Radošā rakstīšana jaunatnes darbiniekiem

No 2014. gada rudens biedrība "Piepildīto sapņu istaba" sadarbībā ar partneriem no Igaunijas un Austrijas īsteno ilgtermiņa stratēģiskās partnerības projektu par radošām mācību metodēm izglītībā un jaunatnes darbā. Projekta ietvaros jau notikuši trīs apmācību kursi, un uz to pamata top trīs metodiskie materiāli – par radošo rakstīšanu, stāstu stāstīšanu un vizuālo fasilitēšanu. Tie ietvers dažādas metodes un ieteikumus, kā šo trīs jomu dažādi elementi var tikt izmantoti mācīšanās procesā un darbā ar jauniešiem.

"Piepildīto sapņu istaba" Latvijā uzņēma vienu no šiem apmācību kursiem. Laikā no 2015. gada 25. jūnija līdz 3. jūlijam Bernātos tikās 20 jaunatnes darbinieki, skolotāji un neformālās izglītības apmācību vadītāji, lai uzzinātu, kā izmantot radošo rakstīšanu un tās elementus dažādiem mācīšanās mērķiem, piemēram, jauniešu pašizziņas, radošuma, starpkultūru mācīšanās un pašrefleksijas veicināšanai. Programmas ietvaros dalībnieki gan paši izmēģināja dažādus radošās rakstīšanas uzdevumus, gan tika atvēlēts laiks pārrunāt un pārdomāt, kā katru uzdevumu var izmantot darbā ar jauniešiem. Šī darba rezultāti atspoguļojās daudzos turpmākajos pasākumos, ko dalībnieki īstenoja, atgriežoties mājās. Tā kā daudzu uzdevumu centrā bija dažādas dalībnieku personiskās pieredzes, piedalīšanās šajā kursā daudz sniedza arī viņu personiskajai izaugsmei:

"Apmācības laikā es labāk iepazinu sevi," norāda kursa dalībniece Laurita no Igaunijas. "Tagad es pievēršu vairāk uzmanības visam un visiem man apkārt. Instrumenti, ko izmantojām, lai rakstītu tekstus, palīdz man domāt plašāk un tēlaināk. Sāku vairāk domāt par vārdu lietojumu, lai padarītu manas runas vai rakstītos tekstus interesantākus."

Estere no Austrijas atklāj, ka apmācību kurss viņai pavēris pavisam jaunu vārdu pasauli: "Guvu daudz lielāku pārliecību paust savas idejas radoši rakstītos tekstos. Apmācības personiskās izaugsmes elements man bija īpaši svarīgs, jo deva iespēju veicināt sevis apzināšanos un pārliecību, kā arī veidot svarīgas saiknes ar interesantiem cilvēkiem."

"Mana pasaule kļuva lielāka. Dažus uzdevumus jau izmantoju savā ikdienā, piemēram, nelielos rakstīšanas uzdevumus, lai atraisītu radošumu un ļautu domām brīvi plūst. Es no jauna atklāju, kāpēc rakstīšana un lasīšana ir svarīga – cik svarīgi ir novērsties no dažādiem ekrāniem, lai laiku pa laikam paskatītos, kas patiesībā notiek pasaulē, pievēršot uzmanību nevis ziņām, bet savai apkārtnei," pēc apmācības raksta Heili no Igaunijas.

Laura no Latvijas saka, ka īpaši izbaudījusi darbu ar maņām: "Mani pārsteidza, cik daudz informācijas kļūst pieejams, vienkārši aktīvāk izmantojot visas maņas. Tā kā rakstīšana nekad nav bijusi man saistoša aktivitāte un rakstniecība nav mans sapnis, priecājos atklāt, ka patiesībā spēju radīt jēgpilnu tekstu vien 15 līdz 20 minūšu laikā."

"Tā bija lieliska apmācība. Apguvu jaunus uzmundrinātājus, kas ir tiešām noderīgi, lai lauztu ledu un veicinātu saikni starp dalībniekiem. Tāpat apguvu jaunus rakstīšanas uzdevumus un radu idejas, kā tos pielāgot manām darba vajadzībām," skaidro Līsa no Igaunijas. "Mācoties visas šīs metodes, kas atraisa radošumu, pieredzēju arī lielisku personiskās izaugsmes procesu. Iemācījos daudz par sevi, par to, kā mani redz citi un kā es strādāju grupā."

Rakstīšana ir viena no visklasiskākajām un senākajām mācīšanās metodēm. Beidzoties skolēna un studenta periodam, no daudzu cilvēku dzīves gan tā pazūd. Tomēr, kā secina apmācības dalībnieki, rakstīšana dod iespēju ne tikai mācīties, bet arī sniegt savu devumu dažādu sociālu problēmu risināšanā, piedāvājot savas idejas vai pieredzi plašākai publikai. Rakstīšana palīdz sakārtot domas un var pat dziedēt sāpīgas pagātnes pieredzes atstātas rētas, pārvēršot grūtības un pārdzīvojumus iedvesmas stāstos. Rakstīšana ir arī viens no vispieejamākajiem pašizpausmes veidiem.

Neformālās izglītības kontekstā dažādi rakstīšanas uzdevumi nodrošina vienkāršu veidu, kā padziļināt mācīšanās procesu un dalībnieku atziņas un rosināt individuālu refleksiju par neformālās mācīšanās pieredzi. Aicinot neformālās mācīšanās procesa dalībniekus vairāk rakstīt un dalīties savos tekstos, varam gūt lielisku materiālu, ko izmantot, lai iepazīstinātu ar savu projektu rezultātiem plašāku publiku, kā arī dokumentētu dalībnieku paveikto. Rakstot un lasot savus tekstus kopā ar citiem, radošā rakstīšana var kļūt par vienu no komandas veidošanas instrumentiem, kas palīdz satuvināties un citam citu labāk izprast.

Viena no radošās rakstīšanas uzdevumu lieliskākajām iezīmēm ir tā, ka tie palīdz ātri un vienkārši tapt tiešām radošiem un neparastiem tekstiem. Ja arī tu piederi cilvēkiem, kas cīnās ar nespēju sākt rakstīt vai rast idejas rakstīšanai, ja tev šķiet, ka rakstīšana tev nepadodas vai radošums vispār nepiemīt, tad radošā rakstīšana ir tieši tev.

Projekts "Creative Learning Cookbook" ir "Erasmus+: Jaunatne darbībā" Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts, kas finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.

Inese Priedīte
Neformālās izglītības apmācību vadītāja