Paaudžu sadarbības projekts "KOPĀ"

Trīs mēnešu garumā, no 2012. gada maija līdz augustam, Kokneses Jauniešu Biedrība Koknesē īstenoja paaudžu sadarbības projektu "KOPĀ". Eiropas Savienībā 2012. gads ir pasludināts par aktīvu vecumdienu un paaudžu solidaritātes gadu, kura laikā dažādu aktivitāšu un projektu ietvaros sabiedrība mudināta aizdomāties par ieguvumiem, veicinot paaudžu sadarbību, kā arī aktīvu vecumdienu nozīmi dzīves kvalitātes nodrošināšanai.

Arī Kokneses jauniešu biedrība ar ES programmas „Jaunatne darbībā” palīdzību nolēma īstenot projektu, kas iesaistītu jauniešus, pusaudžus, viņu vecvecākus un citus seniorus kopīgās aktivitātēs un izzinošās nodarbībās. Viens no projekta mērķiem bija panākt, lai jaunieši saprot, ka kvalitatīvi pavadīt laiku iespējams ne tikai ar vienaudžiem, bet arī ar vecāka gadagājuma cilvēkiem, tajā skaitā saviem vecvecākiem.

Visi projekta dalībnieki triju mēnešu garumā kopīgi mācījās tautas dejas, apguva dziedātprasmi un mūzikas pamatus, guva ieskatu latviešu tradīcijās un savstarpējas komunikācijas mākslā, piedalījās nūjošanas nodarbībās. Mācības un nodarbības vadīja apmācītāji, kuriem ir liela pieredze konkrētajā jomā. Mūzikas pamatus pasniedza Druvis, tautas deju pamatus mācīja Inta, savukārt savstarpējās komunikācijas prasmes palīdzēja apgūt Inese, Jānis un Linda. 

Papildus praktiskajām nodarbībām dalībniekiem tika piedāvātas arī vairākas vietējo uzņēmumu sniegtās izklaides iespējas – tika organizēts laivu brauciens un nūjošanas apmācība un nodarbība.

Projekts noslēdzās ar dalībniekiem un citiem interesentiem paredzētu koncertu, kurā skanēja dalībnieku dziedātas dziesmas un jauniešu un senioru izpildījumā klātesošie varēja vērot latviešu tautas dejas. Pozitīvu emociju gaisotnē projekts tika godam noslēgts, izskanot dalībnieku novēlējumam, kaut nākotnē tiktu īstenoti līdzīgi pasākumi, kas sniegtu iespēju dažādu paaudžu cilvēkiem satikties, saliedētā komandā iemācīties ko jaunu un interesantā, saturīgā veidā aizvadīt brīvo laiku. 

Kopumā projektā bija iesaistīti ap 30 cilvēku, tajā skaitā dalībnieki, apmācītāji un brīvprātīgie. Projekta vadītāji bija Kokneses Jauniešu Biedrības valdes locekļi Imants un Māra. Viņi atzīst, ka šāda projekta īstenošana ir gan vērtīga pieredze pašiem vadītājiem un apmācītājiem, gan interesants un nebijis pasākums iesaistītajiem dalībniekiem.

Māra,
Kokneses Jauniešu biedrības valdes locekle

Jānis,
Kokneses jauniešu biedrības valdes priekšsēdētājs