Uzdrīksties darīt

Mums bija tā lieliskā iespēja no 10 līdz 15 novembrim piedalīties apmācību seminārā ar nosaukumu „Regionet”, kuru organizēja Polijas Nacionālā Aģentūra. Seminārs notika Polijā, skaistā pilsētā Konstancin-Jeziorna. Un tā mērķis bija sniegt vairāk informācijas jaunatnes darbiniekiem un jauniešu līderiem par starptautiskiem jauniešu iniciatīvas projektiem.

Apmācību seminārā piedalījās 20 jaunieši no 7 valstīm- Latvijas, Lietuvas, Somijas, Zviedrijas, Čehijas, Ungārijas un Polijas. Mūsu brīnišķīgās un atraktīvās treneres bija Anna Slezka (Polija) un Marianna Barbosa (Portugāle).
Pirms apmācību semināra sākuma mājās bija jāveic dažādi sagatavošanas darbi- jāsagatavojas starpkultūru vakaram (tradicionālo ēdienu, informāciju par savu valsti utt). Kā arī jāsagatavo prezentācija un materiāli (bukleti, izdales lapiņas, vizītkartes) par savu organizāciju.

Ceļojums uz apmācībām sākās interesanti. Pirms tam viena otru nepazinām, bet iepriekšējā vakarā sameklējam viena otru mūsu Latvijas nacionālajā portālā www.draugiem.lv. Uzsākām saraksti, sarunājām tikšanās vietu un apmainījāmies telefona numuriem, lai precizētu tikšanās laiku. Iesaku visiem tā darīt, jo tādējādi var vienoties, ko katrs ņems līdzi, kā prezentēs valsti utt.

Tikāmies Rīgas Starptautiskajā Autoostā, lai kopā dotos ceļā. Ar čemodāniem rokā sēdāmies Maršruta autobusā Nr.22, kas aizveda mūs līdz plānotajam galamērķim „Starptautiskā Lidosta „Rīga””.

Turpceļā mums atgadījās dažādi piedzīvojumi- apmaldīšanās lidostā, nepareizā pietura, pie kuras mums bija jāsagaida mikroautobuss, kas nogādās mūs uz galamērķi- Konstancin- Jeziorna. Bet visi šķēršļi tika pārvarēti. Kad nokļuvām tur, mūs laipni sagaidīja un ierādīja istabiņu. Mēs ātri izkravājām mantas un devāmies vakariņās. Pie vakariņu galda sākām iepazīšanos, kas turpinājās arī pēc vakariņām.

Seminārā tika izmantotas neformālās izglītības metodes- lomu spēles, diskusijas, simulācijas spēles utt. Nepieciešamo informāciju apguvām ar spēļu palīdzību. Piemēram, simulācijas spēles laikā iejutāmies projekta vērtētāja lomā. Vērtējām projektus, piefiksējām kļūdas un lēmām, kuru projektu ļaut realizēt.

Polijas Nacionālā Aģentūra bija noorganizējusi arī „Labas prakses piemēru”. Jaunieši un Čehijas un Polijas prezentēja savu starptautiskās iniciatīvas projektu, kuru nesen bija realizējuši. Šī bija lieliska iespēja jautāt sev interesējošus jautājumus, uzzināt citu pieredzi, uzzināt, kam jāvērš sava uzmanība nākotnē, ja vēlas, lai projekts būtu kvalitatīvs.

Spēles „Starptautiskā kafejnīca” laikā mēs katrs stāstījām par savu projekta ideju, tādējādi tika meklēti potencionālie partneri. Mēs aprunājāmies ar organizāciju pārstāvjiem, uzklausījām viņu idejas, uzzinājām, kādi jaunieši viņu organizācijās, kāds vecums, kādas intereses. Tādējādi daži no mums atrada kontaktus, bet daži nē.

Lai atrastu partnerus, viss atkarīgs no katra vēlmēm. Ja Tev nav nekas konkrēts vai arī esi elastīgs un atvērts jaunām idejām, ko ieviest projektā, tad partnerus vieglāk atrast, bet, ja ir specifiskas vēlmes un neesi gatavs uzklausīt idejas, tad partnerus atrast ir daudz grūtāk.

Tālāk jau strādājām komandās ar iespējamajiem partneriem, vienojāmies par projekta ideju, dalībniekiem, viņu vecumu, projekta mērķi. Tādā veidā tika veidota projekta skice, kuru turpinām arī tagad. Cerams, ka šo projekta ideju izdosies realizēt. Patīkams bija organizētais brauciens uz Varšavu. Gida pavadībā iepazināmies ar Varšavas pilsētas vēsturi, skaisto vecpilsētu. Uzzinājām dažas tradīcijas un interesantus faktus. Pēc tam tika dots brīvais laiks, kad katrs iepirka suvenīrus, kurus aizvest saviem mīļajiem.

Apmācību laikā guvām vairākus nozīmīgus secinājumus, kurus vēlamies arī ieteikt citiem:

-Svarīga ir komunikācija partneru starpā. Protams, nav iespējams izbraukāt vienam pie otra, it sevišķi, ja katrs dzīvo dažādās Eiropas malās, bet elektroniski var atrisināt dažādus svarīgus jautājumus, var pārsūtīt nepieciešamos uzskates materiālus utt.
-Brīvais laiks. Svarīgi, lai jauniešiem tiek dots brīvais, laiks, lai iepazītu viens otru, lai ļautu idejām raisīties prātā, apmainīties pieredzēm utt. Tas palīdz justies ērtāk un brīvāk. Piemēram, mēs devāmies nelielā sestdienas rīta pastaigā pa pilsētas parku, izbaudot tās skaistumu, apskatot skaistākās vietas.
-Obligāti nav vajadzīga ideja, jo apmācību laikā tā var mainīties un rasties kaut kas jauns. Drīzāk būtu jābūt atvērtam pret jauniem viedokļiem, jābūt gatavam uzklausīt citu pieredzi, ieteikumus, lai veidotu kvalitatīvāku projektu.

Nobeigumā vēlējāmies teikt lielu paldies mūsu jaukajām trenerēm par brīnišķīgo laiku, kuru pavadījām kopā, par sniegtajām zināšanām un padomiem.

Paldies arī Jaunatnes Starptautisko Programmu Aģentūrai par sniegto iespēju piedalīties „Regionet” apmācībās. Tika sasniegti mērķi, kuru dēļ devāmies tur- iegūtas nepieciešamās zināšanas un izpratne par starptautisko jauniešu iniciatīvas projektu un atrasti jauni sadarbības partneri.

Es (Elīna) vēlējos pateikt vēl, ka jāmāk uzdrīkstēties un darīt. Nav jābaidās no jaunā un nezināmā. Nav jābaidās darīt kaut ko jaunu, jo tikai tādā veidā mēs mācāmies. Uzdrīksties darīt! Un tā Tu spēsi kaut ko gūt. Citiem ir valodas barjera, jo šķiet, ka citi daudz labāk runā, ka Tu neko nemāki un nevari, bet tā nav. Dzīvojot tajā vidē, viens otru mēs iepazīstam, saprotam. Mums ir ne tikai angļu valoda, mums ir arī žesti un mīmika, kuru var likt lietā. Vēlos aicināt arī citus izmantot savu iespēju, iesaistīties un iemācīties kaut ko jaunu.

Elīna, Indra 

Ja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā un publikācijā norādīta saite uz citu iestāžu vai privātpersonu mājaslapām, kontiem vai vietnēm, par attiecīgajos informācijas resursos ievietoto informāciju Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra neatbild.