Pateicoties Eiropas Brīvprātīgajam darbam, atradu darbu Latvijā

Projekta uzņemošajai organizācijai jau bija laba sadarbība ar nosūtošo organizāciju. Laimīgas sakritības rezultātā pati biju uzrakstījusi pieteikšanās vēstuli, nemaz nezinot par esošo sadarbību organizāciju starpā. Organizācija jau vairāk kā desmit gadus uzņēma brīvprātīgos šajā jauniešu informācijas centrā. Tā tiku pie sava Eiropas Brīvprātīgā darba Austrijā.

Kas ir spilgtākās atmiņas, kas saistās ar projekta īstenošanu?

Lai gan mans EBD ir bijis jau pirms vairākiem gadiem (3 gadi), tomēr manā atmiņā tas ir spilgti palicis ar visu to, ko gada laikā piedzīvoju, strādājot jauniešu informācijas punktā. Manā atmiņā ir palikusi skaistā Austrijas daba un kalni. Gada laikā iepazinu ļoti daudz jaunus, interesantus cilvēkus, iepazinu tuvāk dažādas kultūras, ne tikai austriešu, bet arī citu brīvprātīgo kultūras. Projektā darbojos ar vēl citiem brīvprātīgajiem no Bulgārijas, Spānijas, Rumānijas u.c. Savā brīvprātīgā darba laikā apceļoju vairākas Eiropas valstis un pilsētas, tas laiks man palicis atmiņā kā laiks, kurā visa pasaule un pats esi atvērts nezināmajam, šķita, ļoti vienkārši un droši doties pretim nezināmajam. Piemēram, ceļojot pa Austriju un ārpus tās, vienmēr sanāca iepazīties tuvāk ar ceļabiedriem sabiedriskajā transportā. Tā tiešām bija neizsakāma pieredze un redzesloka paplašināšana! No tiešajiem darba pienākumiem visspilgtāk atmiņās palikusi dalība dažādās izstādēs un pilsētas notikumos, kuros iznāca personīga komunikācija ar vietējiem jauniešiem, piemēram, rudenī un pavasarī tika rīkotas lielas izstādes, līdzīgi kā mums Latvijā „Izstāde Skola”, kur iespēja uzzināt vairāk par mācību piedāvājumiem, tā arī es šajās rudens un pavasara izstādēs jeb Frūhlungsmesse, Herbstmesse stāstīju par iespējām, ko nodrošina aha centrs.

Kas izmainījies pēc šī projekta īstenošanas?

Projekts man deva pieredzi, kuru izmantojot Latvijā, ieguvu darbu. EBD projekts deva man darba pieredzi, atbraucot atpakaļ jau pēc mēneša atradu darbu un sāku strādāt par jaunatnes lietu speciālisti Lielvārdes novada pašvaldībā. Projekts izmainīja arī manu skatījumu uz dzīvi, pēc atgriešanās daudz vairāk pieņēmu citas kultūras un raudzījos plašāk, vairs nelikās tik ļoti no svara, ka Latvijā ir jādzīvo tikai latviešiem. Projekts noteikti veicināja manu domāšanu ārpus kastes. Pēc projekta es noteikti kļuvu drosmīgāka un atvērtāka. Projekts man deva arī daudz profesionālo iemaņu, kuras pielietoju praksē esošajā darbā.

Ko caur šo īstenotā projekta pieredzi ieguvusi Jūsu organizācija/pilsēta/novads?

Mana nosūtītātjorganizācija bija organizācija, kurā arī pati cenšos darboties joprojām. Pieredzi, ko ieguvu, es pielietoju pēc tam savā darbavietā. Iespējams, ieguvums tieši organizācijai vai kādai konkrētai vietai Latvijā nav izmērāms, bet viennozīmīgi ieguvums ir tieši personīgs - projekts attīstījis mani kā personību un tas savukārt noved pie dažādām manām izvēlēm, kas savukārt ietekmē to, kā notikumi attīstās, piemēram, vietā, kur strādāju.

Projekta nosaukums:  EBD projekts Ich misch mit jauniešu informācijas centrā „Tipss und Infos Fūr junge Leute- aha”.
Projekta norises vieta: Dornbirn, Austrija.
Projektā iesaistītās valstis: Latvija un Austrija.
Dalībnieku skaits: 1.
Projekta mērķis:  Eiropas Brīvprātīgais darbs jauniešu informācijas centrā.

Renāte Mencendorfa, Lielvārdes novada jaunatnes lietu speciāliste.