Pirmā darba pieredze komunikācijas zinātnē – EBD Maķedonijā

Lai veicinātu radošumu un aktīvo pilsonisko līdzdalību, man bija jāstrādā kultūras centrā un jāpiedāvā vietējiem jauniešiem Skopjē (Maķedonijas galvaspilsētā) kvalitatīvas izklaides iespējas. Kopā ar citiem brīvprātīgajiem organizējām darbnīcas, diskusijas, filmu vakarus un citas izklaides.

Reizi mēnesī gatavoju rakstus starptautiskam jauniešu žurnālam (angļu valodā) par tēmām, kas likās interesantas un aktuālas, dzīvojot Maķedonijā.

Kā radās ideja doties Eiropas Brīvprātīgajā darbā (EBD)?

Es vēlējos gūt plašāku starptautisko pieredzi (pirms 2 gadiem biju jau dzīvojusi Maltā Erasmus programmas ietvaros, kas bija brīnišķīga pieredze – gribējās ko tādu atkārtot). Tā kā studēju komunikācijas, vēlējos arī atrast projektu, kas būtu saistīts ar manu profesiju – lai brīvprātīgajā darbā pavadītais gads būtu ierakstāms arī manā CV. Uz Maķedoniju devos tāpēc, ka mani vilināja iespēja doties ārpus labi zināmās Eiropas.

Kas ir spilgtākās atmiņas, kas saistās ar projekta īstenošanu? Starptautiskā vide, draugi – gan pārējie brīvprātīgie, gan vietējie jaunieši. Ceļojumi un Balkānu reģiona iepazīšana. Patiesībā, spilgto atmiņu ir ļoti daudz. Bija arī “skarbā dzīves skola”, sastopoties ar citas kultūras atšķirībām. Taču pārsvarā ļoti pozitīvas emocijas, jautri piedzīvojumi un sajūta, ka savu iespēju robežās palīdzēju vietējai sabiedrībai.

Kas izmainījies pēc šī projekta īstenošanas?

Mainījusies esmu pati – kļuvusi gudrāka, atvērtāka, piedzīvojusi visdažādākās situācijas, komunicējot ar atšķirīgu kultūru cilvēkiem. Pieredzējusi to, ka ne vienmēr viss notiek tā, kā paredzēts un tā, kā es būtu vēlējusies. Sapratusi, ka arī šādas situācijas varu pavērst sev par labu.

Ko caur šo īstenotā projekta pieredzi ieguvusi Jūsu organizācija/pilsēta/novads?

Pēc atgriešanās esmu dalījusies pieredzes stāstos un konsultējusi citus brīvprātīgos, kas vēlējušies doties uz Balkāniem. Vislielākais labums no mana projekta bija Maķedonijas sabiedrībai – es ne tikai organizēju pasākumus un foto kursus vietējiem jauniešiem, bet arī rakstīju rakstus par nozīmīgām tēmām, piemēram, par dzīvnieku patversmēm. Uzstājos ar lekcijām Skopjes augstskolās, stāstot par brīvprātīgo darbu un manu dzīvi Maķedonijā.

Projekta nosaukums: “Say and Do” - māksla un mediji radošumam un aktīvai pilsoniskajai līdzdalībai.
Projekta norises vieta: Maķedonijas galvaspilsēta Skopje.
Projektā iesaistītās valstis: Latvija, Maķedonija.
Dalībnieku skaits: es tiku nosūtīta viena, taču uz vietas bija vēl 3 brīvprātīgie jaunieši no dažādām valstīm. Projekta ietvaros veidojām arī sadarbību ar brīvprātīgajiem no citām Skopjes un Maķedonijas NVO.

Ieva Baranova