Tehniskās jaunrades darbnīcas Ķekavā

2011. gada novembrī Una no RTU Karjeras centra piedalījās Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros rīkotajās apmācībās Rīgas reģiona jaunatnes darbiniekiem. Pēc apmācībām tapa kāds vērtīgs projekts „Tehniskās jaunrades darbnīcas Ķekavā”.

Una stāsta par to, kā viss sākās: „Apmācībās bija dots uzdevums katram pastāstīt par sevi. Pēc tam sagatavojām nelielu informāciju par sevi, kas bija apmācības telpā salīmēta uz sienām. Pie manis pienāca Linda un sāka interesēties par tehnisko jaunradi, jo esmu no Rīgas Tehniskās universitātes (RTU). Pati, pirms sāku strādāt RTU Karjeras centrā, darbojos RTU Studentu parlamentā un tur tika organizēti vairāki projekti, kur tiek iekļauta tehniskā jaunrade. Tā nu ar Lindu runājām, ka vienu pasākumu vajadzētu Ķekavas skolēniem. Vienojāmies, ka to varētu noorganizēt. Pagāja neilgs laiks pēc apmācībām, un tikāmies Rīgā, lai izrunātu par iespējamo pasākumu. Mums pievienojās jaunieši no RTU Studentu parlamenta, kas šobrīd darbojas ar tehniskās jaunrades lietām, un tā nu sākās projekta plānošana.”

Galvenais projekta mērķis bija jauniešus ieinteresēt mācīties dabaszinātnes un studēt tehniskās lietas. Tā nu 24. februārī Ķekavā viena diena tika piepildīta ar tehniski radošām darbnīcām –  konstruēšanu un sacensībām, kas aptver robotikas, mehānikas, elektronikas jomu. Tas tika darīts, lai rosinātu bērnos un jauniešos interesi par tehnisko jaunradi un inženierzinātnēm, kā arī attīstītu viņu teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas robotikas, mehānikas, elektronikas, kā arī dabaszinātņu jomā. Kopumā aktivitātēs tika iesaistīti ap  300 skolēnu (sākumskolu audzēkņi; pamata un vidējās izglītības iestāžu izglītojamie; kā arī tehniskās jaunrades pulciņu un radniecīgu interešu grupu audzēkņi).

Komanda 30 RTU studentu sastāvā organizēja un vadīja 8 dažādas tehniskās jaunrades darbnīcas, kurās bija iespējams izgatavot kādu priekšmetu ar noteiktu funkciju. Darbnīcām bija dažāds sarežģītības līmenis, taču skolēniem nebija nepieciešamas īpašas priekšzināšanas, lai veiktu uzdevumu. Tika īstenotas vairāku veidu darbnīcas: MEHĀNIKA, ROBOTIKA UN ELEKTRONIKA, MAZIE ĶIPARI. Skolēni un jaunieši izpaudās radoši un meistarīgi, piemēram, tika konstruēti Spageti tilti (noskaidrojot, kurš tilts spēj izturēt lielāku smagumu), būvēti lidmodeļi (testējot, kura lidmašīna aizlido tālāk) un katapultas (pārbaudot, kura katapulta konfekti aizšauj tālāk), veidotas robotvaboles (testējot, kura vabolīte ātrāk iziet labirintu), darināts MiniPOV gaismas diožu panelis – maza ietaisīte, ko kustinot var izlasīt uzrakstu, kā arī izgatavotas piespraudes ar gaismas diodēm un veiktas daudzas citas darbnīcu aktivitātes. 

Sadarbību ar Ķekavas novada pašvaldību plānots turpināt un līdzīgas darbnīcas un sacensības īstenot arī nākamgad, tādējādi pamazām iedzīvinot tehniskās jaunrades kustību Latvijā un veicinot jauniešos radošu domāšanu un netradicionālu pieeju problēmu risināšanā.