Rēzeknes novadā tiks realizētas starptautiskās apmācības par jauniešu līdzdalību: “Youth actors in decision making”

Laika posmā no 2017. gada 7. līdz 13. janvārim, Rēzeknes novada Čornajas pagasta viesu namā “Rāznas līcis” tiks organizētas starptautiskās apmācības par jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos.

Starptautisko apmācību iniciatīva: ERASMUS+ jaunatnes mobilitātes programmas projekts “Youth actors in decision making”, tiks organizēta sadarbībā ar DYPALL Network (Delevoping Youth Participation At Local Level: Jaunatnes līdzdalības veicināšana vietējā mērogā) tīklu un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atbalstu.

Jauniešu līdzdalības veicināšanas apmācībās piedalīsies vairāk kā 30 dalībnieki, sabiedrisko organizāciju pārstāvji, jaunatnes darbinieki, jauniešu līderi un pašvaldību pārstāvji no 9 valstīm (Grieķija, Itālija, Maķedonija, Polija, Portugāle, Rumānija, Zviedrija, Turcija un Latvija), lai dalītos pieredzē, diskutētu un iepazīstinātu projekta dalībniekus ar savām perspektīvām un izpratni par jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī.

Šī iniciatīva kalpos kā telpa kompetenču, dialogu un pieredzes apmaiņas attīstīšanai starp iesaistītajiem jaunatnes darbiniekiem un pašvaldības amatpersonām, kas kopā ievieš un veido jauniešu līdzdalības lēmumu pieņemšanā struktūru un mehānismus.

Jaunatnes jomas interesenti tiek aicināti piedalīties neformālajā diskusijā “Kafija ar politiķiem”, 2017. gada 10. janvārī plkst. 9:30, Rēzeknes novada pašvaldības lielajā zālē, lai kopīgi ar projekta dalībniekiem  diskutētu par jaunu metožu un rīkus izstrādi dažādu sociālo grupu jauniešu iesastīšanai lēmumu pieņemšanas procesos.

Sīkāka informācija par DYPALL Network tīklu un starptautiskajām apmācībām:

www.dypall.com  un www.rezeknesnovads.lv

Atjauninājumi par apmācībām tiks publicēti katru dienu Facebook lapā:  https://www.facebook.com/dypallnetwork   un https://www.facebook.com/Rezeknesnovads/?fref=ts

 

Vairāk informācijas

-    Silvia Pieretto – DYPALL Network, Project Manager: training@dypall.com
-    Jānis Šaudiņš    Rēzeknes novada jaunatnes lietu speciālists: janis.saudins@saskarsme.lv