„Sīkeri” ielās un Bin Jip* labirintos!

Mūsu apkārtējā vidē ir daudz ēku,  kuras jau vairākus gadus stāv tukšas un neizmantotas. Kādreiz tās bija fabrikas, kolhoza kantori, viesnīcas, rehabilitācijas centri un iedzīvotāju mājas, bet šobrīd to logi ir izsisti vai pazuduši un viss iespējamais, ko vien var paņemt sev līdzi, ir aiznests. Vairākums šādu ēku, laikmeta attīstības pēdu skartas, tiek nojauktas. Dažas – restaurētas, bet citas joprojām „elpo savu tukšumu”.

Projekta BIN JIP ietvaros neformālā grupa “Sīkeri” vēlas izpētīt šodienas situāciju Latvijā un veicināt sabiedrībā diskusiju par tukšo un pamesto ēku pagātni, tagadni un iespējām nākotnē.

Projekta sākotnējā posmā apzināsim 3 vietas: Karostas teritoriju Liepājā un kultūras centra K@2 iniciatīvas tajā, biedrības „NEKAC” nekomerciālo kultūras centru „Zabadaks” Kuldīgā un Andrejsalu Rīgā, kuras katra iepriekš ir kalpojušas kādam mērķim, tad ilgāku posmu kalpojušas tukšumam, bet šobrīd veicina kultūrvides attīstību Latvijā. Iegūstot šo pieredzi, tiks apzinātas citas pamestās ēkas Latvijā, kas pieder pašvaldībām, bet šobrīd netiek izmantotas. Jauniešus aicinās meklēt risinājumus tukšo ēku turpmākai izmantošanai. Savas idejas jaunieši varēs pieteikt fotokonkursā. Savukārt mēs dosimies apsekot trīs fotokonkursā izvēlētās vietas, aicinot uz dialogu gan vietējās pašvaldības, gan vietējo sabiedrību, tādējādi parādot, ka jaunieši grib būt aktīvi un mainīt apkārtējo vidi.

Fotokonkursa un projekta noslēgumā atklāsim ceļojošo izstādi, kurā parādīsim konkursam iesūtītās fotogrāfijas, projekta darba grupas veidoto video un pieredzes materiālus un veicināsim plašāku sabiedrības diskusiju par ēku problemātiku.

O, kas mēs esam?

Neformāla jauniešu grupa „Sīkeri” ir no dažādām vidēm, dažādu pieredzi bagāti jauni cilvēki. Mūsu vidū tu ieraudzīsi jauniešus, kuri akadēmiskās un praktiskās studijās ir saistīti ar neformālo izglītību, kultūras un mākslas vidi, arhitektūras zinātni un sociālo jomu.

Mūs vieno vēlme:
-meklēt, atrast un iepazīt potenciālās pamestās ēkas, kuras var otrreiz „apdzīvot”;
-iedrošināt un pamudināt Latvijas jauniešus, lai veido un realizē radošas aktivitātes;
-aizmirstajās un neizmantotajās ēkās;
-apkopot un dalīties ar jau esošajiem pozitīvajiem piemēriem.

Kāpēc tā un ne citādi?

Pieaugot pasaules iedzīvotāju skaitam, palielinās arī resursu apjoms, kas nepieciešams eksistences nodrošināšanai. Viens no būtiskākajiem mūsdienu problēmjautājumiem ir resursu otrreizējās pārstrādes iespējas. Viena no šādām iespējām ir tukšu ēku otrreizēja izmantošana – apdzīvošana. Otrs nozīmīgs problēmjautājums Latvijā ir jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, īpaši lauku reģionos. Jauniešu veidotas kultūrvides radīšana ir viena no iespējām lietderīgai brīvā laika pavadīšanai. Diemžēl pašiem jauniešiem bieži vien trūkst resursu un zināšanu par iespējām šajā jomā. Tieši tāpēc mēs vēlamies aicināt jauniešus visā Latvijā apzināt ēkas, kas pieder pašvaldībām, bet šobrīd netiek izmantotas, lai kopā veidotu dialogu ar vietējo sabiedrību un pašvaldību, veicinot iespējas jaunu kultūrprojektu veidošanai pamestajās ēkās.

Esam gaisā!

Tā kā projekts jau kādu laiku ir ne tikai uz papīra un mūsu galvās, bet ieviest arī realitātē, tad esam jau paspējuši apciemot Kuldīgu un izpētīt tās ielas.

Trijās dienās iepazināmies ar biedrības „NEKAC” nekomerciālās kultūras attīstības centru „Zabadaks”, tikāmies ar vietējiem politiķiem un devāmies „tur ārā”, lai apzinātu vietējās sabiedrības viedokli par jauniešu iniciatīvu nozīmību pilsētas kultūrvides attīstībā un apskatītu novārtā atstātās ēkas.

Kuldīgā pavadītais laiks ļāva uzsākt izpēti „Ideālais sadarbības modelis!”, proti, sarunu gaitā mēs daudz runājām un diskutējām par jauniešu un vietējo pašvaldību potenciālo sadarbības modeli, kas ļautu jauniešiem īstenot līdzīgus projektus un izvērst plašāku dialogu sabiedrībā par šādu aktivitāšu nepieciešamību citās Latvijas pilsētās un rajonos. Savu izpēti turpināsim arī Liepājā un Rīgā.

Ja gribi vairāk uzzināt par projektu, ielūkojies mūsu mājaslapā http://www.lpic.lv/public/26968.html vai raksti: jip.bin@hmail.com. Drīzumā mums būs savs blogs ar visjaunāko informāciju. Seko līdzi!

* Bin Jip no korejiešu valodas „tukša ēka”.

Neformālā jauniešu grupa „Sīkeri”
P.S. Tiekamies ielās!!!

Ja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā norādīta saite uz citu iestāžu vai privātpersonu mājaslapām, kontiem vai vietnēm, par attiecīgajos informācijas resursos ievietoto informāciju Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra neatbild.