Milzīgs entuziasms un pacietība

Ir 2008.gada augusta beigas, kad 10 cilvēku liela grupa no jauniešu kluba „The Others” gatavojamies doties uz apmaiņas projektu Rumānijā septembra sākumā. Septembra beigās divpusēja apmaiņa Alūksnē – mana pirmā jauniešu apmaiņa kā projekta koordinatoram. Nevilšus biju nokļuvusi līdera lomā, kas neizbēgami prasīja pēc cita veida zināšanām un pieredzes, ko nevar iegūt tikai kā dalībnieks. Tāpēc biju tiešām priecīga par iespēju pieteikties uz ATOQ (Advanced Training on Quality) semināru tieši par jauniešu apmaiņām, kas notika Beļģijā 2008. gada oktobra sākumā.

Seminārā piedalījās vēl 13 dažādu jaunatnes organizāciju pārstāvji no Austrijas, Somijas, Vācijas, Ungārijas, Polijas, Rumānijas, Nīderlandes un Turcijas, 3 fantastiski treneri no Francijas, Polijas un Lietuvas, kā arī organizatori no Beļģijas un Lielbritānijas Nacionālajām Aģentūrām.

Seminārā lielākā uzmanība tika veltīta pieredzes un ideju apmaiņai. Četru saspringtu dienu laikā guvām plašāku ieskatu un uzzinājām, kas īsti ir Jaunatnes pase, Eiropas un starpkultūru dimensija, grupas saliedēšana, izvērtēšanas metodes u.c. tēmas. Apzinājām iespējamos riskus un to novēršanas iespējas. Dalībnieki dalījās ar savu personīgo pieredzi. Daži gadījumi šķita patiesi šokējoši, bet citi risināmi ar sapratni, efektīvāku komunikāciju un sadarbību gan starp grupu līderiem, gan dalībniekiem projekta sagatavošanas un norises posmā. Starp citu, tieši ilgstošākai un pamatīgākai saziņai ar projektu partneriem turpmāk pievērsīšu lielāku vērību.

Pieredzējušie treneri ļoti diplomātiski izvairījās no jautājumiem par to, kā labāk un pareizāk rīkoties, organizējot apmaiņas. Tā vietā mēs, dalībnieki, uzklausījām viens otru, individuāli un kopīgi izdarot secinājumus. Manuprāt, tā arī ir viena no svarīgākajām kvalitātes pazīmēm, kas atšķir neformālo no formālās izglītības, - ļaut domāt un veidot savu viedokli.

Caur dzīvām diskusijām un piekrītošiem galvas mājieniem pēdējā dienā laimīgi nonācām pie secinājuma, ka kvalitāte jauniešu apmaiņās ir „visu dalībnieku vajadzību/gaidītā piepildījums caur iespēju izpausties un aktīvi līdzdarboties, kas nodrošina tālāku personības attīstību pozitīvā virzienā un dod konkrētu, ilglaicīgu ieguldījumu vietējā sabiedrībā”. Tas var prasīt milzīgu entuziasmu un pacietību, bet ir tā vērts, par to esmu pārliecināta.

Ilze