Neformālās izglītības metodes iekaro formālo izglītību skolās

Lai veicinātu starpsektoru sadarbību starp formālās un neformālās izglītības iestādēm, kas veidotu inovatīvu un mūsdienīgu mācību vidi jauniešiem, radījām projektu “Looking at Learning”.

Projekta ideja radās 2014. gada pavasarī, starptautiskās apmācībās, kas notika Spānijā „Training of European Trainers”. Apmācību laikā izveidojās 3 cilvēku komanda, kas bija ieinteresēta tajā, kā veidojas radoša mācību vide, kas veicina un atbalsta jauniešu radošuma pilnveidošanos un mācību rezultātu uzlabošanos. Šajā komandā bija viens pārstāvis no Spānijas, viens no Nīderlandes un viens no Latvijas. Apmācību noslēgumā sapratām, ka vēlamies darboties kopā un veidot projektu par radošas mācību vides veidošanu. Lai šo projekta ideju attīstītu, vairāk kā pusgadu regulāri sarakstījāmies, runājām skaipā gan par ideju, gan komandu, gan vienkārši par dzīvi. Kad projekta ideja bija noformulēta, komanda no 3 cilvēkiem izauga līdz 7 cilvēkiem, no 3 iesaistītajām organizācijām līdz 6 organizācijām,  kas gatavoja un iesniedza projekta pieteikumu.

Kas ir spilgtākās atmiņas, kas saistās ar projekta īstenošanu?

Projekta dalībniekiem spilgtākās atmiņas saistās ar pirmajām apmācībām, kas projekta ietvaros notika Latvijā augusta sākumā „Creative Learning Environments”. Tajās piedalījās pārstāvji no visām projektā iesaistītajām valstīm un organizācijām. Apmācību laikā dalībnieki aizskāra tādas tēmas kā mācīšanās kopumā, kas ir pašvirzīta mācīšanās, radoša mācību vide, kā mēs varam to ieviest savās organizācijās, skolās, jauniešu centros, ko mēs varam mācīties viens no otra. Šīs apmācības deva iedvesmu attīstīt tālākas aktivitātes vietējā līmenī.

Gulbenes novada dome projektā iesaistīja 2 novada skolas un jauniešu centru, kas aktīvi īsteno aktivitātes vietējā līmenī. Pedagoģiskās padomes sēdē, kura notika 12.11.2015., Gulbenes 2. vidusskolas skolotājas V. Medniece un Z. Grinberga dalījās pieredzē par projekta “Looking at Learning” apmācību kursā „Creative Learning Environment” apgūto un stāstīja par savām idejām un to īstenošanu savās mācību stundās un bibliotēkas darbā. Projekta dalībnieces skolas tīkla diskā ir izveidojušas mapi un ievieto tajā materiālu par tēmu „Radoša mācību vide”. Šobrīd tur ir atrodams “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras” izveidotais buklets “Neformālās izglītības metodes”, Ludzas jauniešu kluba “Lietussargs” projekta materiāls “Ieteikumi darbā ar jauniešiem”, kā arī V.Mednieces prezentācija, kurā apkopotas projektā “Looking at Learning” apgūtās metodes un paņēmieni. Tīkla diskā esošie materiāli pieejami visiem skolas pedagogiem.   

Kas izmainījies pēc šī projekta īstenošanas?

Projekts vēl nav pusē, bet ir jau vairākas izmaiņas manāmas. Gulbenes novada skolotāji atzīst, ka bērni "pavelkās" uz šādām radošām nodarbībām, kuras ir kaut nedaudz citādākas nekā ikdienā. Piemēram, K.Valdemāra pamatskolas skolotāja Jana Solovjova, kas radošas mācību vides aktivitātes īsteno skolas pašpārvaldes ietvaros norāda, ka kopš projekta realizācijas sākuma, pašpārvaldes aktivitātēs iesaistās arvien vairāk skolēnu. Viņa nāk uz sanāksmēm un organizē pasākumus. Starp skolēniem un skolotājiem rodas ciešāka saikne un savstarpējā sapratne.  Jaunu metožu pielietošana mudina mobilizēties pašiem skolotājiem, būt radošākiem, kas ir pozitīvi, jo nav jāieslīgst darba rutīnā. Turklāt ir patīkami, ka no šīm aktivitātēm iedvesmojas arī citi skolotāji!

Ko caur šo īstenotā projekta pieredzi ieguvusi Jūsu organizācija/pilsēta/novads?

Gulbenes novada skolotāji un jaunatnes darbinieki atzīst, ka tā kā viens no projekta galvenajiem mērķiem ir radīt skolēniem drošu, efektīvu, radošu mācību vidi, tad patīkama bija skolotāju atziņa, ka uz šīm neparastajām, netradicionālajām mācību stundām un nodarbībām skolēni “raujas”, jo jūt, ka tur būs interesanti, būs savādāk. Šādā veidā tiek veicināta arī mijiedarbība starp formālo un neformālo izglītību, kas arī ir viens no projekta mērķiem.

Skolēniem ir jāsajūt, ka mācīšanās var būt patiešām interesanta un aizraujoša. Šim nolūkam pedagogi savā darbā izmanto dažādas metodes, vēro, kā skolēni tās uztver, kā reaģē. Tāpat svarīga ir klasē valdošā atmosfēra, lai ikviens skolēns kolektīvā justos labi. Secināts, ka skolēns sasniedz labākus rezultātus tad, kad viņš jūtas arī emocionāli labi.

Projekta dalībniece Ieva Zāgmane no biedrības “Humana People to People in Latvia” Jaunpilī ir uzsākusi vadīt nodarbības “Sapņo, Spēlējies, Radi”, kas sniedz iespēju vietējiem bērniem un pusaudžiem piedalīties radošajās mākslas nodarbībās, kur tiek radīti mākslas darbi, darbojoties ar otrreizējai izmantošanai derīgiem materiāliem un veidojot atvērtu un radošu mācību vidi. Ieva atzīst, ka nodarbībās ieinteresēto dalībnieki skaits aug, un uz tām nāk ne tikai bērni un pusaudži, bet arī jaunieši un vecāki.
Nīderlandes centrs bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībā “Merakel”, atzīst, ka šajā projektā iegūtās izglītotāju kompetences veidot pašvirzītu mācīšanās procesu, pievērst uzmanību mācību videi, ir pilnveidojis centra darbu ar jauniešiem, kuriem ir īpašas vajadzības. Šie jaunieši mācās paši veikt dažādas vienkāršākas un sarežģītākas ikdienas izvēles, līdz ar to viņi kļūst pastāvīgāki savā mācību procesā un iepazīst sevi labāk.

Projekta norises vieta: projekta vietējās un starptautiskās aktivitātes norisinās visās projekta valstīs.

Iesaistītās valstis: Spānija, Nīderlande, Latvija. No katras valsts 2 organizācijas: 1) Spānijā: biedrība „Promesas”, kas atrodas Spānijas ziemeļu daļā (Valladolid) un pašvaldības iestāde, jauniešu centrs ‘Maracena”, kas atrodas Spānijas dienvidu daļā (Granada); 2) Nīderlande: biedrība YES un centrs bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām „Merakel”; Latvija: biedrība „Humana People to People in Latvia”, Gulbenes novada dome.
Dalībnieku skaits: atkarīgs no aktivitātes.

Projekts tiek īstenots no 2015. gada marta līdz 2017. gada februārim.

Plašākai informācijai: https://www.facebook.com/lookingatlearning

Rūta Kronberga, biedrības “Humana People to People in Latvia” projekta vadītāja.