Par mieru pasaulē

Miera veicināšanas apmācības Erasmus+ programmas ietvaros „Baltic Way for Peace'' ar mācīšanos caur kustību, pieredzi un fiziskām aktivitātēm (embodied peacebuilding) atklāja iekšējo, starppersonisko un strukturālo miera veicināšanas praksi un nozīmi. Šajā aprakstā jūs uzzināsiet vairāk par iepriekšminētajām tēmām un dokumentālo filmu, kura tika uzņemta projekta norises laikā. Dokumentālās flmas mērķis ir veicināt inovatīvu, mieram veltītu projektu īstenošanu arī turpmāk, kā arī  nevardarbīgu konfliktu noregulēšanu konfliktu skartajos reģionos.

Apmācību kurss norisinājās šī gada septembrī (18.09.-25.09.) Nīcas novadā un Rīgā, pulcējot jauniešus no 11 valstīm (28 jaunieši un jaunatnes darbinieki no Gruzijas, Krievijas, Armēnijas, Azerbaidžānas, Turcijas, Spānijas, Lietuvas, Igaunijas, Latvijas, Serbijas un Čehijas), izceļot miera, sapratnes un pārrobežu draudzības nozīmību. Apmācības tika veidotas, biedrībai „Baltic Youth Way’’ sadarbojoties ar Ilzi Dzenovsku, sertificētu konfliktu noregulēšanas speciālisti un mediatori (Sandjego Universitātes, ASV, maģistra grāds Miera un Justīcijas jomā), kā arī „Joga Pa saulei’’ jogas instruktori. Apmācību norises laikā Rīgā dalībniekiem bija iespēja mācīties arī no Valda Svirska, (LU filosofijas zinātņu maģistrs, 1998), filosofijas un reliģisko ideju vēstures pasniedzēja, kurš jau kopš 1994. gada sistemātiski apgūst Šri Činmoja meditācijas jogu. Vadot nodarbības Valdis lielu vērību piešķīra garīgās prakses vispārējo principu apguvei, sistemātiskai augstās jogas ideju piemērojamībai ikdienas praksē, mantriskai dziedāšanai un smaidam.

Apmācībās tika pielietotas inovatīvas metodes, neformālās izglītības principi, iekļaujot jogu, meditāciju (meditācija nozīmē apzinātu sevis paplašināšanu, savas īstenās patības atpazīšanu vai atklāšanu, meditējot mēs pārvaram ierobežotību, nepilnības un atkarību), dabas spēcinošo klātbūtni, mediācijas prasmes (ar mediāciju saprot strukturētu brīvprātīgu sadarbības procesu, kurā ar mediatora starpniecību puses cenšas panākt savstarpēji pieņemamu vienošanos savu domstarpību atrisināšanai), empātijas treniņus (empātija balstās uz cilvēku prasmi nostādīt sevi otra cilvēka vietā, izjust viņa stāvokli, pozīciju, paskatīties uz notiekošo ar partnera acīm), nevardarbīgas komunikācijas pamatus, konfliktu analīzi, nevardarbīgas sociālo pārmaiņu metodes. Apmācību laikā tika izcelta arī sabiedrības integrācijas un nevardarbīgas viedokļa paušanas nozīmība. Projekta dalībnieki arī apmeklēja Liepājas jauniešu centru „Karosta Kids’’, lai iepazītos ar situāciju jaunatnes jomā ārpus Rīgas un tiktos ar Liepājas jauniešiem.

Apmācību dalībnieki ļoti atzinīgi novērtēja pielietotās apmācību metodes un iespēju rast iekšējo mieru sevī. Apmācību kurss noritēja Nīcas novadā, mierpilnā vidē, ļaujot rast iekšējo mieru un saliedēt jauniešus no dažādām valstīm, ieskaitot valstis starp kurām patreiz norisinās dažāda veida konflikti. Pēc mierpilnās vides netālu no Baltijas jūras dalībniekiem bija iespēja pieredzēt un izjust Karostas cietuma skarbo vidi un pašiem iejusties ieslodzīto lomās. Šī straujā pārmaiņa vēlreiz uzsvēra un atspoguļoja iekšējā miera nozīmību un saistību ar starppersonu un strukturālo mieru konfliktu apzināšanas un noregulēšanas procesos un miera veicināšanā. Apmācību izskaņa noritēja Rīgā. Mainot vidi un apgūstot jaunas nianses un metodes, kā arī iestudējot „Miera deju’’, dalībniekiem bija iespēja uzlabot savu kvalifikāciju un atklāt jaunas pieejas un metodes darbā ar jauniešiem, strādājot gan individuāli, gan grupās.

Apmācību laikā valdīja ļoti draudzīga un pozitīva atmosfēra. Dalībnieki dalījās savos iespaidos un pieredzē, arī brīvajā laikā un vakaros kopīgi pārrunājot dienas laikā piedzīvoto. Pēc apmācībām vēl joprojām organizatori saņem daudz pozitīvu atziņu un stāstus, cik ļoti apmācības ir iedvesmojušas dalībniekus uzsākt jaunus projektus un mainīt savus ikdienas ieradumus.

Daudzi dalībnieki atzinās, ka projekts viņus iedvesmojis radīt miera veicināšanas projektus savās valstīs un organizācijās arī turpmāk, iesaistot arvien vairāk jauniešu un jaunatnes darbinieku, pielietojot raksta sākumā minētās apmācību metodes. Filmas veidošanas process paralēli notiekošajām apmācībām bija samērā saspringts. Dalībnieki labprāt tajā iesaistījās un bija atvērti dažbrīd garajam un saspringtajam interviju filmēšanas procesam pat savā brīvajā laikā.

Projekts tika realizēts zīmīgā laikā, – 25 gadus pēc Baltijas ceļa, kas vienoja trīs tautas un valstis pie Baltijas jūras – Igauniju, Latviju, Lietuvu, uzskatāmi parādot, ka mierpilna līdzāspastāvēšana ir iespējama un atkarīga no pašiem cilvēkiem un viņu vienotības un gribas. Projekta izstrādes un norises laikā biedrības „Baltic Youth Way’’ pārstāvjiem bija unikāla iespēja tikties un intervēt Daini Īvānu, – pirmo Latvijas Tautas Frontes priekšsēdētāju. D.Īvāna komentāru, kas viņa izpratnē ir miers, jūs varat dzirdēt dokumentālās filmas treilerī un pašas filmas ievadā.

Aigars Livdāns,
biedrības „Baltic Youth Way’’ valdes loceklis