Par drošiem un uzņēmīgiem Daugavpils novada jauniešiem!

Projekta mērķis: veicināt informācijas apriti Daugavpils novada jauniešu vidū, piedāvājot caur neformālo metožu pielietošanu iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, tādējādi veicināt savstarpējo sadarbību un ideju apmaiņu starp novada jauniešiem, jauniešu biedrībām, jaunatnes lietu atbildīgajiem un novada speciālistiem.

No 2013. gada 01. aprīļa Daugavpils novada jaunatnei bija iespēja piedalīties projekta „Drošs jaunietis drošā Eiropā!” aktivitātēs, kad arī tika uzsākts stāsts par drošajiem un uzņēmīgajiem Daugavpils novada jauniešiem. Pamats šim projektam tika ielikts pirms diviem gadiem, kad Daugavpils novada jaunieši īstenoja ES programmas „Jaunatne darbībā” projektu „Es gribu zināt un piedalīties”. Jau toreiz jauniešu iesaistīšana viņiem svarīgu jautājumu risināšanā mudināja viņus arī turpmāk aktīvi iesaistīties gan novada rīkotajos pasākumos, gan īstenotajos projektos.

Četru informatīvo semināru laikā pagastu grupās jauniešiem bija iespēja lietderīgi pavadīt savu laiku: iepazīt „jaunās sejas” no kaimiņpagastiem caur dažādām spēlēm un „ledlaužiem”, noteikt visveiklākos un visatjautīgākos jauniešus tajās, atsvaidzināt zināšanas par programmas „Jaunatne darbībā” piedāvātajām iespējām savu iniciatīvu īstenošanā, taču aizraujošākais bija dzirdēt 11 novada jauniešu biedrību pārstāvju pieredzi projektu vadībā: kā tapa pirmie projekti, ko nekad dzīvē viņi vairs nedarītu, saņemt padomus projektu pieteikumu rakstīšanā un atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.

Tā bija lieliska iespēja jauniešiem parādīt labās prakses piemērus un plašo projekta ideju spektru. Pēc jaunatnes lietu atbildīgo un jauniešu saņemtajiem lūgumiem informatīvo semināru laikā jauniešiem bija noorganizēts praktiskais seminārs par projektu vadību, kurā jaunieši varēja uzzināt, kādas ir biežāk pieļautās kļūdas projektu pieteikumos, ko darīt un ko nedarīt projektos. Pie kafijas vai tējas tases neformālā gaisotnē dalībnieki varēja pasapņot un izdomāt, kādus projektus viņi vēlētos īstenot savā pagastā vai novada mērogā. Šajos pasākumos ir tapusi krāšņa „projektu ideju puķe”, vijīgs „ideju koks”, košs „ideju tauriņš” un stilizēta „ideju lāde”, apkopojot visas jauniešu vēlmes un iniciatīvas. Tā kā pasākumu organizēšana bija uzticēta novada jauniešu biedrībām, tika atklāti arī jauni talanti: vienam bija talants noformējumu izveidošanā, citam atkal tādu pīrādziņu cepšanā, kas tagad ir kļuvuši par firmas zīmi.

Par nozīmīgāko pasākumu projekta ietvaros kļuva pirmā neformālā diskusija „Kafija ar politiķiem” Daugavpils novadā, kas 10. maija pēcpusdienā Daugavpils novada Kultūras centrā pulcināja 135 dalībniekus: visu 19 pagastu jauniešus, jauniešu biedrību pārstāvjus, kā arī lēmumu pieņēmējus: novada domes darbiniekus, izpildvaru, deputātus, pagastu pārvalžu vadītājus un jaunatnes lietu atbildīgos pagastos. Lai atgādinātu arī varas pārstāvjiem, ko ir paveikuši mūsu jaunieši savos pagastos un novadā, piecu jauniešu biedrību pārstāvji dalījās savā pieredzē iniciatīvu realizēšanā, prezentēja savu dalību starptautiskās apmaiņas projektos, kā arī informēja par jauniešu brīvprātīgā darba iespējām pagastos.

Diskusijai tika izvēlētas 10 jauniešiem svarīgas un interesējošas tēmas, kuras paši jaunieši bija iesūtījuši iepriekš. Dažas tēmas bija sasāpējuši jautājumi, piemēram, par jauniešu pulcēšanās vietu (telpu) iespējamību pagastos, jauniešu nodarbinātību novadā, kultūras namu un jauniešu sadarbības iespējām, savukārt citās darba grupās dalībniekiem bija iespēja pasapņot un padomāt, ko es darītu, piemēram, „ja es būtu Daugavpils novada domes priekšsēdētājs/ pagasta pārvaldes vadītājs/ jaunatnes lietu speciālists savā pagastā”, minot, kādām īpašībām būtu jāpiemīt un kā labāk veidot sadarbību ar jauniešiem.

