Mīli dabu. Jā, tieši tik vienkārši!

Ar Eiropas Savienības “Erasmus+: Jaunatne darbībā” jaunatnes darbinieku mobilitātes projekta atbalstu pagājušās vasaras saulgriežu laikā Burtnieku novadā norisinājās starptautiska mēroga apmācības ‘’LOVE NATURE’’.

Tajās piedalījās 28 dalībnieki no 12 Baltijas, Eiropas, Balkānu un Kaukāza valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Austrijas, Vācijas, Rumānijas, Albānijas, Armēnijas, Baltkrievijas, Gruzijas un  Serbijas.
 
Apmācību mērķis – zināšanu, prasmju un iemaņu uzlabošana āra izglītības un mācīšanās caur pieredzi jomās, ko izmantot neformālajā izglītībā Eiropas Savienības un kaimiņreģionu valstīs, veicinot jauniešu aktīvu iesaisti vides aizsardzības veicināšanā un veselīga dzīvesveida apzināšanā un izplatīšanā.

Kā Latvijā, tā pārgājiens

Apmācībās tika pielietotas dažādas radošas pieejas – laivošana, pārgājiens, komandas saliedēšanas aktivitātes, neformālās mācīšanās metodes, u.c. Neierasti bija arī tas, ka pārgājienu vajadzēja uzsākt uzreiz pēc ierašanās Latvijā, jau nākamās dienas rītā. Dalībniekiem tika dots uzdevums iepazīt vienam otru pirms projekta pasākuma, izmantojot tiešsaistes saziņas līdzekļus un veicot dažādus uzdevumus, lai sagatavotos pārgājienam un laivošanai pa Gauju. Pārgājiens sākās ar laivošanu jau nākamajā dienā pēc visu dalībnieku ierašanās Latvijā. Tik strauja apstākļu un vides maiņa, uzreiz nonākot dabā ar cilvēkiem, kuri iepriekš iepazīti vien interneta vidē, dalībniekiem spilgti iespiedusies atmiņā. Šajā brīdī dalībnieki uzreiz nonāca ārpus savas komforta zonas, un bija spiesti saskarties ar dažādām grūtībām un šķēršļiem, kā arī tos kopīgi pārvarēt. Šis bija pirmais nopietnais pārbaudījums dalībnieku spējai sagatavoties un savstarpēji sadarboties kopēja mērķa labad. Visu vēl spilgtāku padarīja tas, ka laivošana bija tika sākums un iespēja vienam otru iepazīt kopīgi veicama uzdevuma laikā (daloties pieredzes stāstos, airējot un sadarbojoties), nokļūstot līdz nākamajam posmam.

Nepilnās trīs dienās tika veikti aptuveni 84 kilometri pa Gauju, no Gaujienas puses līdz Strenču apkaimei, mijoties dažādiem uzdevumiem pieturvietās ainaviski skaistajos Gaujas krastos. Strenči mūsdienās ir starptautiska plostnieku pilsēta, kur ik gadu notiek starptautiski plostnieku svētki, atminoties kādreizējo plostnieka arodu.

Izaicinājums – purva šķērsošana

Pēc laivošanas dalībniekus sagaidīja nākamais pārbaudījums. Zinoša lietpratēja pavadībā tika veikts pārgājiens caur Sedas purvu.
Un tieši caur purvu, jo skaistajos Latvijas purvos ir ierīkotas brīnišķīgas koka taciņas, pa kurām staigājot, izbaudīt dabas krāšņumu. Toties Sedas purvs, kurš padomju laikā tika nosusināts kūdras ieguvei, patreiz atkal ir dabas, augu, putnu un zvēru mājvieta.

Šis pārgājiens bija katra paša spēju un iespēju pārbaude, veicot aptuveni 4,6 kilometrus caur purvājiem. Vakarā, sasniedzot viesu namu ‘’Ķempēni’’, dalībniekus patīkami pārsteidza lauku pirtiņa, kurā varēja atgūt spēkus nākamajās dienās paredzētajai apmācību programmai. Iespēja atpūsties un dalīties iespaidos pirtī par kopīgi pieredzēto bija pirmā iepazīšanās ar vietējām Latvijas tradīcijām.

Mācīšanās caur pieredzi

Nākamajās dienās dalībniekiem bija iespēja izvērtēt savu un citu grupas biedru veikumu, atrodoties dabā.

Liels uzsvars tika likts arī uz sagatavošanās posmu, kas šoreiz sākās kā uzdevums iepazīt vienam otru un izplānot pārgājienu un ar to saistītās nianses, izmantojot tiešsaistes saziņas līdzekļus (facebook, skype, e-pastu utt.). Bet pasākuma norises laiks izvērtās par mācīšanos caur pieredzi (experiential learning), jo dalībnieki paši uz savas ādas izjuta sekas tam, kas notiek, ja daļa no komandas nav savlaicīgi izpildījusi paredzētos uzdevumus. Viens no piemēriem – ēdienkartes savlaicīga nesagatavošana, kam kā vēlāk izrādījās, bija pozitīva, ar visu projekta tēmu saistīta pieredze veselīga uztura jomā, jo pārgājiena laikā ēdienreizēs gatavojām vienīgi griķus un prosu ar vienkāršām piedevām. Šāda pieredze bija kas neierasts un jauns atsevišķu valstu pārstāvjiem, kuru ikdienas maltīte nav iedomājama bez gaļas produktiem.

Dažādu metožu pielietošana apmācību laikā jaunatnes darbiniekiem bija tikai daļa no turpmāko dienu programmas, kurā dalībnieki uzlaboja savas zināšanas, iemaņas un prasmes.

Turpmākajās dienās jaunatnes darbinieki ar neformālās izglītības metožu palīdzību apguva vēl daudz vairāk par veselīgu dzīvesveidu, dabas aizsardzību un tās nozīmību, “Erasmus+” programmas piedāvātajām iespējām, apsprieda turpmākās sadarbības iespējas, kā arī notika pašu dalībnieku rīkotas radošās darbnīcas par veselīga dzīvesveida un dažādu sportisko aktivitāšu tematiku (joga, kapoera, u.c.).

Apmācību norises laiks – izcelšanas vērts

Apmācības notika jūnijā, vasaras saulgriežu laikā. Lai dalībnieki varētu apgūt vēl vairāk paralēli apmācību programmai, un labāk iepazīt vietējās Latvijas tradīcijas, tika rīkotas tradicionālas vasaras saulgriežu svinības ar dziesmām, dejām, līgošanu, Jāņu mielastu, ugunskuru, rotaļām un citām jautrām aktivitātēm. Pateicoties tradicionālo svētku svinēšanai, ziņas par LOVE NATURE un “Erasmus+” programmu izskanēja arī otrpus okeānam Kanādā, Toronto latviešu izdotajā avīzē ‘’Latvija Amerikā’’, jo bija vienreizēja iespēja iepazīties ar Kanādas latviešiem, kuri viesojās savā dzimtajā pusē.

Šī pieredze ļoti patīkami pārsteidza un iedvesmoja jaunatnes darbiniekus, kā arī gāja roku rokā ar visu apmācību būtību un pat nosaukumu MĪLI DABU – ‘’LOVE NATURE’’!

Linda Liepa
Biedrība "Baltic Youth Way"