Kopā apguvām Jauniešu apmaiņu projektu rakstīšanas prasmes

Projekta ideja radās starptautisku apmācību laikā Lietuvā, kad ar potenciālajiem partneriem tika apspriesta iespējas turpmākai sadarbībai. Tā kā Viesītes novada pašvaldībai vēl nebija pieredzes Erasmus+ programmas  projektu realizēšanā, tad nolēmām, ka šāda veida apmācības uzreiz ļautu apgūt divu veidu projektu rakstīšanas un realizēšanas prasmes – jaunatnes darbinieku mobilitātes un jauniešu apmaiņas projektus.

Tā tapa projekts “Youth exchanges for beginners”.

Projekta mērķis: sniegt dalībniekiem zināšanas par to, kā atbalstīt jauniešus personīgajā izaugsmē, nodrošināt piemērotu neformālās izglītības vidi, kā iedrošināt jauniešus no lauku reģioniem pilnveidot savas zināšanas uzņēmējdarbības jomā. Tāpat apmācību laikā dalībniekiem bija iespēja apgūt, kā rakstīt jauniešu apmaiņas projektus - kādi ir veiksmīga jauniešu apmaiņas projekta pamatfaktori un  kā veicināt starpkultūru mācīšanos jauniešu apmaiņas projektos.

Kas ir spilgtākās atmiņas, kas saistās ar projekta īstenošanu?

Spilgtākās atmiņas saistās ar projekta vidus posmu, kad dalībnieki strādāja grupās pie savu projektu pieteikumu rakstīšanas. Dalībnieki līdz pat vēlam vakaram strādāja pie saviem pieteikumiem, iedziļinoties uzdevumā un plānojot jauniešu apmaiņas projektus. Tajā brīdī jau varēja redzēt pirmos apmācību augļus, kas savukārt liecināja, kad darbs pie projekta sagatavošanas nebija veltīgs. 

Kas izmainījies pēc šī projekta īstenošanas?

Personīgi man kā projekta vadītājai tā bija milzīga pieredze, sākot jau no projekta rakstīšanas procesa un beidzot ar ieviešanas posmu. Priekšā vēl atskaites iesniegšana, kas noteikti arī ir izaicinājums. Tomēr varu ieteikt katram jaunatnes darbiniekam/speciālistam izmēģināt roku ERASMUS+ programmas projektos. Ir neaprakstāmas sajūtas redzēt, kādu rezultātu un ietekmi uz jauniešiem atstāj šāda veida starptautiskie projekti. Tagad jau ir plāns nākamajiem projektiem gan jauniešu apmaiņai, gan jaunatnes darbinieku mobilitātes projektam.

Ko caur šo īstenotā projekta pieredzi ieguvusi Jūsu organizācija/pilsēta/novads?

Mūsu novadam šie projekti ir arī sava veida atpazīstamības veicināšanas aktivitātes.  Tostarp esam ieguvuši vairāk kā 10 stabilus starptautiskus partnerus gan organizāciju, gan pašvaldību līmenī.  Gribas oponēt viedoklim, kas dzirdēts vairakkārt, ka šie projekti ir tikai priekš jauniešu centriem un NVO – mēs kā pašvaldība vēlamies veidot jauniešiem draudzīgu vidi Viesītes novadā, tāpēc darbinieku apmācību projekti ir lieliska iespēja smelties jaunas idejas no labās prakses piemēriem.
Ceram, ka par citiem šī projekta augļiem mēs varēsim runāt jau tuvākajā nākotnē – jo pateicoties apmācībās apgūtajām zināšanām, šobrīd notiek darbs pie Viesītes novada pašvaldības pirmā jauniešu apmaiņas projekta pieteikuma rakstīšanas. Tas tika iesniegts uz 2. februāra termiņu.

Tāpat realizētās apmācības parādīja, ka esam uzticami un stabili partneri, tāpēc arvien vairāk saņemam piedāvājumus kļūt par projektu partneriem. Tas, savukārt, ļauj mums sniegt iespēju novada jauniešiem piedalīties starptautiskos projektos.

Projekta norises vieta: Lilaste, Latvija.

Projektā iesaistītās valstis: Portugāle, Latvija, Lietuva, Igaunija, Anglija, Polija, Itālija un Rumānija.

Dalībnieku skaits: 35 dalībniekus no 8 valstīm.

 

Laura Liepiņa, Viesītes novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste.