Nepārdod sevi!

„Es pat nebiju aizdomājusies, cik tas ir traki, nopietni un bīstami...” Šī ir tikai viena no daudzajām frāzēm, kas izskanēja jauniešu iniciatīvu projekta „Cilvēku tirdzniecības ierobežošana” laikā. Projekts ilga 10 mēnešus (04.08.2008.–15.06.2009.), un tas norisinājās Talsos.

Pati projekta ideja rādās kādā diskusijā ar jaunatnes darbiniekiem par bezdarba sekām. Pavisam nejauši tika izteikta frāze – cilvēku tirdzniecība. Kas tā ir? Kur tā radusies? Kāpēc un kādas ir sekas? Šie neatbildētie jautājumi bija galvenais dzinējspēks, kas pamudināja veidot projektu par šo aktuālo tēmu.

Jauniešu vidū darbs ārzemēs bieži izskan intriģējoši, aizraujoši un interesanti. Tiek minēts tikai pozitīvais, un, iespējams, tāpēc līdz šim neizpratām nepieciešamību ļoti uzmanīgi izvērtēt nopietno izvēli – doties peļņā uz ārzemēm. Jauniešu vidū vēl joprojām valda uzskats, ka ārvalstīs viņus gaida vieglas peļņas iespējas. Diskusijās ar skolu jauniešiem pārliecinājāmies – jaunieši neapzinās situācijas nopietnību, sarežģīto vervēšanas mehānismu un palīdzības saņemšanas iespējas.

PAR PROJEKTU
Projekta mērķis bija pievērst jauniešu uzmanību cilvēku tirdzniecības problēmai un palīdzēt viņiem pieņemt pamatotus un drošus lēmumus par darbu ārzemēs.

Projekta norisi nosacīti sadalīja divās daļās: 1) apmācību seminārs, kurā iegūt teorētiskās un praktiskās zināšanas par šo tēmu; 2) izstrādāt plānu, kā par šo tēmu informēt pēc iespējas lielāku jauniešu skaitu.

Apmācību seminārs notika sadarbībā ar resursu centru sievietēm „Marta”. Darbs mijās ar atpūtu, atpūta ar izklaidēm, izklaides ar jauku kopā būšanu, bet jaukā kopā būšana nemanot atkal pārvērtās produktīvā darbā. Dienas un naktis pagāja nemanot. Triju dienu apmācībās tika iegūtas zināšanas par cilvēku tirdzniecības pirmsākumiem, par cēloņiem un sekām, kā arī par vervēšanas mehānismu. Tika lauzti stereotipi par darbu ārzemēs. Apmācību mērķis bija nodrošināt visu nepieciešamo, lai ikviens jaunietis pats spētu atbildīgi izvērtēt ārzemju darba piedāvājumus un pieņemt drošus lēmumus.

Darbs grupās
Semināra dalībnieki sadalījās grupās. Katra grupa izveidoja savu valsti un ieguva šīs valsts pilsonību, ko apstiprināja pase. Bet, ak vai, cik bieži pase palika nepieskatīta uz galda, uz palodzes vai kaut kur laukā! Tikai pēc tam, kad vajadzēja savu dokumentu izmisīgi meklēt un izpirkt, jaunieši sāka pievērst pasei pietiekamu uzmanību – tā tika glabāta drošākā vietā. Grupu prezentācijas patīkami pārsteidza ar negaidītu izdomu un atraktivitāti. No vienkāršiem lomu sižetiem līdz sacerētām dzejas rindām, mīmu priekšnesumiem, glāžu mūzikas skaņām.

Simulācijas spēle „Ceļojums uz Eiropas Savienību”
Apmācību semināra noslēgumā katrs tā dalībnieks varēja iejusties cilvēku tirdzniecības upura lomā, sākumā par to pat nenojaušot. Simulējot ikdienas situācijas, tika dota iespēja labi pelnīt ārzemēs un doties ceļā tūlīt pat. Simulācijas spēle izgāja ikvienu cilvēku tirdzniecības ķēdes mehānismu – savervēšana, bīstamā došanās ceļā, viltus draugi un darba iespējas, necilvēcīga izturēšanās un palīdzības saņemšanas iespējas. Došanās ceļā norisinājās ar prāmi (tika sagatavotas laivas tuvākajā dīķītī). Notika reāla pasu pārbaude un kuģošana instruktora vadībā. Virvju trose tika izveidota kā lidmašīnas lidojums. Jaunajā mītnes valstī konfiscēja dokumentus, dalībnieki nonāca piespiedu darba apstākļos, ko uzraudzīja cilvēku tirgotāji.

Tika inscenētas policijas pārbaudes, arī dota iespēja paglābties un izkļūt no cilvēku tirdzniecības mehānisma. Profesionāli sagatavoti aktieri savu darbu veica nevainojami un atstāja patiesas dzīves un notikumu iespaidu. Tika iesaistīti zemessargi, aktieri, izveidotas un aprīkotas norises vietas atbilstoši izspēlētai situācijai. Tika domāts par katru spēles detaļu, lai tā maksimāli attēlotu dzīves realitāti. Lielisks variants, lai trijās dienās iegūtās pamatzināšanas izmantotu praksē.

Rezultātu izplatīšana
Pēc apmācību semināra katrs dalībnieks izstrādāja sev plānu par to, kā iegūtās zināšanas izplatīs tālāk saviem draugiem, paziņām un klasesbiedriem. Par metodēm jaunieši izvēlējās audzināšanas stundas, filmas „Mūžīgi Lilja” demonstrēšanu, tematiskas diskusijas jauniešu klubos un neformālajās jauniešu grupās. Kā taustāms atgādinājums tika izgatavots tematisks kalendārs, ko pēc tam saņems Talsu rajona 1700 jaunieši. Ar mājaslapas palīdzību jauniešus aicināja iesūtīt zīmējums par cilvēku tirdzniecības tēmu, un 12 labākos darbus izmantoja kalendāra tapšanā. Lai labāk pielāgotu to skolēnu un studentu vajadzībām, kalendārs sākas septembrī un beidzas augustā. Interesanta ideja, kā ierasto pārvērst neparastā.

 

ATZIŅAS
- Sagatavot projektu programmā „Jaunatne darbībā” ir labākais veids, kā no idejas nokļūt līdz tās realizācijai.
- Gatavojot projektu, vienmēr jāpaļaujas uz profesionāliem cilvēkiem – viņi jūs ne tikai nepievils, bet bieži vien pozitīvi pārsteigs. Mūsu gadījumā – simulācijas spēle bija neatkārtojama. Lielisks paraugs teorijas un prakses savienošanai!
- Darīt un kļūdīties ir interesantāk nekā nedarīt un nekļūdīties. Vienīgi drošāk būs tad, ja uz kļūdām kāds laikus norādīs, tāpēc iesakām izmantot atbalsta personu.
- Veidojot projektu, izvēlieties tēmu, kas patiesi ir interesanta, aktuāla un piesaistītu citu jauniešu uzmanību. Ir patīkami pēc projekta dzirdēt atsauksmes – šo es izmēģināšu savā skolā, draugu pulkā, organizācijā utt.

Mēs to paveicām!

Ina