S.E.L.F.I.E. Itālijā

Itālijā pavadītais laiks ļāva iegūt lieliskus draugus un nogaršot īstas itāļu picas. Seši jaunieši no  Latvijas piedalījās starptautiskā jauniešu apmaiņā „S.E.L.F.I.E.” (Self Life for Improve Environment), kas no 2016. gada 12. līdz 19. janvārim norisinājās Mondragone, Itālijā.

Jauniešu apmaiņā piedalījās 24  jaunieši no Itālijas, Spānijas, Portugāles, Krievijas un Latvijas. Gandrīz visiem dalībniekiem tā bija pirmā pieredze starptautiskā projektā.

Šis projekts bija veltīts sociālās iekļaušanas un jauniešu pašapziņas celšanas veicināšanai, izmantojot pozitīvus pieredzes stāstus, ko katrs dalībnieks bija iemūžinājis savās sagatavotajās fotogrāfijās, kas pirms projekta kā mājas darba tika uzņemtas katra dalībnieka mītnes valstī. Fotogrāfijas atspogļoja tēmas, ko katrs dalībnieks bija izvēlējies kā sev aktuālas un par kurām vēlējās pastāstīt citiem. 

Jau no pirmajiem mirkļiem, kad mēs, Latvijas dalībnieki ieradāmies Itālijā, visiem bija sajūta, ka šis piedzīvojums būs īpašs. Kopš pirmajiem brīžiem  savstarpējā cilvēciskā attieksme ļāva visiem jauniešiem ļoti ātri sadraudzēties un bija sajūta, ka visi  viens otru pazīst jau ļoti ilgi. Pat  neskatoties uz to, ka pārstāvējām ļoti dažādas un atšķirīgas kultūras un sociālās realitātes, ar kurām katrs saskaras ikdienā. Lai gan daudzi projekta dalībnieki nerunāja angliski, valodas barjera netraucēja savstarpēji sazināties.

Vienu dienu projekta dalībnieki pavadīja Neapolē, kur visi sadalījās mazākās grupās, veicot orientēšanās uzdevumu, tādā veidā iepazīstot pilsētu un attīstot pašorganizācijas prasmes un prasmes strādāt grupā. Šis uzdevums vēl vairāk saliedēja jauniešus, un viņi devās jautrā kompānijā apskatīt pilsētu un uzņemt daudz fotogrāfiju un gūt emocijas, kas vēl ilgi paliks atmiņā.

Vakarus jaunieši pavadīja dziedot un dejojot katras projektā pārstāvētās valsts nacionālās dejas. Viens no vakariem tika veltīts interesantiem faktiem,  lai jaunieši labāk iepazītu pilsētas, no kurām katrs ir ieradies. Šis uzdevums bija neaizmirstama iespēja pārējos dalībniekus iepazīstināt ar visu labo, kas raksturo jauniešu pārstāvētās pilsētas, un novērtēt lietas, kas ir ap mums.

Projekta laikā varēja iepazīt arī Itālijas virtuves daudzveidību. Īpašu interesi par itāļu virtuvi un itāļu ēdienu pagatavošanas procesu izrādīja viens no Latvijas dalībniekiem, kas ikdienā strādā par pavāru. Šajās dienās viņam bija fantastiska iespēja gūt praktisku ieskatu ēdienu pagatavošanā un darboties virtuvē kopā ar īstu itāļu šefpavāru un uzzināt dažādas ēdiena gatavošanas nianses un noslēpumus. Projekta laikā jaunieši  nobaudīja īstas itāļu picas, ko visi atzina par patiesi gardām.

Jaunieši atzina, ka uzdevumi, kas bija jāveic internacionālajās grupās ar atšķirīgu  pieredzi situāciju risināšanā, ļāva uzlabot saskarsmes, prezentāciju,  svešvalodu zināšanas,  precizitāti un argumentācijas prasmes, palīdzēja uzlabot komunikācijas iemaņas, it īpaši, sadarbojoties ar jauniešiem no tik atšķirīgām kultūrām.

Pēc Itālijā pavadītām dienām, kas pagāja necerēti ātri, visi jaunieši jutās ļoti laimīgi, par iespēju piedalīties šādā starptautiskā jauniešu apmaiņā un iegūt tik daudzveidīgu ieskatu citu valstu  kultūrās un ikdienas ieradumos, uzlabot savas svešvalodu zināšanas un saskarsmes prasmes. 

Jaunieši atzina, ka, kaut arī projekts ilga tikai nedēļu, liela daļa ieguva draugus uz mūžu.  Itālijā pavadītais laiks sniedza pozitīvu motivāciju turpināt aktīvi realizēt savas idejas ne vien savā pilsētā, bet, izmantojot jauniegūtos draugus un kontaktus, veicināt  jauniešu ar ierobežotām finansiālām, sociālām un ģeogrāfiskām iespējām aktīvāku iesaisti sabiedrībā, sekmējot  viņu  dzīves apstākļu uzlabošanos un starpkultūru dialogu.

 

Sintija Bernava
Nevalstiskā organizācija – biedrība „Donum Animus”