Kultūru karuselī!

Atceros bērnībā skatītās filmas un tur redzētos „dziedošos” karuseļus – tādus uz riņķi skrienošus, kas palēnām, mūzikai skanot, atnes pasažierim daudz smaidu, laimes un prieka brīžus. Kā neiztrūkstošu sastāvdaļu tur vienmēr varēja ieraudzīt baltu vai rozā cukurvati daudzo mazo karuseļa vērotāju roķelēs. Līdzīga noskaņa mani pārņem, kad atminos 2007. gada jauniešu starptautisko apmaiņu Jaunsvirlaukas pagastā, kad mēs visi bijām šāda, tikai daudz aizraujošāka, kultūras karuseļa pasažieri.

Svinēsim? Svinēsim. Svinēsim!
„Let us celebrate diversity of cultures!” („Svinēsim kultūru daudzveidību!” – tulk.) –šādu nosaukumu ieguva pirmais starptautiskais jauniešu apmaiņas projekts programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros, kas no 22. līdz 28. oktobrim norisinājās Staļģenes ciematā Jaunsvirlaukas pagastā (Jelgavas raj.). Veselu nedēļu apmēram 30 jaunieši atklāja sev vēl nebijušas lietas un guva priekšstatu par to, kā jaunieši dzīvo citās zemēs. Izrādās, ka atšķirību ir krietni vairāk, nekā sākumā varētu šķist.

Sporta koncentrācijas nometnē
Bet laikam jau kā visiem stāstiem, arī šim ir savs sākums. Tas rodams skaistajā vietā Domašā, Slovākijā, kur no 2007. gada 14. aprīļa līdz 21. aprīlim 7 jaunieši devās pārstāvēt vietējo jauniešu organizāciju „IMKA Jaunsvirlauka” un Jaunsvirlaukas pagastu starptautiskā jauniešu apmaiņas projektā, kas šoreiz tika veltīts sporta tematikai. Pasākuma laikā mums bija iespēja iepazīties ar jauniešiem no Polijas, Ungārijas, Slovākijas un sapazīties arī pašiem. Lielākajos izaicinājumos dzimst labākā sadarbība – tāda ir galvenā atziņa, kas tika gūta tieši šajā projektā, jo man kā ļoti nesportiskam cilvēkam skriešana, lēkāšana, bumbas mešana u.tml. nodarbes bija liels atklājums un jaunums. Smejoties grupas dalībniekiem mēdzu sacīt un atzīt, ka man tā ir nevis jauniešu apmaiņa, bet sporta koncentrācijas nometne. Kopš tā brīža esmu mainījusi attieksmi pret sportu, iegādājusies riteni un esmu nonākusi riteņatkarībā.

Tieši šajā projektā mēs iepazināmies ar nākamās jauniešu apmaiņas partneriem – slovāku un poļu jauniešiem –, kas jau pēc četriem mēnešiem devās ceļā uz Latviju, lai piedalītos līdzīgā projektā. Šoreiz gan sportu atstājām novārtā, uzsvaru liekot uz pārstāvēto kultūru kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm.

Paparazzi dodas uzbrukumā
Lai projekts būtu aizraujošāks, nolēmām, ka maksimāli daudz jāizmanto dalībnieku fotopotenciāls (vairāki klātesošie bija profesionāli amatieriJ), tādēļ bildējam visur un vienmēr. Katru rītu tika noteikta paparazzi komanda, kuras uzdevums bija iemūžināt dienas notikumus un pēc tam fotoreportāžas veidā par to ziņot pārējiem. Jau dažas stundas pēc dalībnieku ierašanās brīža visu klātesošo fotoattēli ar vārdiem rotāja projekta telpu sienas.

