Plastmasas pudeles stāsts

Tieši ar šādu nosaukumu tapa projekts, kura mērķis bija, izmantojot neformālās izglītības metodes un radošumu, rosināt jauniešus domāt par vidi, ekoloģiju, materiālu pārstrādi, kā arī veicināt diskusiju un ideju apmaiņu, veidojot jauniešos uzskatus par vides saglabāšanas svarīgumu.

Projekta “The story of the plastic bottle” ideja radās, novērojot, cik daudz ir atkritumu, kas notiek ar ekoloģiju, ar atkritumu šķirošanu, cik ļoti prakse, pieeja un uzskati atšķiras dažādās valstīs. Radās ideja un vēlme kopīgi darboties ar materiāliem, izaicināt savu radošumu, iegūt jaunus draugus un kopīgi mācīties ar neierastām metodēm.

Kas ir spilgtākās atmiņas, kas saistās ar projekta īstenošanu?

Viena no spilgtākajām atmiņām bija iespēja projekta ietvaros kopīgi svinēt Latvijas dzimšanas dienu, dienas pavadīt ar līmes pistolēm rokās un iespēju izpausties, izmantojot visu, kas bija ikdienā apkārt atrodams. Tāpat arī uztraukums par Lufthansa streiku un vai visi ieradīsies, vai spēsim visus lidojumus pārrezervēt, kā arī prieks, kad viss izdevās un katra no grupām ieradās laikus un bez aizķeršanās.

Kas izmainījies pēc šī projekta īstenošanas?

Katrs projekts ir mazliet pārdzīvojums un piedzīvojums. Pēc šī projekta esam iemācījušies, ka no plastmasas pudelēm un olu iepakojumiem var izveidot gleznas, vāzes, paliktņus un rotas, ka papīrs nav pašsaprotams, ka Ziemassvētku egle var būt no stikla pudelēm un ļoti daudzas citas vērtīgas atziņas. Arī to, ka katra valsts ir tik ļoti dažāda un mums ir svarīgi izprast un pieņemt dažādo. 

Ko caur šo īstenotā projekta pieredzi ieguvusi Jūsu organizācija/pilsēta/novads?

Organizācijai dotais projekts bija piedzīvojums, iespēja organizēt apmaiņu Rīgā, pierādīt un parādīt, ka Latvija ir sakopta un zaļa valsts, ka ikdienā mēs paši esam atbildīgi par to, kā attiecamies pret vidi, kā šķirojam vai nešķirojam atkritumus. Projekta ietvaros veidojam materiālus, ar kuriem iepazīstinām izglītības iestādes, citus jauniešus par radošas izpausmes iespējām, izmantojot materiālus otrreiz, lai veicinātu ilgtspējīgu attieksmi. Rādām piemērus, jo mēs to jau esam izdarījuši un turpinām darīt.

Projekta norises vieta: Rīga, Latvija.

Projektā iesaistītās valstis: Latvija, Bulgārija, Itālija, Rumānija, Maķedonija, Spānija.

Dalībnieku skaits: 42.

Plašāka informācija:
https://www.facebook.com/YE-The-story-of-the-plastic-bottle-Riga-Latvia-1515645585427939/
 

Aija Vanaga, biedrības “Color Active” projekta vadītāja.