Studiju vizīte Palestīnā

Šā gada jūnijā, pārstāvot biedrību Youth for City – City for Youth, piedalījos studiju vizītē Palestīnā Youth in Palestine and the surrounding challenges, ko organizēja Palestīnas Euromed Jaunatnes nodaļa. Studiju vizītes mērķgrupa bija jaunatnes darbinieki no Eiropas Savienības programmas Jaunatne darbībā valstīm.

Studiju vizītes mērķis – gūt ieskatu palestīniešu jauniešu organizāciju norisēs un jaunatnes darbībā Jordānas Rietumkrastā politisko pārmaiņu ietekmē. Nedēļas garumā mēs tikāmies ar Palestīnas amatpersonām, piedalījāmies izbraukuma vizītēs, semināros, diskusijās.

Studiju vizītes laikā galvenokārt tika apskatīti problēmjautājumi, kas saistās ar jaunatnes darbu ģeopolitiskās situācijas un Arābu pavasara ietekmē. Mēs apmeklējām dažādas organizācijas, lai iepazītu situāciju klātienē. Daudzu organizāciju darbība ir cieši saistīta ar politisko situāciju – juridiskie pakalpojumi ieslodzītajiem un viņu tuviniekiem, atbalsta sistēmas nodrošināšana bēgļu ciematos, savas kultūras un vērtību saglabāšana un popularizēšana.

Viena no organizāciju pamatvērtībām ir miers un sadraudzība. Palestinian Child Home Club pārstāvji, prezentējot savu organizāciju, pastāstīja, ka izraēliešu okupācijas rezultātā palestīniešu bērniem ir liegta iespēja brīvi izglītoties, apmeklēt kultūras pasākumus, tāpēc viņi nodrošina bērniem un jauniešiem šāda veida aktivitātes. Lai veicinātu kultūras apmaiņu, pašā Jeruzalemes centrā, vecpilsētas tirgū, atrodas nevalstiskā organizācija Afro-Jerusalemite Society, viens no viņu darbības virzieniem ir popularizēt Palestīnas kultūru Jeruzalemē, kā arī veicināt sadarbību ar vietējām un starptautiskām organizācijām. Hebron Rehabilitation Committee nodrošina prakses vietas jauniešiem un atjauno nopostītās ēkas un mājas vecpilsētā. Vērtīgākais studiju vizītes ieguvums – nodibinātie kontakti ar Palestīnas teritorijas organizācijām un arī citu valstu jaunatnes organizācijām, iegūtas jaunas iespējas sadarbībai un pieredzei!

Pašlaik Cēsu jaunieši strādā pie projekta izstrādes sadarbībā ar nevalstisko organizāciju AIDA Youth Center Hebronā, bēgļu ciematā. Projekta apstiprināšanas gadījumā jaunieši pētīs abu valstu vēsturi un veidos sienu zīmējumus, ilustrējot kādas vēstures epizodes.

Iveta Jermolājeva,
Cēsu novada jaunatnes lietu speciāliste
Biedrība Youth for City – City for Youth