Uzaicini Eiropas brīvprātīgo uz savu pašvaldību

Publicitātes foto

Tieši tā jau trešo gadu pēc kārtas Eiropas brīvprātīgos aicina Stopiņu novada speciālisti.  Tiesa gan, trešais projekts pašlaik vēl ir izvērtēšanas stadijā. Kādi Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projekti Stopiņos jau ir īstenoti? Kāda ir šo projektu pievienotā vērtība pašvaldībai? Iztaujājam Aivi Šibajevu, Stopiņu novada jaunatnes lietu speciālistu. 

Kādi EBD projekti īstenoti Stopiņu novadā?

“Be Volunteer” – projekts, kurš tika īstenots laika periodā no 2013. gada 2. janvāra līdz 2013. gada 30. novembrim. Projektā piedalījās brīvprātīgais darbinieks no Spānijas – Alejandro Romero Domingeuz. Projektā uzņemošā organizācija bija Stopiņu novada dienas centrs “Saurieši”, kurā tad arī lielākoties savu laiku pavadīja brīvprātīgais. Kādi bija galvenie brīvprātīgā uzdevumi? Iesaistīties dažādos ar jaunatnes darbu saistītos pasākumos, kurus organizēja pašvaldības speciālisti un dienas centra darbinieki. Tāpat viņš palīdzēja vadīt pulciņus bērniem un skolēniem, attīstot jauniešos, piemēram, kreatīvo papīrmākslu, zīda un stikla apgleznošanas iemaņas, origami. Visiem interesentiem viņš mācīja arī spāņu valodu, spāņu dejas un dziesmas, kā arī iepazīstināja ar Spānijas kultūru un nacionālajiem ēdieniem. 

“Volunteer in Action” – projekts, kurš novadā tika īstenots laika periodā no 2013. gada 1. jūnija līdz 2014. gada 1. decembrim. Arī šoreiz brīvprātīgo darbinieku uzņēma Stopiņu novada dienas centrs “Saurieši”. Tikai atšķirībā no iepriekšējā projekta, šajā brīvprātīgā darbiniece bija no Moldovas – Diana Rotaru. Kādās aktivitātēs iesaistījās brīvprātīgā? Lielākoties viņa palīdzēja dienas centra darbiniekiem organizēt dažādas aktivitātes un organizēt pasākumus. Piemēram, viņa vienaudžus skolās un citos novada dienas centros informēja par “Erasmus+: Jaunatne darbībā” sniegtajām iespējām, vadīja itāļu valodas apmācības gan bērnu, gan pieaugušo grupai, svētdienās kopā ar citiem jauniešiem četru mēnešu garumā apmeklēja dzīvnieku patversmi Līčos “Ulubele”, kur devās pastaigās ar dzīvniekiem. Diana iesaistījās arī dažādu tematisko konkursu organizēšanā un latviešu tradicionālo svētku svinēšanā un organizēšanā. Turklāt brīvprātīgā darbiniece ne tikai apmācīja citus, daloties iespaidos ar stāstiem un kultūras paražām par savu valsti, bet apguva arī daudz jaunu lietu pie mums, Latvijā. Piemēram, latviešu valodu (projekta noslēgumā viņa ieguva latviešu valodas A2 līmeņa kategoriju), devās uz gleznošanas nodarbībām, mācījās apgleznot zīda lakatus un šalles, kā arī piedalījās stikla apgleznošanas un filcēšanas nodarbībās. 

Kā radās ideja?

“Ideja par brīvprātīgo jauniešu uzņemšanu radās pēc dalības vairākos citu organizāciju īstenotos jauniešu iniciatīvu projektos, kas veicināja mūsu novada pašvaldības un tās iestāžu ieinteresētību Eiropas projektos jauniešu jomā. Pēc dažādu citu organizāciju pieredzes stāstiem un kontaktēšanās ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru tika nolemts, ka jāizmēģina kaut kas jauns, vēl nedarīts, kas radītu interesi mūsu novada iedzīvotājiem visās vecuma grupās,” par to, kā viss sākās, dalās Aivis Šibajevs. Viņš stāsta, ka jau projektu rakstīšanas brīdī, projekta izvirzītie mērķi bija augsti, bet sasniedzami. Pašvaldība vēlējās gūt jaunu starptautisku pieredzi sadarbībai ar citu valstu organizācijām, iepazīt jauniešus, kuri ir no citām valstīm un citām kultūrām, kā arī iepazīstināt brīvprātīgos ar Latvijas kultūru un cilvēkiem. EBD projekta pievienotā vērtība pašvaldības iedzīvotājiem ir komunikācijas barjeras laušana runāšanai svešvalodā, kas nākotnē var lieti noderēt, lai vieglāk komunicētu svešvalodā. 

Kur meklēt brīvprātīgos?

Stopiņu novada jaunatnes jomā strādājošie brīvprātīgos Eiropā meklēja, izmantojot dažādas metodes. Piemēram, informācija par brīvprātīgā meklēšanu tika publicēta interneta vietnē facebook.com, atsevišķā sadaļā par EBD. Tāpat tika sūtīti e-pasti brīvprātīgo nosūtošajām organizācijām, aicinot brīvprātīgos pieteikties tieši darbam Stopiņu novadā. Informāciju par visām akreditētajām organizācijām Eiropā un ārpus tās var atrast Eiropas Komisijas mājaslapā. “Pēc dažu dienu gaidīšanas sākām saņemt jauniešu pieteikumus. Tā saņēmām pieteikumu arī no jaunieša, kurš dzīvo Spānijā un mums visiem “iekrita acīs”. Vienbalsīgi sapratām – šis ir īstais brīvprātīgais!” atceras Aivis Šibajevs. 

Kādi ir galvenie ieguvumi pašvaldībai?

Projekta laikā tika gūti dažādi pozitīvi ieguvumi un visus uzskaitīt pat nevar, taču tie, kurus Stopiņu novada pašvaldības speciālisti vēlas īpaši izcelt: vietējās sabiedrības “iedzīvināšana” ar to, ka starp mums atrodas ārzemnieks; komunikācijas barjeru pārvarēšana runāšanai svešvalodā visiem novada iedzīvotājiem, kuri nonāk saskarsmē ar brīvprātīgo; iedzīvotāju ieinteresētība par šāda veida projektiem (īpaši jauniešiem, jo viņi sāk interesēties par iespējām dalībai dažādos projektos un arī viņi paši sāk vēlēties doties veikt EBD kādā citā valstī); jaunu sadarbības partneru un “draugu” šī vārda tiešā nozīmē iegūšana un sadarbības turpināšana arī pēc projekta īstenošanas; šāda veida projekts palīdz pašvaldībai iegūt jaunu informāciju par citās valstīs notiekošajiem pasākumiem un aktivitātēm jauniešu jomā, kā arī šāda veida projekti veicina jauniešu aktīvāku iesaistīšanos novada pašvaldības rīkotajos pasākumos. 

“Citām pašvaldībām varam ieteikt tikai un vienīgi piedalīties un uzsākt, ja vēl nav uzsākta EBD projektu īstenošana savā pašvaldībā. Jau pēc pirmajām projekta uzsāktajām dienām, varēs just gan to, ka ikdiena sāk dažādoties, gan to, ka darba process kļūst interesantāks. Turklāt, īstenojot EBD projektu, ieguvējas ir visas projektā iesaistītās puses. Pieredzes gūšana ir neatņemama katra cilvēka dzīves sastāvdaļa,” pieredzē dalās Aivis Šibajevs.