Radošie darbi kopā ar bērniem

Eiropas Brīvprātīgo darbu var veikt ne tikai jauniešu centros un nevalstiskajās organizācijās, bet arī pirmsskolas izglītības iestādēs (PII), kā to projekta “UP” laikā paredzēja Gulbenes 3. PII “Auseklītis”.

Projekta mērķis bija piedāvāt bērniem, iestādes darbiniekiem un bērnu vecākiem iespēju iepazīties ar citas valsts kultūru un tradīcijām, kā arī mācīties valodas.

Kā radās projekta ideja?

Sadarbojoties ar pilsētas Jauniešu centru "Bāze". Uzaicinājām uz iestādi brīvprātīgo meiteni no Grieķijas, kura mums piedāvāja dažādas aktivitātes - radošos darbus bērniem, kā arī meistarklases pieaugušajiem: no dažādiem sadzīves materiāliem gatavot maciņus, somas utt.

Novada jauniešu organizācijas pārstāvis piedāvāja apmācības kursus par EDB darbu, organizēšanu, plānošanu. Pieteicāmies 2 kolēģes, kur guvām iedvesmojošu atbalstu.

Spilgtākās atmiņas?

Visjaukākais pasākums, no kura bērni, darbinieki un bērnu vecāki ieguva daudz interesantu zināšanu, bija „Itālijas nedēļa”. Šis pasākums tika rīkots, lai godinātu Itālijas neatkarības dienu. Šī nedēļa izvērtās par starptautisko nedēļu, jo mūsu iestādes brīvprātīgais uzaicināja citus, mūsu novadā esošos, brīvprātīgos darbiniekus. Rezultātā mūsu bērni ieguva informāciju un zināšanas ne tikai par Itāliju, bet arī par citām valstīm – Vāciju, Franciju, Portugāli. Bērni, darbinieki un bērnu vecāki ieguva zināšanas par šo četru valstu kultūru, tradīcijām un vēsturi.

Kas ir mainījies pēc projekta?

Uz doto brīdi iestādē nav piesaistīts brīvprātīgais. Brīvprātīgajam jaunietim iemācījām būt atbildīgam par to, ko darām. Iestādes darbinieki ir mainījušies un esam sapratuši daudzas vienkāršas lietas - darot darbu, sarunājoties ar cilvēkiem būt pašiem atvērtākiem, cilvēciskākiem un vienkāršākiem.

Ko caur šo īstenotā projekta pieredzi ieguvusi Jūsu organizācija/pilsēta/novads?

EDB darba plānošana, komunikācijas prasmes, darba dažādošana, pieredze, plašākas zināšanas -  par valsti, kultūru, tradīcijām, bērni iepazina valodu. Jaunietis veiksmīgi integrējās mūsu kultūrā, pietiekami īsā laika posmā iemācījās latviešu valodu.
Vecākiem tika dota iespēja apgūt itāļu un spāņu valodas.

Pilsēta ieguva atpazīstamību, kā arī jaunietis piedalījās dažādos pilsētas organizētajos pasākumos: 1. jūnijs Bērnu starptautiskajā aizsardzības dienā; futbola pasākumā, pilsētas svētku organizēšanas pasākumos.

Projekta norises vieta: Gulbenes 3.PII "Auseklītis"
Projektā iesaistītās valstis: Vācija, Portugāle, Francija.
Dalībnieku skaits: 1.

Elita Jēkabsone, Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” vadītājas vietniece metodiskajā darbā.