Lai runā māksla!

Mākslai nav robežu, tā ir kā universāla valoda, kas uzrunā ikvienu. Šī atziņa ir visiem zināma, taču grupa ungāru jauniešu uzņēmās to izmantot praksē, lai veicinātu starpkultūru dialogu Eiropas jauniešu vidū. Rezultātā radās jauniešu apmaiņu projekts „Let’s speak arts!” ar piecu dažādu valstu jauniešiem un piecām dažādām mākslas darbnīcām. Īsts kultūru un mākslu rasols, kas beigās izrādījās varen baudāms un tika novērtēts kā viens no veiksmīgākajiem šāda veida projektiem Ungārijā.

Šī veiksmes stāsta pamatā, pirmkārt, ir paši projekta dalībnieki, kas ar lielu atvērtību un entuziasmu iesaistījās projekta aktivitātēs, izmantojot unikālo iespēju izmēģināt spēkus dažādās mākslas aktivitātēs un caur to meklēt kopīgu valodu ar citas kultūras pārstāvjiem. Dalībnieki bija no Bukarestes Rumānijā, Katerini Grieķijā, Mantujas Itālijā, Oldenvaldkreisas Vācijā un Zircas Ungārijā vecumā no 16 līdz 20 gadiem. Kultūru daudzveidību projektā vēl bagātīgāku radīja fakts, ka daudzi projektā iesaistītie jaunieši nāca no etniskās minoritātes savā valstī vai jauktām ģimenēm. Nedēļas garumā jaunieši veidoja kompleksu mākslas darbu par tēmu „Kultūru daudzveidība un ksenofobija”, izmantojot dažādu mākslu un kultūru sinerģiju.

Jaunieši darbojās sešās jauktās grupās. Vislielākā bija tēlotājmākslas grupa, kura izveidoja „Līdzāspastāvēšanas apli” – stendu, kurā bija apvienotas jauniešu gleznas, kas bija veidotas, izmantojot vienotas krāsu harmonijas, šādi simbolizējot dažādu kultūru harmonisku līdzāspastāvēšanu un savietojamību. Filmu grupa izveidoja īsfilmu „Dārgumu medības” par kultūru līdzāspastāvēšanas tēmu, kurā paši projekta dalībnieki darbojās abās kameras pusēs. Filmu grupa arī iemūžināja pārējo grupu darbu videoklipiņos. Mūzikas grupa apvienoja 10 jauniešus un 3 profesionālus mūziķus. Ātri vien tapa atbilstošs nosaukums „LSA Wonderful Music Band” – un pilnīgi pelnīti. Projekta noslēguma pasākumu vainagoja divas brīnišķīgas dziesmas grupas izpildījumā. Bija dzimis jauns Bobs Mārlijs, kas bija pa pusei itālis, pa pusei ungārs, un vēl viņā bija pa druskai no grieķa, vācieša, rumāņa un soma. Teātra grupa strādāja bez atelpas, bieži pat ārpus noteiktajām stundām, un izpelnījās iesauku Darba Zirgi. Ar profesionāla aktiera atbalstu viņi slepus izveidoja izrādi, kas noslēguma pasākumā pārsteidza daudzus. Lai to varētu saprast pilnīgi visi – gan projekta dalībnieki, gan ungāru skatītāji –, izrāde bija bez vārdiem, viss tika izteikts ar plastiku un kustībām. Izrāde stāstīja par ksenofobijas dažādiem aspektiem.

Paralēli mākslas grupām darbojās vēl divas grupas, kurās iesaistījās jaunieši ar citām interesēm. Viena no tām bija mediju grupa, kas atspoguļoja projekta norisi rakstos, fotogrāfijās un videoklipos, kā arī intervēja projekta dalībniekus. Otra bija atbalsta grupa, kurā nenogurdināmi darbojās četri dalībnieki, organizējot gan darba, gan brīvā laika aktivitātes.

Lai dalībnieki varētu mazliet atvilkt elpu starp nepārtrauktajām nodarbībām, viņiem bija iespēja krāsaini pavadīt savu brīvo laiku: naktī doties mežā un „baidīties no ļaunā vilka”, pašu spēkiem orientēties Zircā, izpildot aizraujošus uzdevumus, un baudīt „ungāru jūras” viļņus Balatona krastā. Un kur tad vēl jautrība un daudzās starpkultūru spēles vakaros...

Darba grupu „galaproduktus” cēla priekšā noslēguma pasākumā, kas bija daļa no Sv. Ištvāna dienas – Ungārijas lielāko nacionālo svētku svinībām pilsētā. Šādi arī vietēji iedzīvotāji varēja izbaudīt kultūru daudzveidību un projekta dalībnieku radošo garu. Īsts multimediju šovs ar mūziku, teātra un filmas izrādi un gleznu izstādi lika daudziem aizdomāties par saskarsmi ar citām kultūrām un katra individuālo attieksmi pret to.

Projekta koordinators Mātē atzīst, ka projekts ir bijis vienlaikus gan milzīgs darbs, gan milzīgs prieks. Liels darbs tika ieguldīts ne tikai projekta programmā un radītajos mākslas darbos, bet visvairāk pašu attīstībā, jauniešiem kļūstot daudz atvērtākiem pret citām kultūrām un cenšoties mācīties no tām. Un, protams, gūts daudz prieka, jo jauniešu apmaiņas vienmēr ir kā lielas, daudzkrāsainas ģimenes radīšana, lai arī tikai uz īsu brīdi. Kaut gan tā gluži nevarētu teikt – daudzas projekta laikā radušās draudzības turpinās vēl šobaltdien.

Organizatori: Zircas pilsētas Jauniešu forums.
Projekta mājaslapa: www.lsa.g-portal.hu.

Māra

Ja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā un publikācijā norādīta saite uz citu iestāžu vai privātpersonu mājaslapām, kontiem vai vietnēm, par attiecīgajos informācijas resursos ievietoto informāciju Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra neatbild.