Neformālo izglītību kā metodi darbā ar jauniešiem apgūst arī policisti

Lai iepazīstinātu un izmantotu neformālās izglītības metodes kā sociālās iekļaušanas un jauniešu likumpārkāpumu novēršanas instrumentu un risinājumu kvalitatīvāka policijas preventīvā darba veikšanai ar jauniešiem, Starptautiskās Policijas asociācijas Latvijas biedrība Valmierā īstenoja projektu “Neformālā izglītība. Sociālā iekļaušana. Jauniešu likumpārkāpumu novēršana.”

Šis projekts ir kā turpinājums 2011. gadā īstenotajam projektam “Neformālā izglītība jauniešu likumpārkāpumu novēršanā” programmas " Jaunatne darbībā" ietvaros, jo policijas darbinieku preventīvajā darbā ir nepieciešamas un noteikti jāizmanto citas darba formas, lai saistošā veidā vērstu jauniešu uzmanību uz aktuāliem drošības jautājumiem, veicinātu iecietību savstarpējās attiecībās, mazinot vardarbīgas izpausmes, kā arī veicinātu jauniešu personisko izaugsmi.

Kas ir spilgtākās atmiņas, kas saistās ar projekta īstenošanu?

Spilgtākās atmiņas saistās ar galvenās aktivitātes – semināra norisi, kad pirmās dienas vakarā satikās visi dalībnieki, nedroši, nepārliecināti un tomēr gaidu pilni, kā arī gatavi ņemt pretī visu, ko dod. Man kā pasākuma vadītājai bija jāiepazīstina cilvēki, kas iepriekš viens otru nekad dzīvē nav redzējuši, un vēl jāiepazīstina ar jēdzieniem neformālo izglītība un sociālā iekļaušana. Tas likās, kā neiespējamā misija, taču jau tās dienas vakarā es sapratu, ka viss būs labi. Pateicoties labi organizētajam dienas laika plānojumam, laiks pagāja nemanot, taču ļoti priecēja fakts, ka policisti, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem, tika iedvesmoti jaunām idejām un projektiem. Viens no mūsu projekta taustāmajiem rezultātiem bija lielformāta fotogrāfijas fotoizstādes “Projekta dienasgrāmata” organizēšanai katrā no partnerorganizācijām. Kad sadarbības partneri atsūtīja savas fotogrāfijas no izstādes organizēšanas, likās, ka daļa no Valmieras, daļa no semināra, daļa no cilvēku emocijām tika aizvesta arī tur, ārpus Latvijas robežām. Cilvēki dalījās savā pieredzē, savās izjūtās un sapņos.

Kas izmainījies pēc šī projekta īstenošanas?

Esam ieguvuši pārliecību teicienam – Nekļūdās tikai tas, kas neko nedara. Un kļūdas ir jāmāk risināt, kā arī ir jāmācās sevi motivēt jauniem pārbaudījumiem un pieredzei. Esam arī gandarīti, ka, pateicoties šim projektam, turpinās iesaistīto partnerorganizāciju sadarbība jaunos projektos, jo jau šogad aprīlī mēs visi tiksimies Viļņā, Lietuvā Erasmus + projektu programmas ietvaros.

Ko caur šo īstenotā projekta pieredzi ieguvusi Jūsu organizācija/pilsēta/novads?

Šis projekts apliecinājis mūsu biedrības darbību Starptautiskās Policijas asociācijas 63  valstu vidū. Projekts ielicis stiprus pamatus sadarbībai ar citu valstu organizācijām, devis pārliecību citiem, ka esam droši sadarbības partneri. Savukārt Valmieras pilsētas pašvaldībai bija gods un lepnums uzņemt tik kuplā skaitā viesus no Igaunijas, Lietuvas, Polijas un Norvēģijas, kā arī dalīties savā pieredzē darbā ar jauniešiem.

Projekta norises vieta: Valmiera.
Iesaistītās valstis: Latvija, Lietuva, Igaunija, Polija un Norvēģija.
Dalībnieku skaits: 27.

Vineta Kaģe, Starptautiskās Policijas asociācijas Latvijas biedrības biedre.