Vairāk kā divu stundu garās diskusijas noslēgumā dalībnieki komandās prezentēja savu skatījumu par problēmām: atbalstīt jauniešu pulcēšanās vietu izveidi pagastā, veicināt jauniešu piederības sajūtu pagastam un novadam, kas kalpos kā motivācija viņiem „pārstāvēt pagasta vārdu” gan pasākumos, gan projektos, u.c. idejas. Taču pats galvenais - pēc pasākuma dalībnieki atzina, ka neformālā vide ļāva nojaukt komunikācijas barjeras, veidot sarunu kā vienlīdzīgiem diskusijas dalībniekiem un vienam otru iepazīt labāk. Tika saņemtas pozitīvas atsauksmes, sakot, ka šoreiz nebija jūtams, kurš no dalībniekiem bija politiķis vai jaunietis, jo visi ar interesi piedalījās diskusijā, paužot savu redzējumu par problēmām un veidojot produktīvu diskusiju.

Pēc diskusijas jaunieši varēja radoši izpausties ar kolāžu palīdzību, veidojot savu interpretāciju par nākotnes Daugavpils novada jauniešu profilu, vērtībām un aktivitātēm. Prezentācijās jaunieši uzsvēra, ka vēlētos, lai nākotnē jaunieši dzīvotu saskaņā ar sevi, būtu uzklausīti un atbalstīti, jauniešiem būtu pieejamas telpas un pulcēšanās vietas pagastos, bet pats galvenais – jaunieši būtu aktīvi un īstenotu sev interesējošus projektus! Dalībnieki arī izteica vēlmi, lai diskusija „Kafija ar politiķiem” novadā kļūtu par ikgadēju tradīciju.

Vēlreiz atcerēties šos notikumus ļāva arī projekta ietvaros izveidotais video klips, kas tika prezentēts jūnija vidū. Tas ir tapis no neskaitāmiem video gabaliņiem, filmētiem kā informatīvo pasākumu laikā, tā arī diskusijas „Kafija ar politiķiem” ietvaros, atsaucot atmiņā visu projekta norisi: gan mulsumu dalībnieku sejās un piesardzīgi pētošās sejas pirmo pasākumu laikā, gan to aizrautību un degsmi, ar kādu tika prezentēti diskusijas „Kafija ar politiķiem” darba grupu „augļi”, veidoti skeči, celtas „gaismas pilis” un kalti nākotnes plāni!

Vislielākie šī projekta kritiķi un vērtētāji ir gan paši jaunieši, kuri tika iesaistīti šī projekta īstenošanā, gan lēmumu pieņēmēji, kuriem dalība šāda veida diskusijā arī bija jauna pieredze. Viedokļi bija dažādi: vieniem nepietika laika apspriest visus jautājumus, citam atkal diskusija bija par garu, viennozīmīgi jāsaka, ka vienaldzīgo nebija! Projekta aktivitātes atzinīgi novērtēja arī domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska, uzsverot, ka ir liels prieks par novada jauniešiem, kuri ir droši un nebaidās runāt un diskutēt arī ar deputātiem un pagastu pārvalžu vadītājiem, analizējot situāciju pagastos un novadā, izteikt savu viedokli. Viņa arī atzina, ka šis pasākums bija ļoti vērtīgs pašiem lēmumu pieņēmējiem, lai saprastu, kas notiek pagastos, kā to vērtē jaunieši un ko varētu šajā jomā uzlabot.

Savukārt jaunieši atzina, ka „īpaši patika radošās lietas un kopīga problēmu risināšana, tas ka debatējām grupā kopā ar augsti stāvošām personām”, ka tika iegūts „priekšstats par to, ka nav jābūt kautrīgiem. Drošs jaunietis – panākumu atslēga turpmākajā dzīvē!” Visinteresantākā atbilde uz jautājumu, kā Tu vērtē projekta aktivitāšu nozīmīgumu un lietderīgumu novada jauniešiem, skanēja šādi: „Manuprāt, šīs aktivitātes ļoti palīdzēja jauniešiem tādā veidā, ka viņi (daudzi) savas problēmas padarīja par „ne problēmām””.

Tā ir izskanējis stāsts par drošajiem un uzņēmīgajiem Daugavpils novada jauniešiem, kuram, ļoti ceram, būs turpinājums – tiks realizētas tās idejas, kas tika sarakstītas „ideju lādēs”, iegūtie kontakti palīdzēs nonākt tuvāk mērķiem, atmiņas par lietderīgi un interesanti pavadīto laiku mudinās rakstīt projektus un piepildīt savas iniciatīvas.

Pateicamies par iespēju realizēt šo projektu! Un īpašs PALDIES jauniešu biedrību pārstāvjiem, čaklajiem darba rūķiem, kuri uzņēma informatīvo pasākumu dalībniekus savā pagastā, kā arī projekta dalībniekiem par aktīvu dalību projektā un pierādīšanu, ka mums rūp kā sava pagasta, tā visa novada nākotne!


Iluta Kriškijāne,
projekta koordinatore