Rēzeknes jaunieši atrod sevi tumsā

Rēzeknē, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā (ARPC) noslēdzās Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” jauniešu iniciatīvas projekts Karjeras labirints „Atrodi sevi tumsā!”. Projektu iesniedza biedrība „Tauriņi”, tās valdes locekle Dzintra koordinēja jauniešu darbību. Aktivitātei bija izvēlēts simbolisks nosaukums Karjeras labirints „Atrodi sevi tumsā!”, jo paši iniciatīvas grupas jaunieši norāda, ka plašajā informācijas gūzmā var apjukt ļoti ātri, tāpēc ir svarīgi domāt par karjeru, nākotnes profesiju jau tagad.

Projektu virzīja 9 aktīvi un uzņēmīgi Rēzeknes jaunieši: Laura, Jana, Reinis, Airita, Jolanta, Kristaps, Regita, Aleksandrs un Ilze. Viņi piesaistīja vēl 25 skolēnus un studentus no Rēzeknes novada un pilsētas izglītības iestādēm. Nedēļa veltīta tam, lai jaunieši izprastu viens otru, spētu pieņemt citādi domājošos, atklātu un ieraudzītu plašās piedāvātās iespējas, kuras sniedz programma „Jaunatne darbībā”, kā arī citi fondi. Sešu dienu garumā 34 Rēzeknes jaunieši no pilsētas un novada skolām ieguva daudzpusīgas zināšanas, kuras nākotnē viņiem palīdzēs veidot savu karjeru, izdarīt pareizo izvēli.

Vislielākais akcents tiek likts uz to, lai jaunieši apzinātos, ka nākotnes karjeras izveide ir viņu pašu rokās, tā ir jāplāno laikus, jāpārdomā, jāapzinās savas intereses, spējas un vēlmes. Tikšanās ar kompetentiem dažādu jomu pārstāvjiem – psihologiem, karjeras konsultantiem, neformālas izglītības apmācību lietpratējiem sniedz atziņas, kuras jauniešus mudina jau tagad sākt vairāk pievērsties sevis pilnveidei, kontaktu dibināšanai, izglītībai. Ļoti noderīgas bija tikšanās ar jaunajiem uzņēmējiem.

Jauniešu grupas pārstāve Lāsma norāda: „Tā bija lieliska brīvdienu nedēļa, būt tādā projektā un gūt zināšanas par sevis prezentēšanu, darba interviju, stilu un imidžu, redzēt tik daudz, uzzināt daudz jauna, iepazīt kolosālus jauniešus un pasniedzējus. Es esmu pārliecināta, ka mums ikvienam būs noderīgas šīs zināšanas savas nākotnes profesijas izvēlē. Katras dienas izvērtējums atklāja mūsu saliedētību un vairoja uzticību, ļāva izpausties intervijās un parādīt katra līderības spējas, atklātāk iepazīt pašam sevi, katrs pavadītais brīdis  šajā projektā ir nenovērtējami liela pieredze un zināšanas, mēs sajutām komandas garu un jaunu draugu atbalstu”.

Ar jauniešiem strādāja zinoši un profesionāli lektori savā jomā: psiholoģes Jeļena un Natālija, jaunatnes lietu speciālists Artūrs, skolotāji Guntis un Jana, stiliste Sandija, Rēzeknes Augstskolas mācībspēki Iluta un Aivars, Latgales neformālas izglītības apmācību koordinatore Daina, Rēzeknes tūrisma informācijas centra vadītājs Mareks, kā arī Rēzeknes Augstskolas dizaina specialitātes studente Airita.

Sevišķi emocionāls stāstījums un tikšanās bija ar jaunajām censonēm, kuras ar savu darbu un apņēmību sasniegušas labus rezultātus gan Latvijā, gan ārpus tās. Samanta stāstīja un demonstrēja savu aizraušanos – jāšanu uz zirga, bet Gunta atklāja savu karjeras ceļu vieglatlētikas jomā. Abas jaunietes atstāja dziļu iespaidu  un spilgti demonstrēja savu apņēmību mērķu sasniegšanā un izvirzīšanā, lepojās ar nopelnītajām godalgām un medaļām.

Projektā uzsvars tika likts uz to, lai jauniešus mudinātu paskatīties no cita skatpunkta uz tām iespējām, kuras paveras šajā reģionā.

„Projekta laikā mēs apmeklējām briežu dārzu „Mežsētas” Gulbenes novadā, kur ieguvām plašu informāciju par uzņēmējdarbību laukos – lauku tūrismu, biznesa attīstību. Šī ekskursija mums visiem lika saprast to, ka veiksmīgai darbībai lauku vidē nepieciešamas dažādas zināšanas – grāmatvedībā, likumdošanā, lauksaimniecībā, veterinārijā. Bez zināšanām jābūt arī uzņēmībai, drosmei un pacietībai,” savās atziņās dalās līderis Aleksandrs. Spilgti jauniešus pārliecināja ekskursijas laikā Gulbene-Alūksne bānīša pārvadājumu daļas vadītājs Raitis par to, ka uzdrīkstēšanās, apņemšanās un jaunas idejas ir iespējams īstenot. Sevišķi saistoša šī ekskursija bija puišiem, jo Raitis ne vien sniedza ieskatu uzņēmējdarbībā, bet arī demonstrēja dažādas restaurētas bānīša detaļas.

Savukārt Alūksnē jaunieši darbojās lieliska pedagoga,  pieredzes bagāta cilvēka Jāņa vadībā. Kopā ar Alūksnes jauniešiem-padomdevējiem veidoja bilžu rāmīti no kokmateriāliem un dekoratīvajiem  materiāliem. Kopīgā darbā tapa 34 darbiņu foto izstāde, kurā iemūžināts projekta atklāšanas mirklis. Jāpiebilst, ka ikviens pasākuma dalībnieks noslēgumā saņēma arī līdera apliecinājumu, bet tuvākajā laikā visi jaunieši saņems arī YOUTHPASS (Jaunatnes pase). Tas ir Eiropā atzīts dokuments, kas veicina ES programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros iegūto prasmju un zināšanu apzināšanos, kā arī atzīšanu. Projektu atbalstīja Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „Zeimuļs” (vadītāja Jevgēnija), SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”, Rēzeknes novada, Stoļerovas pašvaldība.