Katru dienu veltījām laiku Eiropas Savienības struktūru un programmu iepazīšanai, lai labāk izprastu telpu un vidi, kurā dzīvojam. Lielākie pārsteigumi un atklājumi sekoja, protams, vakaros, kad katra nacionālā grupa atrādīja „mājas darbu”: prezentācijas, dziesmas, dejas un kulinārijas šedevrus – visu, kas liecināja par mūsu kopīgajām un atšķirīgajām vērtībām. Katras valsts pārstāvji publiski atklāja savus stereotipus par vakara vadītājiem (katru vakaru cita valsts) un kopīgi apzinājām, kas tad šajā visā atbilst patiesībai un kas ne. Aizraujoša izvērtās tikšanās ar Latvijas Universitātes studentiem, kuri tika iepazīstināti gan ar poļu, gan spāņu, gan slovāku kultūras īpatnībām. Poļu jauniešu vadītā viktorīna par ES bija izaicinājums gan pašiem dalībniekiem (ieskaitot poļus), gan Universitātes studentus. Savukārt projekta noslēgumā jeb grandiozajā VIP naktī jaunieši pārtapa par iemīļotām dīvām un pazīstamiem popmūzikas elkiem, svinot kopīgo – visas ES – muzikālo mantojumu!

Daži noderīgi padomi jeb Mācāmies no kļūdām
 * Jaunietim grūti pamosties no rīta, teiksim, ap plkst. 8, un doties uz sporta zāli, pat ja rītarosme notiek sambas vai rumbas ritmos. Katrs nākamais rīts projekta vadītāju sagaida ar krietni vien mazāku pamodušos entuziastu pulciņu, kas, pārvarējuši miega trūkumu, tomēr rītarosmē piedalās. Tātad jāmeklē citas veselīgas rīta pavadīšanas alternatīvas.
* Ja jūsu grupā ir nepilngadīgais, parūpējieties, lai līdz ar pilnvaru viņam līdzi būtu dzimšanas apliecības oriģināls, citādi būs jāsarkst, jābālē un izmisīgi jācenšas pierunāt vietējos likuma kalpus jaunieti pārlaist pāri robežai.
* Blogot ir labi! Pirms jauniešu apmaiņas izveidotais blogs ļāva savstarpēji iepazīties jau laikus. Šāda komunikācija ir ļoti noderīga jo īpaši tiem jauniešiem, kas šāda veida projektā piedalās pirmo reizi. Bloga izveide atvieglo informācijas nokļūšanu līdz dalībniekam – ir iespējams iepazīties ar projekta koncepciju, programmu, kā arī iepazīstināt projekta dalībniekus ar sevi, nedaudz par sevi pastāstot. Ļoti laba augsne veiksmīgai komunikācijai un tālākai sadarbībai.
* Darba dalīšana. Ļoti svarīgs pamatprincips jebkura projekta ieviešanā. Jāatzīst, ka neviens no mums taču nav pārcilvēks un gulēt vidēji četras stundas diennaktī daudzas dienas pēc kārtas, turklāt atbildēt par projekta norisi, grupu, ciemiņu labsajūtu, sadarbību ar medijiem, ēdināšanu, gulēšanu u.c. lietām ir gluži vienkārši neveselīgi.
* Neaizmirstamais brīdis jeb highlight šajā apmaiņā bija slidošana. Lieliskākā komandas veidošanas aktivitāte. Sajūsmā bija visi – arī tie, kas krīt vairāk nekā slido. Īpaši spāņi, no kuriem vairāki uz ledus atradās pirmo reizi.
* Par pozitīvu projekta iznākumu liecina jauniešu vēlēšanās pašiem rakstīt līdzīgu projektu un arī nerimstoša vēlēšanās cits citam zvanīt, sūtīt SMS, e-pastus, faksus un, protams, braukt ciemos ar un bez iepriekšēja brīdinājuma. Reāls projekta sasniegums ir, ja pēc tā noslēguma tiek realizēts vismaz viens projekts vai arī veidojas ilgtermiņa partnerība dažādos projektos ar kādu klātesošo organizāciju.
* Ja kāda aktivitāte ir ieplānota izglītības iestādē, pārbaudiet, vai skolā, teiksim, nav skolēnu brīvlaiks. Šāda veida „sakritības” var krietni pabojāt jūsu Napoleona plānus. (Mūsu projekta laikā bija ieplānota „ES diena” Staļģenes pamatskolā, kas skolēnu brīvlaika dēļ tika pārcelta uz Latvijas Lauksaimniecības universitāti.)


Vita,
jauniešu organizācijas „IMKA Jaunsvirlauka” prezidente