Spēles kā mācību metode

„Mēs nepārtraucam spēlēties tāpēc, ka kļūstam veci, mēs kļūstam veci tāpēc, ka pārtraucam spēlēties!” teicis B. Šovs, no kura iedvesmojoties „Baltijas Reģionālais fonds” īstenojis „Erasmus+: Jaunatne darbībā” jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu.

Laika periodā no 19. līdz 25. jūlijam „Baltijas Reģionālais fonds” kopā ar partneriem no Igaunijas, Spānijas, Rumānijas, Itālijas, Slovākijas, Bulgārijas un Polijas īstenoja „Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu, jaunatnes darbinieku mobilitāti – apmācību kursu „It’s all in the game”.

Apmācību treniņš bija par dažādu spēļu izmantošanu astoņu mūžizglītības  prasmju un kompetenču attīstīšanai. Treniņā varēja novērot, cik saistoša ir spēļu spēlēšana, cik ļoti dalībnieki bija motivēti mēģināt un iemācīties jaunas spēles un izskaidrot tās pārējiem, cik ļoti iesaistīti dalībnieki bija spēļu spēlēšanā un cik grūti bija apstādināt spēli dēļ dalībnieku aizrautības.

Tas nav pārsteidzoši, jo spēles ir radītas, lai tās būtu interesantas, aizraujošas, jautras, izaicinošas un iesaistošas. Visi šie procesi ir ļoti svarīgi, ja aplūkojam spēli kā izglītošanās rīku, jo viss iepriekš minētais palīdz mācīties un veicina iekšējo motivāciju mācīties vairāk, atklāt, izzināt un izprast vairāk. Ir daži principi, kas mudina indivīdu iesaistīties spēlē – skaidri noteikumi, kuriem jāseko, skaidri spēles mērķi, skaidrs process un soļi, kas jāveic. Ņemot vērā dažas psiholoģijas teorijas par motivāciju, mērķu noteikšanu un iesaisti, var novērot, ka jaunu prasmju apguve un to izmantošana ir vienlaikus gan izaicinājums, gan aizraujošs process, kurā dalībnieki var zaudēt laika izjūtu.

Ir arī otra, ļoti praktiska spēļu puse, jo caur tām var attīstīt dažādas prasmes un kompetences, sākot no valodas prasmēm, sociālām prasmēm un beidzot ar matemātikas un biznesa kompetencēm. Piemēram, „Tell your Story”, „Dixit” un „Story Cubes” veicina komunikāciju, socializāciju un valodas prasmju attīstīšanu, turpretim „Flixa” fokusējas uz biznesa prasmēm. Ir būtiski uzsvērt atgriezeniskās saites nozīmi pēc spēles apguves, lai akcentētu un definētu apgūtās prasmes, lai norādītu uz saikni starp spēli un apgūtajām kompetencēm, kas arī tika darīts šī treniņa ietvaros.

Projekta noslēgumā tiks izdota brošūra, kurā būs apkopotas dažādas spēles kompetenču attīstībai un tā būs veiksmīgs rīks apmācību vadītājiem un tiem, kas strādā ar jauniešiem. Brošūrā tiks iekļauti gan kompetenču apraksti, gan arī konkrēti spēļu piemēri un spēlēšanas nosacījumi, kā arī kuras kompetences katra spēle veicina un attīsta. Šī projekta laikā bija iespēja iemācīties un praktiski izmēģināt daudzas spēles, kuras ikdienā noder darbā ar jauniešiem, jo parāda, cik dažādos veidos var veidot apmācību un aktivitāšu saturu.

Treniņa aktivitāšu laikā spēles veidoja īpašu dalībnieku mijiedarbību un savstarpējās attiecības, jo tieši treniņa laikā ar latviešu tautas dejām, bungu spēlēšanu, kopīgām spēlēm un stāstiem, kas tika izstāstīti, dalībnieki saliedējās aizvien ciešāk, veicinot uzticēšanos, savstarpēju atbalstu un toleranci.

Var pieņemt, ka spēļu spēlēšana pārvar kultūras, nāciju, reliģiju un sociālajās atšķirības un saved kopā dažādus cilvēkus, lai visi KOPĀ spēlētu VIENU spēli.

Vairāk informācijas par projektu un spēlēm blogā: https://itsallinthegamepuduri.wordpress.com/

*Par iespējām saņemt projekta laikā izstrādāto bukletu, lūgums interesēties: info@brfonds.lv

Zane Veinberga, apmācību kursa dalībniece no Latvijas, psiholoģe un apmācību vadītāja.