Saldā raža

Projektu „Sūrs darbs – salda raža” īsteno jauniešu izglītības un iniciatīvu klubs „Klikšķis” ar programmas “Jaunatne darbībā” finansējumu un Jaunsvirlaukas pagasta materiālo un morālo atbalstu. Šī projekta mērķis ir veicināt Jaunsvirlaukas pagasta jauniešu iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs un paplašināt viņu redzesloku, sekmējot pašvaldību atpazīstamību. Mērķa grupa ir 20 pagasta jaunieši – deviņi kluba biedri un 11 piesaistītie.

Projekta laikā ir paredzēti dažādi pasākumi, sākot ar vizītēm uz citām Latvijas nevalstiskām organizācijām un beidzot ar JIIK „Klikšķis” dienasgrāmatu, bukleta un uzlīmes veidošanu. Līdz šim laikam esam paspējuši daudz izdarīt:

• 22. jūnijā notika info seminārs, kurā iepazīstinājām jauniešus ar projektu un tā aktivitātēm.
• Paspējām arī apciemot Īslīces jauniešus, kuri dalījās ar savu pieredzi un pastāstīja par savu darbību. Bijām vizītē pie Platones jauniešu kluba „ideA” , kas savukārt laipni mūs uzņēma un parādīja savus paveiktos darbus. Pieredzes apmaiņas braucieni neaprobežojās tikai ar tuvākajām pilsētām, jo paspējām arī ielūkoties Liepājas organizāciju darbībā, kuras dalījās ar savu pieredzi. Braucot uz Liepāju, iegriezāmies arī pie Dobeles nevalstiskās organizācijas „Saspraude”, kura sniedza mums palīdzīgu roku bukleta un uzlīmes veidošanā.
• Vizīte pie Zemgales NVO, JZK bija tikpat lietderīga kā visas pārējās vizītes, jo no tā mēs gūstam daudz jaunas informācijas, kas palīdz mums sava kluba pilnveidošanā.

Protams, braucot vizītēs uz citām organizācijām, mēs izmantojām izdevību apmeklēt dažādus muzejus un izstādes – šādā veidā mēs paguvām gan ieskatīties citu nevalstisko organizāciju dzīvē un darbībā, gan arī aplūkot dažādas skaistas vietas un lietas.

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Bausku
27. un 28. jūnijā jaunieši brauca uz Bausku. Bijām dažādos muzejos, piemēram, Mašīnu muzejā. Tur bija ļoti vecas un ļoti dārgas mašīnas, mums ļāva arī iesēsties tajās, tās bija neatvairāmas sajūtas, jo nav nemaz tik bieža iespēja uz tādiem paskatīties un kur nu vēl iesēsties! Mūsu galvenais mērķis bija apmeklēt jauniešu organizācijas. Tās ir: Valkas jauniešu organizācija „Pēda”, Bauskas jauniešu organizācija „Jaunatne smaidam”, Platones jaunieši „ideA”; Jelgavā – Europe Direct, Zemgales NVO centrs, redakcija „Zemgales Ziņas” un tipogrāfija; Rīgā – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Latvijas jaunatnes padome, Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija “Papardes zieds”.

Paldies Īslīces un Platones jauniešiem, kas mūs sirsnīgi uzņēma, viņu prezentācijas bija ļoti interesantas un pamācošas, viņi ļāva mums justies brīvi, jo mūsdienās, atrodoties sabiedrībā, jauniešiem ir liela problēma justies brīvi.
Šis brauciens kopumā bija ļoti interesants, daudz ko iemācīja un saliedēja Jaunsvirlaukas pagasta jauniešus, ieguvām daudz jauna.

Pieredzes apmaiņas brauciens pa Kurzemi
Šā gada 18. un 19. jūlijā jauniešu organizācijas „Klikšķis” biedri devās pieredzes apmaiņas braucienā pa Kurzemi. Mūsu maršruta mērķis bija gūt apmaiņas pieredzi un iepazīties ar Liepājas un Dobeles organizāciju biedriem. Dobeles jaunieši izrādīja savas pilsētas skaistākās un senākās vietas. Atvadījušies no Dobeles, devāmies uz Liepāju. Ceļš bija ilgs un nogurdinošs, taču, savākuši visus spēkus, devāmies pie Liepājas organizācijas jauniešiem. Viņu prezentācija par savas organizācijas darbību, mūs ļoti ieinteresēja. No šīs prezentācijas ieguvām jaunu informāciju un uzzinājām daudz lietderīga. Palīdzēja mums bukletu veidošanā, un izskaidroja, kā pareizāk veidot Dienasgrāmatu. Lai būtu interesantāks brauciens, maršrutā iekļāvām Liepājas cietumu – tur bija jautri. Nakšņojām zem klajas debess, protams, teltīs. Blakus bija ierīkota peldvieta, kur varēja nopeldēties un daži to arī darīja. Pateicoties šim braucienam, organizācijas „Klikšķis” biedri uzzināja un ieguva jaunu pieredzi. Pateicamies Dobeles un Liepājas jauniešiem par laipno uzņemšanu un sadarbību.

Izdarīto darbu ir daudz, taču vēl palikuši daži pasākumi un aktivitātes, kuras īstenosim laikā līdz janvāra beigām, un tie ir: pieredzes apmaiņas brauciens uz Valku un Rīgu, kā arī noslēguma pasākums, kurā tiks aicināti mūsu jaunie draugi un sadarbības partneri. Darba vēl daudz, taču kopīgiem spēkiem mēs to paveiksim!

Varu piebilst, ka, pateicoties šim projektam, Staļģenes jaunieši tiešām kļuva aktīvāki un tagad daudz vairāk iesaistās aktivitātēs. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu Jauniešu un iniciatīvu klubam „Klikšķis” ir piesaistījušies daudz vairāk jauniešu nekā līdz šim, ar to mēs lepojamies un esam pateicīgi viņiem. Arī es pati, Sintija, pateicoties šim projektam, kļuvu par organizācijas biedri un neilgā laikā arī par „Klikšķa” prezidenti.

Sintija,
Izglītības un iniciatīvu klubs „Klikšķis”