Par sociālās iekļaušanas tēmu

Dārgie jaunieši un visi, kas ar tiem strādā, gribu jums pastāstīt par vienu interesantu semināru, kurā piedalījos „Jaunatne darbībā” programmas ietvaros. Pirmo reizi organizācijas „Salto EECA” vēsturē tika organizēts seminārs „East and West included” tieši darbiniekiem un jauniešiem, kuri katru dienu strādā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām visā plašajā spektrā no ratiņkrēslā sēdošajiem līdz neredzīgajiem. Viena no Salto prioritātēm ir sociāli atstumto grupu jauniešu iekļaušana sabiedrībā un tieši minētās prioritātes ietvaros – programmā (2.3) bija iespējams organizēt semināru sadarbībā ar Polijas Nacionālo Aģentūru.

Visas sešas dienas mūsu treneri no Polijas, Armēnijas un Ungārijas aktīvi nodarbināja mūs, semināra dalībniekus, lai mēs varētu gūtu tik nepieciešamo pieredzi - uzzinātu, kas ir vajadzīgs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un kādi ir apstākļi katrā no pārstāvētajām valstīm. Tas man likās ļoti pareizi un apdomāti, jo kopā mēs varam paveikt ļoti daudz, proti - mūsu iniciatīva un pieredze, kā arī treneru profesionālisms un metodiskais darbs ir labs sākums ne tikai jaunu kontaktu meklēšanā, kas bija galvenais semināra mērķis, bet arī produktīva sadarbība ar Salto. Šāda veida semināri dod vienreizēju iespēju apmainīties ar darbības metodēm un risināt daudzas problēmas pieredzes apmaiņas ceļā.

Kādi bija galvenie ieguvumi, kuriem ir vērts pievērst Latvijas jauniešu uzmanību?

Pirmkārt, gribētos atzīmēt zināšanu līmeņa atšķirības, ko ievēroju dalībnieku starpā no programmu un partneru valstīm. Proti, programmu valstis pārstāvjiem bija daudz lielāka izpratne par Salto un „Jaunatne darbībā” programmām, kā arī par projekta noformēšanu un papildus finanšu piesaisti, savukārt, dalībniekiem no partneru valstīm vēl ir nepieciešams laiks, lai visu apgūtu un iegūtu zināšanas kā strādāt ar „Jaunatnes darbībā” projektiem. Tā nav paradoksāla situācija, jo, kā zināms, programmu valstīs viss notiek jau sen. Arī politiskā un ekonomiskā situācija Austrumu Eiropā nav tik piemērota programmas darbībai. Par to ieminējos, jo ir svarīgi apzināties, kad strādāsiet ar partneru valstīm, ka process varētu būt mazliet lēnāks, nekā ar ES valstīm un ar to ir jārēķinās.

Otrkārt, organizāciju specifika cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Jauniešus ar īpašām vajadzībām ir mazliet grūtāk iesaistīt darbībā un aktivitātēs, tāpēc galvenais, kas visus interesēja – jauniešu motivācija un metodes, kuras palīdzēs interaktīvi un produktīvi vadīt projektus. Šī situācija ir aktuāla daudzām jauniešu grupām, bet, manuprāt, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tas varētu būt viens no svarīgākajiem jautājumiem.

Dažādas kultūras un to nacionālās vērtības ir ļoti īpatnējas katrā valstī un zināšanas par kultūru ir ārkārtīgi svarīgas kopējai tolerancei un saskaņai visā pasaulē. Tāpēc sadarbība ar partneru valstīm, kur kultūras un mentalitātes vairāk atšķīrās no programmu valstīm, ir ļoti liels ieguvums, īpaši attīstītajai Eiropai. Tomēr atgriezīsimies pie semināra Polijā. Galvenais, ko semināra dalībnieki visvairāk atzīmēja un novērtēja - Salto un Nacionālo Aģentūru ieinteresētība par tik specifisko, bet daudzveidīgo grupu, kā cilvēki ar īpašām vajadzībām. Seminārs „East and West included” bija pirmais solis ceļā uz produktīvo sadarbību. Tāpēc es ļoti ceru, ka arī nākotnē šī tendence attīstīsies.

Vlada