Projektā satiekas mazākumtautības jaunieši

Lai veicinātu mazākumtautību jauniešiem veiksmīgu integrāciju un adaptāciju starp vienaudžiem un sabiedrībā, tika radīts projekts “In!”.

Kas ir spilgtākās atmiņas, kas saistās ar projekta īstenošanu?

Projekta pirmajā dienā jaunieši dalījās savā pieredzē un zināšanās par dažādām aktivitātēm - ledlauži, komandveidošanas aktivitātes, kas palīdzēja projekta dalībniekiem ātri saliedēties un darboties kā grupai, kas atviegloja projekta tālāko gaitu, jo jaunieši ar lielāku atdevi iesaistījās brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanā.

Kas izmainījies pēc šī projekta īstenošanas?

Projekta laikā, balstoties uz pieredzes stāstiem, tika ģenerētas idejas, kuras jaunieši vēlētos realizēt savā pilsētā. Jāmin, ka projektā iesaistītie jaunieši daudz aktīvāk darbojas ikdienas jaunatnes centra veidošanā, kā arī izrāda lielāku interesi par Eiropas sniegtajām iespējām, ar vēlmi paplašināt savu redzes loku.

Ko caur šo īstenotā projekta pieredzi ieguvusi Jūsu organizācija/pilsēta/novads?

Organizācija ir guvusi lielāku pieredzi starptautisku projektu realizēšanā, iniciatīvu un ideju pilnus jauniešus, kas darbojas jauniešiem draudzīgas pilsētas veidošanā. Lielākie mērķauditorijas ieguvumi ir projekta laikā izstrādātie 4 video materiāli, kuros apkopotas metodes mazākumtautību jauniešu integrācijai un iesaistei, kā arī metodiskais materiāls e-buklets, kas brīvi pieejams ikvienam interesentam.

Projekta norises vieta: Jūrmala, Latvija.
Projektā iesaistītās valstis: Itālija, Malta, Latvija
Dalībnieku skaits: 2 līderi + 8 jaunieši no Latvijas, 1 līderis + 8 jaunieši no Itālijas un Maltas, kopā 28 dalībnieki.

Līva Karlsone, Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes lietu speciāliste.