Studenti rada jaunus uzņēmumus Latvijas novados un attīra upes

Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2. pamatdarbības projektu – Starptautiskās jauniešu iniciatīvas projektu – mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti, uzņēmīgumu un radošumu. Vēl viena kopīga šo projektu īpašība – tos īsteno paši jaunieši. Savukārt Stratēģisko partnerību projektu mērķis ir sniegt iespēju sadarboties dažādu jomu organizācijām, lai ieviestu inovatīvas pieejas jaunatnes darbā, risinātu jauniešiem aktuālas problēmas un kopumā uzlabotu jaunatnes darba kvalitāti. Lūdzām šī projekta veida īstenotājus Latvijā dalīties savā pieredzē.

“RIVER re MEMBERS” – Eiropas upju aizsardzībai

Šī projekta mērķis ir veicināt jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību Eiropas upju aizsardzībā. Galvenie projekta uzdevumi: nodrošināt pieredzes apmaiņu starp organizācijām par metodēm, kā efektīvi iesaistīt jauniešus upju aizsardzības aktivitāšu organizēšanā un realizēšanā; rast inovatīvas pieejas darbam ar jauniešiem upju aizsardzības projektos; veicināt jauniešu pētnieciskās un organizatoriskās prasmes; veicināt jauniešu izpratni par upju ekosistēmu aizsardzības nozīmību.

“Projekta ideja radās Eiropas jauniešu vides organizāciju tīkla “Youth and Environment Europe (YEE)” ikgadējā biedru sanāksmē, kurā piedalījās gan “Balta Daba”, gan “Ope” pārstāvji. Pārrunājot jauniešu vides organizācijām kopīgās problēmas, secinājām, ka abas organizācijas darbojas ļoti līdzīgā jomā un abas saskaras ar līdzīgām problēmām. Galvenais izaicinājums ir aktīvas jauniešu pilsoniskās līdzdalības trūkums. Mūsu darba pieredze rāda, ka jaunieši ir pasīvi – vēlas piedalīties un organizēt galvenokārt vienkāršas ar izklaidi saistītas aktivitātes, bet nevēlas sevi apgrūtināt ar atbildības uzņemšanos, mērķtiecīgu un jēgpilnu iesaistīšanos dabas aizsardzībā. Tādēļ izlēmām sagatavot šo projektu, lai izmantotu iespēju apmainīties ar pieredzi darbam ar jaunatni upju aizsardzības jomā.

Spilgtākās atmiņas saistās ar otro projekta partneru tikšanos Latvijā. Tās ietvaros mēs veicām Šepkas upes sakopšanas darbus – upi atbrīvojām no koku sanesumiem un bebru aizsprostiem. Darba laikā dalībnieki varēja ieraudzīt Latvijas dabas daudzveidību – zivis, kukaiņus, putnus, bebrus un citus dzīvniekus, kurus savā dzīvē iepriekš nebija redzējuši. Īpaši portugāļu jaunieši bija sajūsmā par šādu iespēju darboties praktiski un redzēt ieguldītā darba acīmredzamo rezultātu,” stāsta Jānis Porietis, biedrības “Balta Daba” brīvprātīgais. Viņš pēc savas pieredzes pamatoti var teikt – projekts maina ne tikai jauniešus kā grupu kopumā, bet arī katru individuāli. Piemēram, viņš pats projekta rezultātā ir kļuvis par ļoti aktīvu biedrības “Balta Daba” biedru. “Aktīvi iesaistos visu biedrības aktivitāšu plānošanā un realizēšanā. Esmu guvis lielāku pārliecību par savām spējām. Tā rezultātā esmu kļuvis arī par Eiropas jauniešu vides organizāciju tīkla “Youth and Environment Europe (YEE)” valdes locekli, kas man dod iespējas darboties ar jauniešu vides projektiem jau starptautiskā līmenī. Redzu arī, ka projekta rezultātā daudziem jauniešiem bija iespēja iepazīt Latvijas dabas daudzveidību un pielikt savu roku tās aizsardzībā. Biedrība “Balta Daba” ieguva ļoti būtisku pieredzi darbam ar jauniešiem vides aizsardzības projektos. Esam arī ļoti lepni par mūsu radīto publikāciju “Youth Involvement in River Protection. Methods”, kura turpmāk atvieglos daudzu Eiropas jauniešu vides organizāciju darbu upju aizsardzības jomā,” stāsta Jānis Porietis.

