Sapratnes zibsnis

Projektu „Sapratnes zibsnis” īstenoja aktīvi jaunieši no biedrības „Audiovizuālā platforma”, kuri 2009.gada maijā sāka realizēt savu iniciatīvu – kopīgi sadarbojoties, veicināt jauniešu ar invaliditāti iekļaušanos sabiedrībā, kā instrumentu izmantojot radošo pašdarbību, kā arī sekmēt vietējās sabiedrības sapratni un iecietību attiecībā uz jauniešiem ar invaliditāti.

Projekta ideja radās kādā no pieredzes apmaiņas braucieniem tepat Latvijā, kur guvām nozīmīgu informāciju par jauniešu ar invaliditāti iekļaušanos sabiedrībā piedaloties dažādos radošos pašdarbības pasākumos. Tādēļ apzinoties sociālās problēmas tepat mūsu reģionā, īpaši jauniešu ar invaliditāti zemo aktivitāti un sabiedrības sapratnes trūkumu, nolēmām kopīgiem spēkiem uzsākt darbu pie situācijas uzlabošanas. Tieši tad tapa mūsu pirmais projekts, kuru sagatavojām un iesniedzām projektu programmā „Jaunatne darbībā”.

Projektu iedalījām divos posmos - projekta sākuma posmā un projekta pasākumu posmā. Projekta sākuma posmā veicām dalībnieku iesaistīšanu, plānošanas un sagatavošanas pasākumus, lai turpmākā projekta gaita noritētu atbilstoši jauniešu iniciatīvas iecerēm un mērķa grupu interesēm.

Projekta pasākumu posms bija interesants un aizraujoša darba pilns, kura laikā organizējām radošas apmācības, izveidojām ceļojošās izstādes, filmējām videofilmu, kā arī noorganizējām projekta noslēguma un izvērtēšanas pasākumu.

Viena no visinteresantākajām aktivitātēm mums un visiem projektā iesaistītajiem jauniešiem bija radošās apmācības. Tas bija ļoti svarīgs un interesants projekta posms, kura laikā mēs iepazināmies, savstarpēji komunicējām un sadarbojāmies, kopīgi izveidojot dažādus radošus fotoattēlus. Attēli tika veidoti foto darbnīcu ietvaros, kuru laikā tikām sadalīti grupiņās (komandās) un pildījām noteiktus uzdevumus, iemūžinot foto darbos, dabā notiekošos procesus. Foto darbnīcu laikā tika veikti vairāk kā 200 foto uzņēmumi. No visām fotogrāfijām, kuras mēs aplūkojām un vērtējām, izvēlējāmies 25 interesantākos darbus, kuri tika iekļauti ceļojošā izstādē. Kopumā tika organizētas piecas šādas izstādes, kuras guva lielu iedzīvotāju atsaucību un apmeklētību, sniedzot sabiedrībai iespējas saņemt vairāk informācijas un rosinot savstarpējo sapratni. Pēc izstāžu organizēšanas daži no fotoattēliem tika dāvāti projekta dalībniekiem, bet daļa fotoattēlu vēl joprojām atrodas organizācijas telpās un ir aplūkojami organizācijas apmeklētājiem.

Projekta ieviešanas laikā tika veikta arī video filmēšana, kuras rezultātā izveidojām projekta norisi atspoguļojošu video filmu. Videofilma ir gan kā labs uzskates materiāls, kas palīdz mums prezentēt projektu pieredzes apmaiņas aktivitātēs, gan arī kā labas atmiņas projekta dalībniekiem, tieši tādēļ katras projektā iesaistītais dalībnieks saņēma pa vienam videofilmas eksemplāram. Katram dalībniekam tās ir pozitīvas atmiņas par kopīgi labi pavadīto laiku un gandarījums par paveikto, ko mēs varam aplūkot un atcerēties arī šodien.

Projekta beigu posmā organizējām noslēguma un izvērtēšanas pasākumu, kurā visi projekta dalībnieki atkal satikās un dalījās pieredzē ar uzaicinātajiem sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem. Pasākuma laikā pārrunājām projektā īstenotās aktivitātes un to rezultātus, diskutējām par vispārējo situāciju mērķa reģionā, kā arī par turpmākajiem nākotnes plāniem. Pasākuma dalībnieki atzina projektu par vērtīgu un labi ieviestu, kā arī izteica cerību, lai mūsu jauniešu grupiņa nezaudē apņēmību un darba prieku, dažādu jaunu aktivitāšu sagatavošanā un ieviešanā.

Ar šādu apņēmību mēs turpināsim īstenot savas radošās idejas un iesakām arī citiem jauniešiem – ja Jums ir kāda ideja, tad droši sāciet darbu pie tās realizācijas un Jūs gūsiet ne tikai gandarījumu no ieceres piepildījuma, bet arī jaunu pieredzi, kas attīstīs izpratni par dažādu pasākumu ieviešanas nepieciešamību un pavērs jaunas iespējas to realizācijā.

Biedrības „Audiovizuālā platforma”
radošais jauniešu kolektīvs