„Tu jau esi zinošs. Visas atbildes ir tevī. Koučs tev var palīdzēt.”

Projekts „Strenghts Resonance of Eastern Europe” bija 10 dienu starptautiskās apmācības, kas vienoja 24 dalībniekus no astoņām valstīm: Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Ungārijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Armēnijas un Moldovas, lai dalībnieki apgūtu koučinga metodi darbā ar jauniešiem.

Projekta laikā jaunatnes darbinieki, jauniešu izglītotāji un skolotāji, kas māca jauniešu vecuma skolēnus, izzināja un dalījās savā starpā darbā ar šo metodi, un mācījās, kā praktiski pielietot to savā ikdienā pedagoģiskajā darbā.

Apmācību mērķi:
-individuālajā līmenī – personiskā izaugsme un koučinga metodes apgūšana;
-sociālajā līmenī – sazināšanās ar citu valstu pārstāvjiem un viņu kultūras iepazīšana, praktiska angļu un krievu valodas lietošana, iepazīšanās ar izglītības problēmām projekta dalībvalstīs;
-starptautiskajā līmenī – iespēja veidot sadarbības tīklu un kopīgas aktivitātes ar organizācijām no Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Ukrainas, Moldovas, Armēnijas un Ungārijas.

Projekta ideja radās, sadarbojoties ar partneru organizācijām un salīdzinot notiekošos sabiedrības procesus Austrumeiropas valstīs ar noteikto Eiropas attīstības virzienu, ka visas Eiropas daļas ir vienlīdzīgi attīstītas. Tādējādi, veicinot jauniešu aktīvu līdzdalību Austrumeiropas valstīs, tiktu risinātas sabiedrības problēmas: jauniešu pašiniciatīvas trūkums un savas vides pārveidošanas procesa apzināšanās; pieņēmums, ka "dzīve Rietumeiropā ir labāka"; nespēja realizēt savu radošo potenciālu, kā arī zemāka dalība sabiedrības procesos, nacionālās identitātes zudums un saskaršanās ar Rietumeiropas stereotipiem par Austrumeiropu.

Tika uzsvērta projekta dalībnieku personīgā izaugsme, proti, jauniešu līderu izglītošana, jo tieši viņi ir atslēga uz jauniešu apziņas durvīm, viņi ir tie, kas var kļūt par pārmaiņu procesa iniciatoriem un indikatoriem. Jautājums par pašapziņas izpratni: savām stiprajām pusēm, ticību savām spējām un talantiem, lai uzņemtos iniciatīvu savā vidē, motivāciju izmantot savu pieredzi un zināšanas, veidojot vietējo sabiedrību, bija projekta stūrakmens, jo pedagoģiskajā procesā notiek mijiedarbība, kur skolotājs nodod attieksmi, zināšanas un pārliecību saviem audzēkņiem, kā arī audzēkņi dalās savā pieredzē ar skolotāju.

Koučinga metodes pamatā ir jautājums un pārliecība, ka mūsos pašos ir varēšana atbildēt uz tiem, pārliecība, ka mēs katrs esam resursu avots un komunikācija ar sevi ārpus gadu rāmjiem var veicināt pārmaiņas personībā. Apmācību dalībnieki (skolotājs, jaunatnes darbinieks, līderis), apgūstot koučinga metodi, izmantoja jautājumu uzdošanas mākslu kā instrumentu, lai turpmāk rosinātu jaunieti meklēt atbildes un risinājumus sevī.

Projekta dalībnieku atziņas:
„Izbaudīju katru mirkli. Sapratu, ka mēs varam darīt daudz viens otra labā, ja zinām, kā uzdot jautājumus.”

„Katram ir jāiemācās būt pašam. Viss, kas ir vajadzīgs, – laime. Ej, atrodi to!” (Irīna)

„Neviens labāk par tevi nezina, kas tu esi, kāds tu esi, kas tev ir nepieciešams, kas tev ir jādara, kur tev ir jābūt! Tu esi savas dzīves eksperts!” (Nadja)

„Tu jau esi zinošs. Visas atbildes ir tevī. Koučs tev var palīdzēt.” (Ilona)

„Mēs turpinām kļūt citādi, kamēr turpinām palikt tie, kas esam!” (Alise)

„Tev jau ir atslēga uz taviem jautājumiem, tu tikai domā, ka esi pazaudējis to.” (Artūrs)

Lai dalībnieki vienotos kopējā rezonansē, projekta laikā tika aicināti apmācītāji no Latvijas un Ungārijas, kas vadīja grupas un katra dalībnieka individuālo izziņas procesu, tika radīta iedvesmojoša vide sevis izzināšanai, piedāvātajās aktivitātēs tika iekļauta latviešu un citu valstu kultūru izzināšana, bija tikšanās ar Latvijas skolotājiem, jauniešiem un jauniešu izglītotājiem, tika veicināta savstarpēja sadarbība un nākotnes aktivitāšu ideju ģenerēšana, tika iepazīta Jelgava un Rīgas vecpilsēta, kā arī radīti mākslas darbi – videofilma „There is no Such Thing as Time” un ceļojošā fotoizstāde „Rezonanse” jeb „Rezonance” (angliski).

Pateicamies par sadarbību Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centram, Latvijas Lauksaimniecības universitātei, Eiropas Komisijai un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai, kā arī visām partneru organizācijām un projekta dalībniekiem par sniegto līdzdarbošanos idejas realizēšanā.

Zane Leikuma,
Lauma Ziemeļniece