iespējas realizēt savām rokām izveidotus izstrādājumus un kur to var izdarīt. Tāpāt iestādes darbinieki piedāvāja dalībniekiem pašu rokām izveidot māla suvenīrus, kurus jaunieši arī izmantoja atklātā pasākuma laikā.

Galvenā projekta aktivitāte, tās rezultāts, bija uzstāšanās publiskajā pasākumā Naujenes bērnu namā. Projekta dalībnieki - jaunieši - organizēja labdarības koncertu, tur viņi spēlēja akordeonu, klavieres, dejoja un dziedāja. Jaunieši organizēja radošo darbnīcu "Sapņu ķērājs" kopā ar bērniem un uzdāvināja tiem suvenīrus. Galvenie projekta mērķi tika sasniegti: motivēt jauniešus nodarboties ar rokdarbiem un amatniecību, iegūtās prasmes noderēs nākotnes profesijas vai turpmākas karjeras izvēlē vai sadzīves labiekārtošanā, attīstīt radošumu un vēlmi pašiem izgatavot dažādus darbus, kā arī iepazīstināt projekta dalībniekus ar ES un citu valstu kultūru daudzveidību, dodot iespēju pašiem praktiski mācīties citu valstu rokdarbu veidus, tādējādi cīnītos ar jaunatnes vientulības un izolētības problēmu. Pateicoties projekta aktivitātēm, popularizējās un paplašinājās Kalupes pamatskolas skolēnu zināšanas par lietuviešu un poļu kultūras tradīcijām, tika iepazīts, pieņemts citu Eiropas tautu kultūras mantojums, saglabājot savas kultūras identitāti. Projekta noslēgumā jaunieši saņēma Eiropas sertifikātus Youthpass.

Dažas atziņas par projektu:

„Šīs deviņas dienas bija vienas no vislabākajiem manā dzīvē. Ļoti žēl, kas viss beidzas tik ātri. Es nekad neaizmirsīšu savus jaunos draugus, jūs esat lieliski! Paldies visiem par lielisku laiku, kuru pavadījām kopā. Man ļoti patika projekts un es ceru, ka satikšu savus jaunos draugus atkal,” raksta projekta grupā Facebook Sandra no Lietuvas.

„Bija interesanti uzzināt par dažādiem amatniecību veidiem. Vissvarīgākais bija uzdāvināt prieku bērniem. Man liekas, ka tas mums izdevās!” uzskata Patriks no Polijas.

„Visvairāk projekta laikā man patika sadarboties ar dalībniekiem no Lietuvas un Polijas, uzzināt jauno par viņu kultūru. Nacionālie vakari bija lieliski,” saka Laura no Latvijas.

 

Informāciju sagatavoja Renāte Vēlika