Ar minēto publikāciju var iepazīties šeit: http://yeenet.eu/images/stories/PUBLICATIONS/Booklets/Youth_involvement_in_river_protection_-_methods/Booklet_baltadaba_ope.pdf

Projekta īstenotāji
Biedrība “Balta daba” dibināta 2010. gadā ar mērķi veicināt sabiedrības iesaistīšanos dabas un kultūras vērtību saglabāšanā un atjaunošanā.
Mēs sapņojam dzīvot valstī, kuras cilvēki necenšas dabu pakļaut un uzvarēt, bet gan smeļas no tās iedvesmu, padomu un prieku. Mēs ticam, ka daba ir balta – patiesa, mierīga un brīva. Jau vēsturiski esam balti, dzīvojot baltu zemē. Mēs ļoti ceram, ka arī nākamās paaudzes ieraudzīs baltu dabu.

Projekta norises vieta: Latvija (Vidzeme) un Portugāle.
Iesaistītās valstis: Latvija un Portugāle.
Dalībnieku skaits: 12 jaunieši.

 

“Radām novadam” – studentu komandu konkurss uzņēmējdarbības veicināšanai

Šī projekta mērķis ir studentu komandām savstarpēji sacenšoties, radīt reālu ekonomisku labumu, piemēram, uzņēmumus, darba vietas, investīcijas, nodokļu ieņēmumus savos izvēlētajos novados.

“Projekta ideja radās 2013. gada vasarā, pastaigājoties pa parku Rīgā un aizdomājoties, ka būtu lieliski, ja studenti savienotu savas mācības ar radošumu un radītu labumu, palīdzot Latvijas novadiem, kuriem visvairāk nepieciešamas jaunas idejas, enerģija un attīstības iespējas,” atceras Andris Čeksters, projekta īstenotājs, SIA 3ZD valdes loceklis.

Projekta “Radām novadam” būtība paredz, ka studenti apvienojas komandās, katra rada kādu metodi, lai atbalstītu izvēlēto novadu, kā arī savā starpā sacenšas par lielāko ietekmi un veiksmīgāk izstrādāto projektu. “Ir regulārs prieks par komandām, kuras, pateicoties projektam, ir spējušas izveidot veiksmīgas attiecības ar novadiem un  īstenojušas savas biznesa idejas, šādi jau radot pozitīvas pārmaiņas. Uzņēmums SIA 3ZD bija juridiska persona, kura slēdz līgumus un praktiski īsteno šo projektu. Bija cilvēciska vēlme realizēt projektu un redzēt, cik daudz jauniešu var kaut ko izdarīt un šādā veidā nest pozitīvas pārmaiņas pēc iespējas vairākos Latvijas novados. Ir prieks, ka ideja sevi pierādīja. Vienlaikus vairākos Latvijas novados ir veiksmīgi izveidoti uzņēmumi, radīti jauni produkti un pakalpojumi. Esam snieguši jauniešiem Latvijā atbalstu  un vieglāko veidu kā uzsākt savu biznesu. Prieks par tiem jauniešiem, kuri šo iespēju izmantoja,” atzīst Andris Čeksters.

Projekta īstenotāji
Projektu organizē JCI Latvia, sadarbībā ar SIA 3 ZD. JCI ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kas darbojas vairāk nekā 100 valstīs, apvienojot vairāk nekā 200 000 aktīvu biedru visā pasaulē. JCI misija ir nodrošināt attīstības iespējas, kas iedvesmo jaunus cilvēkus radīt pozitīvas pārmaiņas. Kā arī veicināt veiksmīgu uzņēmējdarbību un kontaktu veidošanu JCI biedru, interesentu un sadarbības partneru starpā.

JCI Latvia ir organizācijas nacionālā nodaļa Latvijā, kas darbojas jau kopš 1994. gada un pārstāv nodaļas Jelgavā, Liepājā, Daugavpilī un 3 nodaļas Rīgā.

Projekta norises vieta: Latvija, Lietuva.
Projektā iesaistītās valstis: Latvija, Lietuva.
Dalībnieku skaits: 100.

Stāstus apkopoja Kintija Bulava, JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente